Categorie archief: Uncategorized

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – wegwijzer (192)

.

In het geschreven werk van Rudolf Steiner, maar ook in zijn opgetekende voordrachten vind ik vaak uitspraken, die – enigszins los van hun verband – op zich een inhoud hebben waarover je lang kan nadenken. Een tijdlang zo’n zin regelmatig op je laten inwerken, kan tot gevolg hebben dat deze zin je in een bepaalde situatie plotseling invalt en dan een antwoord of een richting blijkt te geven voor waarmee je op dat ogenblik bezig bent.
Ze wijzen je een weg; misschien ‘de’ weg; en ze wijzen je weg van het alledaagse.

 

‘wegwijzers’ dus

192
Het mensenwezen intenser waar te nemen is vooral de taak van de pedagogen, van de opvoeders en daarmee eigenlijk van alle mensen die op de een of andere manier met kinderen te maken hebben. 

Tiefer in den Menschen hineinzuschauen, das ist vor allen Dingen die Aufgabe des Pädagogen, des Erziehers, und damit eigentlich aller Menschen, die irgendwie mit Kindern etwas zu tun haben.

GA 308/34
Vertaald

.

Rudolf Steiner: alle wegwijzers

Rudolf Steineralle artikelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

Advertenties

VRIJESCHOOL – Symposium GEZONDMAKEND ONDERWIJS

.

Uitnodiging voor het 9de symposium ‘Gezondmakend Onderwijs’

Het hart beslist!

Werkplaats voor de wil – oproep voor de toekomst

Als het hoofd waarachtige en heldere gedachten heeft, kan het hart moeiteloos zich daarbij aansluiten. Het hart zegt hartgrondig “ja” tegen het hoofd. Er ontstaat een samengaan. Die richting ontstaat door een levendig denken, door de interesse voor vragen naar werkelijk inzicht en naar waarheid. Dit wakkert mijn wil aan om dat wat binnen mij plaats vindt, buiten mij in de wereld te zetten.

Dat wordt het thema voor het 9de symposium ‘Gezondmakend Onderwijs’ dat wordt gehouden op zaterdag 7 april 2018 om 10 uur in de theaterzaal van het Geert Groote College, Fred Roeskestraat 84 in Amsterdam.

 

Meer info   aanmelding, kosten e.d.

 

Op deze blog:

Rudolf Steiner over gezondmakend onderwijs

Zijn vrijeschoolleerlingen gezonder?

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRIJESCHOOL – actueel – getuigschriften

.

Getuigschriften: alle artikelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

Advertenties

VRIJESCHOOL- Jaarfeesten – Palmpasen – Pasen – alle artikelen

.

Palmpasen en Pasen: alle artikelen

Pasen wordt met een hoofdletter geschreven; alle afleidingen en samenstellingen met een kleine: paashaas, paaszondag.

Dat geldt ook voor Palmpasen; palmpasenstok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Advertenties

VRIJESCHOOL – Waarschuwing: valse informatie op Wikipedia

.

Waarschuwing: valse informatie op Wikipedia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Advertenties

VRIJESCHOOL – 6e klas – mineralogie – turkoois

.

Turkoois

Exodus 28:20

Hebreeuws: larsjisj
Grieks: chrusoluihos

Chemie: koperhoudend basisch aluminiumfosfaat
Hardheid: 5, 6

Op het schiereiland Sinaï werd al ruim 2500 jaar voor Christus turkoois in de mijnbouw gewonnen. Tot in het begin van onze eeuw werden deze mijnen nog geëxploiteerd, nu zijn ze vrijwel uitgeput. De turkoois uit Sinai was van edelsteenkwaliteit. Vindplaatsen waren in het Westen van het schiereiland; transport naar Israël was dus goed mogelijk.

Turkoois was de tiende steen van het borstschild.

Turkoois is een van de weinige edelstenen die niet door sterke verhitting of persing ontstaan zijn, maar door langzaam sijpelen van water door de rotsen.

Ze kwamen ook uit Perzische mijnen, werden dan via Turkije vervoerd naar Europa; vandaar de naam.

De meest voorkomende kleur is groen – blauw. Daardoor is ‘turkoois’ een aanduiding geworden voor een groen – blauwe tint.

De raderen van Gods bestuur die Ezechiël zag, hadden de kleur van turkoois (Ezechiël 1:16). Ze gaven aan, dat alles op aarde geregeld wordt door de hemel, door God; ook al schijnt Zijn handelen voor ons nog zo onbegrijpelijk.

In Hooglied 5:14 zien we dat de schoonheid van de bruidegom bezongen wordt door de bruid. Gelovigen weten, dat deze bruidegom een beeld is van Christus en dat alle gelovigen op aarde Zijn bruid vormen. Ze zegt: ‘Zijn handen zijn als gouden ringen, gevuld met turkoois!’

Turkoois, uit de U.S.A. ⅓ verkleind. Midden: turkoois in gesteente. Links en rechts: geslepen exemplaren.

.

6e klas mineralogiealle artikelen

6e klasalle artikelen

VRIJESCHOOL in beeld6e klas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Advertenties

https://www.trouw.nl/samenleving/waarom-moeten-ze-altijd-mij-pesten-~a4a0d982/

Advertenties