Zoekresultaten voor: schoolrijpheid

VRIJESCHOOL – Schoolrijpheid (3)

. Wanneer is een kind schoolrijp? Als hij allerlei werkjes kan maken? Testen uitgedacht door volwassenen? Of als hij interesse krijgt voor het leren schrijven en lezen? Het woord zegt het al: schoolrijpheid – rijpheid is groeien. De krachten die … Lees verder

VRIJESCHOOL – Schoolrijpheid (2)

. In een vrije kleuterklas kan de leidster de kinderen, die haar zijn toevertrouwd, in een geleidelijke ontwikkeling door de jaren heen waarnemen. Zij zal o.a. bemerken, dat de lichaamsverhoudingen veranderen, de melktanden uitvallen, bewegingen soepeler worden, het kind socialer … Lees verder

VRIJESCHOOL – Schoolrijpheid (1)

. WANNEER IS EEN KIND SCHOOLRIJP? Met de naderende zomervakantie nadert ook de eerste dag op de ‘grote school’. Als het kind ‘gunstig’ jarig is, is het zes of nog net niet; als het pas na 1 oktober zijn verjaardag … Lees verder

VRIJESCHOOL – Kleuters – leren lezen?

  Van tijd tot tijd is het kleuteronderwijs in het nieuws: meestal gaat het over ‘nog meer intellectueel onderwijs’. Ondanks pogingen van andersdenkenden, prevaleert bij de beleidsmakers de gedachte dat ‘meer en vlugger en vroeger’ nodig is voor de (kennis)economie. … Lees verder

VRIJESCHOOL – Peuter-kleuter – de kindertekening (3)

. UIT HET DAGBOEK VAN DE KLEINTJES Kindertekeningen als uitingen van de ontwikkeling Met het begin van de schooltijd gaat er voor de kinderen een nieuw gebied in het leven open en een oudere tijd wordt afgesloten. Veel ouders hebben … Lees verder

VRIJESCHOOL – Aardrijkskunde – overzicht klas 4 t/m 12

. MENSVORMING DOOR AARDRIJKSKUNDE mogelijkheden van een miskend vak De politiek-maatschappelijke omwenteling die we vandaag op aarde doormaken, gaat ook aan de kinderen niet voorbij en dat moet ook niet. Alleen daarom al komt het aardrijkskunde-onderwijs tegenwoordig een belangrijkere plaats … Lees verder

VRIJESCHOOL – Kleuterklas – leerplan en rooster

. Onderstaand artikel komt uit de broschure ‘Het binnenste buiten’. Het is een beschrijving van een schoolwerkplan. Het is niet DE beschrijving van wat er in vrijeschoolkleuterklassen gebeur(t)de, toen dit rapport werd geschreven. Maar veel van wat erin staat, vind … Lees verder

VRIJESCHOOL – Ideeën en achtergronden

. Ideeën en achtergronden Opvattingen over kind-school-wereld De taak van de school is drieledig. Naar binnen toe is deze laak gericht op de individuele ontplooiing van de leerling. Naar buiten toe is de taak een cultureel centrum te vormen, dat … Lees verder

VRIJESCHOOL – ‘antroposofisch’ onderwijs (1-3)

. Nog 2 jaar – in Nederland nog 6 – en er is “100 jaar vrijeschool”. Je zou dan toch verwachten dat iedereen zo langzamerhand wel weet wat een vrijeschool is. Lees als inleiding op onderstaand artikel hier eerst verder. … Lees verder

VRIJESCHOOL – ‘antroposofisch’ onderwijs (1-2)

  Nog 1 jaar – in Nederland nog 5 – en er is “100 jaar vrijeschool”. Je zou dan toch verwachten dat iedereen zo langzamerhand wel weet wat een vrijeschool is. Lees als inleiding op onderstaand artikel hier eerst verder. … Lees verder

VRIJESCHOOL – Peuter-kleuter – de kindertekening (2)

  Hier volgen een aantal gezichtspunten die Klara Hatterman, kleuterleidster op de vrijeschool in Hannover, jaren geleden – plaats en tijd onbekend – naar voren bracht over ‘kindertekeningen’. Voor haar is het duidelijk dat aan de kindertekening de fysieke ontwikkeling … Lees verder

VRIJESCHOOL – Peuters-kleuters – de kindertekening (1)

. DE KINDERTEKENING TOT 7 JAAR Als kleuterleidster verkeer je in de bevoorrechte positie elke dag een stroom van kindertekeningen in handen te krijgen en te bekijken, voor mij kunst in zijn puurste vorm, die voordat ze in map of … Lees verder

VRIJESCHOOL – Leer van het kind om mens te zijn

LEER VAN HET KIND OM MENS TE ZIJN Een moeder rijdt haar kind in een wandelwagentje door het gedrang op het trottoir. Er komen mensen van de andere kant, ze passeren, staan in groepjes te praten. Soms is er langs … Lees verder

VRIJESCHOOL – Kind en etherlijf – alle artikelen

  [2-1] Het etherlijf in de ontwikkeling van een kind Pieter HA Witvliet n.a.v. Stefan Leber over: kind tussen geboorte en tandenwisseling; etherlijf; gewaarwording en waarnemen; realtie met lagere en hogere gevoelens; (teveel aan) indrukken; [2-1/1]  Het etherlijf in de … Lees verder

VRIJESCHOOL – De kleuter naar de 1e klas

  KIND IN ONTWIKKELING   –   KIND NAAR SCHOOL Het kind verandert als het schoolrijp wordt. Het meest opvallend zijn natuurlijk de mondjes met de gebitten met van die gezonde gaten er in en het spannende doorbreken van de ivoren kunstwerken, nog … Lees verder