Tagarchief: opperhuid

VRIJESCHOOL – Zintuigen (2-5/3-4)

.

René Lecluse, huidarts, Weledaberichten nr. 179  winter 1998
.

POLAIRE PROCESSEN IN DE HUID (DEEL 4)

.

In de afgelopen drie afleveringen heb ik geprobeerd te beschrijven hoe de huid qua anatomische structuur is opgebouwd uit drie lagen die ieder twee complementaire (polaire) kwaliteiten bevatten.

Nergens in het lichaam vinden we deze polaire kwaliteiten op zo kleine afstand van elkaar en zo wonderlijk gerangschikt als in de huid. Dat deze kwaliteiten door ons worden herkend is te danken aan de natuurwetenschap en de biologie die gedurende de afgelopen tweehonderd jaar de huid in kaart hebben gebracht.

Opperhuid

De polariteit van de opperhuid is, zoals we zagen, leven en dood. De kwaliteit van het leven vinden we in het lichaam overal waar groei, opbouw, regeneratie en reproductie plaatsvinden, samengevat als het ‘levenskrachtenorganisme’ of etherlichaam. Doodsprocessen daarentegen zorgen in het lichaam onder andere voor de stevigheid van het skelet (beeld van de dood!) en voor gezonde afbraak en veroudering.

Lederhuid

De polariteit van de middelste huidlaag (lederhuid of dermis) is plastische vormgeving, tegenover ‘in beweging brengen’ (oplossen van de vorm). Zonder de kwaliteit van plastische vormgeving zou ons lichaam niet de vloeiende schoonheid hebben zoals bijvoorbeeld tot uiting komt in de ‘spiermens’. Bovendien zouden organen zoals de lever zonder deze kwaliteit letterlijk verschrompelen (cirrose genaamd). De stromende en oplossende kwaliteit vinden we terug in het kliersysteem van het lichaam: in het maag-darmstelsel, zweetklieren, slijmvliezen, traanvocht enzovoort.

Subcutis

Ten slotte zagen we hoe in de onderste huidlaag (subcutis) de haarwortels hun naar buiten gerichte groeikracht ontvangen, terwijl het onderhuidse vet verzorgende warmte geeft naar binnen toe. Doelgerichte kracht heeft de mens nodig om actief te kunnen zijn en om zijn doel op aarde te kunnen vinden. Dit is een kwaliteit van het ijzerhoudende bloed, maar ook van de galprocessen die doelgericht voor afbraakkrachten in de spijsvertering zorgen. De verzorgende warmteprocessen daartegenover zijn onmisbaar voor het functioneren van de stofwisseling en het denken. Daarnaast omhullen zij de mens letterlijk met een isolerende warmtelaag.

Harmonische wisselwerking

Zo zien we hoe alle belangrijke krachten voor een gezond functioneren en in stand houden van het lichaam tevens als metamorfose zijn terug te vinden in de opbouw van de huid. Echter, deze tegengestelde krachten zouden niet harmonisch kunnen functioneren zonder een afstemming op elkaar. Het in harmonische wisselwerking brengen van tegenstellingen is een kwaliteit van het ‘ritmische systeem’, met het hart als middelpunt. Deze harmoniserende krachten laten de tegenpolen met elkaar samenwerken, zodat tegenstellingen vruchtbaar worden gemaakt en een nieuwe kwaliteit of structuur ontstaat. Onzichtbaar zijn deze krachten in de huid werkzaam, niet als aparte laag, maar de gehele huid tot een harmonisch geheel samenvoegend. De menselijke huid is zo bezien dus niet alleen de fysieke begrenzing van het menselijk lichaam, maar ook een resultaat van alle in het lichaam werkende krachten.

.

Deel 1,  deel 2   deel 3

Zintuigenalle artikelen  zie voor de huid onder tastzin

Opvoedingsvragenalle artikelen

Ontwikkelingsfasenalle artikelen

Vrijeschool in beeldalle beelden

.

2745

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Advertentie

VRIJESCHOOL – Zintuigen (2-5/3-2)

.

René Lecluse, huidarts, Weledaberichten nr. 177  zomer 1998
.

Polaire processen in de huid (deel 2)
.

Onlangs [art. van 1998] was onze maan in het nieuws: een ruimtetoestel zou op haar beide polen een geringe hoeveelheid ijs hebben ontdekt. Dit ijs moest volgens de deskundigen afkomstig zijn van kometen en meteorieten die in de loop der tijden op de maan zijn ingeslagen. Ondanks deze mogelijke aanwezigheid van ijs blijft de maan maar een dorre en stoffige planeet, die, opvallend genoeg, wel de waterhoogten op aarde beïnvloedt.

Het grootste verschil tussen maan en aarde is in feite gelegen in de atmosfeer: bij de maan ontbreekt deze atmosfeer en bij de aarde bevat zij naast onder andere zuurstof, stikstof, argon en koolzuur ook water. Als zodanig kunnen de rivieren, wereldzeeën en het poolijs (een zoetwaterreservoir!) tot de atmosfeer van de aarde worden gerekend, terwijl de aardkorst zelf mineraal van aard is.

De lederhuid

Er is een frappante overeenkomst te vinden tussen de waterrijke atmosfeer van de aarde en de lederhuid van onze menselijke huid. Direct onder de dunne opperhuid gelegen, bestaat de lederhuid uit een slijmachtige grondsubstantie. Deze slijmachtige grondsubstantie is in staat veel water te binden en zorgt daardoor voor een vitale spanningstoestand en een plastische vorm. Slijmstoffen zijn overigens altijd te vinden op plaatsen waar een levend organisme zich wil beschermen tegen uitdroging en verharding.

Als bij het ouder worden van de huid het waterbindend vermogen van de slijmachtige grondsubstantie structureel afneemt, wordt de huid slapper en worden de plooien dieper.

Daarnaast beval de lederhuid een groot aantal zweelklieren die in plaats van water te binden precies het tegenovergestelde doen, namelijk water in stroming brengen en laten verdampen! Onder extreme omstandigheden kan de zweetproductie zelfs zo’n twaalf liter per uur bedragen.

Zonder de waterhuishouding van de lederhuid zou ons lichaam zijn waterige atmosfeer moeten missen en zouden wij er net zo uitgedroogd en rimpelig uitzien als ‘maan- en marsmannetjes’ uit diverse sciencefictionfilms.

Vormgeven en oplosssen

Zoals de opperhuid bij zijn bouw de polariteit tussen leven en dood laat zien, zo laat de lederhuid de polariteit tussen plastische vormgeving en oplossend vermogen in het waterelement zien. Evenals bij de opperhuid het geval was, is ook bij de lederhuid het bemiddelende proces tussen deze tegengestelde krachten niet uiterlijk waarneembaar (maar daarover een volgende keer meer).

In het derde deel van ‘Polaire processen in de huid’ zal blijken dat ook het onderhuidse weefsel een interessante polariteit laat zien in zijn anatomische bouw en functie.

.
Deel 1    deel 3   deel 4
.

Zintuigenalle artikelen  zie voor de huid onder tastzin

Opvoedingsvragenalle artikelen

Ontwikkelingsfasenalle artikelen

Vrijeschool in beeldalle beelden

.

2743

.

,

.