Zoekresultaten voor: karakteriseren

VRIJESCHOOL – karakteriseren of definiëren: Engels klas 4

.  Voor een uitgebreidere behandeling van de begrippen ‘karakteriseren’  en ‘definiëren’ NIET-NEDERLANDSE TALEN  Een zeer vooruitstrevende gedachte van Steiner was de introductie van “vreemde” talen in het onderwijs vanaf klas 1 (kinderen van ca 7 jaar). Ik heb “vreemde” tussen … Lees verder

VRIJESCHOOL – Karakteriseren i.p.v. definiëren

. Rudolf Steiner over ‘karakteriseren’ ‘Hoe moet het begrip dan zijn dat de mens wordt bijgebracht? Het begrip moet leven, opdat de mens ermee leven kan. De mens moet leven, dus het begrip moet mee kunnen leven. Brengt u een … Lees verder

WAT VIND JE OP DEZE BLOG?

. Ondanks regelmatige controle komt het voor dat bepaalde links niet werken. Waarschuw me s.v.p.     pieterhawitvliet voeg toe apenstaartje gmail punt com . VRIJESCHOOL in beeld: bordtekeningen; schilderingen, tekeningen, transparanten enz. voor klas 1 t/m 7; jaarfeesten; jaartafels … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over pedagogie(k) – GA 297 – voordracht 5

. Hier volgt een eigen vertaling. Bij het vertalen heb ik ernaar gestreefd Steiners woorden zo veel mogelijk in gangbaar Nederlands weer te geven. Met wat moeilijkere passages heb ik geprobeerd de bedoeling over te brengen, soms met behulp van … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – Algemene menskunde voordracht 3 (3-7)

. Enkele gedachten bij blz. 56 t/m 57 in de vertaling van 1993. ALGEMENE MENSKUNDE ALS BASIS VOOR DE PEDAGOGIE luidt de titel van de vertaling van GA* 293 [1]. De voordrachten die Steiner hield hadden tot doel uiteen te zetten wat vrijeschoolpedagogie … Lees verder

VRIJESCHOOL – Haeckel en het leerplan – samenvatting (7)

. Pieter HA Witvliet Tekst in groen van Steiner – zwart de vertaling; in blauw van mij Haeckel? In zijn ‘Lexicon antroposofie‘ schrijft Henk van Oort: Biogenetische grondwet – geformuleerd door de Duitse filosoof Ernst Haeckel (1834-1919). ‘De ontwikkeling van … Lees verder

VRIJESCHOOL – 6e/7e klas – Natuurkunde – licht (3-4)

. Om licht te kunnen karakteriseren zijn de vorige artikelen  [3-1]  en [3-2]  een goede hulpbron.  Er is nog veel meer over ‘licht’ te vertellen. [3-3] Hieronder een ouder artikel, waarin nog interessante gezichtspunten.  Het onderzoek staat niet stil en … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – Algemene menskunde voordracht 2 (2-9)

. Enkele gedachten bij delen van blz. 43/44/45 in de vertaling van 1993. ALGEMENE MENSKUNDE ALS BASIS VOOR DE PEDAGOGIE luidt de titel van de vertaling van GA* 293 [1]. De voordrachten die Steiner hield hadden tot doel uiteen te zetten wat vrijeschoolpedagogie omvat. … Lees verder

VRIJESCHOOL – Sociale driegeleding (9-5)

. Steiners idee van de ‘sociale driegeleding’ beperkt zich niet tot, wat je nog zou kunnen noemen, een abstractie indeling van een maatschappijstructuur waarin de vrijheid moet gelden voor of in het gebied van het geestesleven; de gelijkheid op het … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over pedagogie(k) – GA 192 – voordracht 6

. Hier volgt een eigen vertaling. Bij het vertalen heb ik ernaar gestreefd Steiners woorden zo veel mogelijk in gangbaar Nederlands weer te geven. Met wat moeilijkere passages heb ik geprobeerd de bedoeling over te brengen, soms met behulp van … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – Algemene menskunde voordracht 2 (2-3-2)

. Enkele gedachten bij blz. 35 – 38 in de vertaling van 1993. ALGEMENE MENSKUNDE ALS BASIS VOOR DE PEDAGOGIE luidt de titel van de vertaling van GA* 293 [1]. De voordrachten die Steiner hield hadden tot doel uiteen te zetten wat vrijeschoolpedagogie omvat. … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over pedagogie(k) – GA 297 – voordracht 4

. Hier volgt een eigen vertaling. Bij het vertalen heb ik ernaar gestreefd Steiners woorden zo veel mogelijk in gangbaar Nederlands weer te geven. Met wat moeilijkere passages heb ik geprobeerd de bedoeling over te brengen, soms met behulp van … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over pedagogie(k) – GA 192 voordracht 5

. Hier volgt een eigen vertaling. Bij het vertalen heb ik ernaar gestreefd Steiners woorden zo veel mogelijk in gangbaar Nederlands weer te geven. Met wat moeilijkere passages heb ik geprobeerd de bedoeling over te brengen, soms met behulp van … Lees verder

VRIJESCHOOL – Opspattend grind (52)

. MIJMERINGEN BIJ EEN SIGNAALKAARTJE……… Eigenlijk wist ik niet goed wat het was, een signaalkaartje. Ik had wel van een flitskaartje gehoord – nee, dat is niet de prent die je krijgt voor te hard rijden – het wordt in … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – Algemene menskunde – voordracht 2 (2-3)

. Enkele gedachten bij blz. 33, 34, 35 in de vertaling van 1993. ALGEMENE MENSKUNDE ALS BASIS VOOR DE PEDAGOGIE luidt de titel van de vertaling van GA* 293 [1]. De voordrachten die Steiner hield hadden tot doel uiteen te zetten wat vrijeschoolpedagogie omvat. … Lees verder