Zoekresultaten voor: schoolrijpheid

VRIJESCHOOL – actueel – schoolrijpheid

. over schoolrijpheid zie ook een interessant gezichtspunt van Ewald Vervaet i.v.m. het leesvaardigheidsvermogen van kleuters.                                   .

VRIJESCHOOL – Schoolrijpheid (4)

  De overgang op school van spelen naar leren is niet meer zo duidelijk gemarkeerd. Daardoor zou je bijna vergeten te kijken of het kind er wel aan toe is de kleuterfase definitief de rug toe te keren. De Rotterdamse … Lees verder

VRIJESCHOOL – Schoolrijpheid (3)

. Wanneer is een kind schoolrijp? Als hij allerlei werkjes kan maken? Testen uitgedacht door volwassenen? Of als hij interesse krijgt voor het leren schrijven en lezen? Het woord zegt het al: schoolrijpheid – rijpheid is groeien. De krachten die … Lees verder

VRIJESCHOOL – Schoolrijpheid (2)

. In een vrije kleuterklas kan de leidster de kinderen, die haar zijn toevertrouwd, in een geleidelijke ontwikkeling door de jaren heen waarnemen. Zij zal o.a. bemerken, dat de lichaamsverhoudingen veranderen, de melktanden uitvallen, bewegingen soepeler worden, het kind socialer … Lees verder

VRIJESCHOOL – Schoolrijpheid (1)

. Hannie Rienks, Jonas 21, *13-06-1980   WANNEER IS EEN KIND SCHOOLRIJP? . Met de naderende zomervakantie nadert ook de eerste dag op de ‘grote school’. Als het kind ‘gunstig’ jarig is, is het zes of nog net niet; als … Lees verder

VRIJESCHOOL – Leren lezen en het belang van motorisch vaardig zijn

. Philia de Vries, leerkracht euritmie . Leuke spelletjes voor in de vakantie …. en ook aan de leer- en leesvoorwaarden van je kind werken, het kan! . Inleiding Ik kwam op een symposium een leuk boek tegen, dat heet: … Lees verder

VRIJESCHOOL – Het leerplan – Rudolf Grosse

. In zijn boek ‘Erlebte Pädagogik’ schrijft de – inmiddels overleden Zwitserse vrijeschoolleerkracht Rudolf Grosse – een verhandeling over het leerplan van de vrijeschool. In eerdere bijdragen over het leerplan kwamen aspecten aan de orde zoals: waarop is dit leerplan … Lees verder

VRIJESCHOOL – Haeckel en het leerplan – samenvatting (12-8)

. Pieter HA Witvliet Tekst in groen van Steiner – zwart de vertaling; in blauw van mij Haeckel? In zijn ‘Lexicon antroposofie‘ schrijft Henk van Oort: Biogenetische grondwet – geformuleerd door de Duitse filosoof Ernst Haeckel (1834-1919). ‘De ontwikkeling van … Lees verder

VRIJESCHOOL – Vertelstof (4)

. S.Kaiser en I.v.Schmidt, Erziehungskunst, 56 jrg. nr. 12, 1992 . DE VERTELSTOF OP DE VRIJESCHOOL VAN DE 1E TOT DE 8E KLAS In het dagelijkse periodeonderwijs van de klassenleraar neemt de vertelstof een belangrijke plaats in.* Met de schoolrijpheid … Lees verder

VRIJESCHOOL – Kleuters – leren lezen?

  Van tijd tot tijd is het kleuteronderwijs in het nieuws: meestal gaat het over ‘nog meer intellectueel onderwijs’. Ondanks pogingen van andersdenkenden, prevaleert bij de beleidsmakers de gedachte dat ‘meer en vlugger en vroeger’ nodig is voor de (kennis)economie. … Lees verder

VRIJESCHOOL – Peuter-kleuter – de kindertekening (3)

. UIT HET DAGBOEK VAN DE KLEINTJES Kindertekeningen als uitingen van de ontwikkeling Met het begin van de schooltijd gaat er voor de kinderen een nieuw gebied in het leven open en een oudere tijd wordt afgesloten. Veel ouders hebben … Lees verder

VRIJESCHOOL – Aardrijkskunde – overzicht klas 4 t/m 12

. MENSVORMING DOOR AARDRIJKSKUNDE mogelijkheden van een miskend vak De politiek-maatschappelijke omwenteling die we vandaag op aarde doormaken, gaat ook aan de kinderen niet voorbij en dat moet ook niet. Alleen daarom al komt het aardrijkskunde-onderwijs tegenwoordig een belangrijkere plaats … Lees verder

VRIJESCHOOL – Kleuterklas – leerplan en rooster

. Onderstaand artikel komt uit de broschure ‘Het binnenste buiten’. Het is een beschrijving van een schoolwerkplan. Het is niet DE beschrijving van wat er in vrijeschoolkleuterklassen gebeur(t)de, toen dit rapport werd geschreven. Maar veel van wat erin staat, vind … Lees verder

VRIJESCHOOL – Ideeën en achtergronden

. Ideeën en achtergronden Opvattingen over kind-school-wereld De taak van de school is drieledig. Naar binnen toe is deze laak gericht op de individuele ontplooiing van de leerling. Naar buiten toe is de taak een cultureel centrum te vormen, dat … Lees verder

VRIJESCHOOL – ‘antroposofisch’ onderwijs (1-3)

. Nog 2 jaar – in Nederland nog 6 – en er is “100 jaar vrijeschool”. Je zou dan toch verwachten dat iedereen zo langzamerhand wel weet wat een vrijeschool is. Lees als inleiding op onderstaand artikel hier eerst verder. … Lees verder