VRIJESCHOOL – 6e klas – impressie (1)

 

Zo af en toe vind ik nog een artikel van wel heel lang geleden.
Telkens blijkt dat – afgezien van de spelling – de inhoud voor een groot gedeelte nog actueel is, vooral waar het de menskundige visie betreft.

Zoals het toen verscheen in de schoolkrant “Ostara’ van de vrijeschool in Den Haag:

 

BERICHT OVER DE ZESDE KLAS

Na de opening van het nieuwe gebouw in September 1929 vormde de zesde klas met de vijfde nog één geheel. Tegenslag bij het aanstellen van een nieuwe leerkracht maakte, dat deze toestand bestaan bleef tot December. Toen kwam de vijfde klas onder leiding van Mej. C. Enuma en kon de zesde haar eigen ontwikkelingsgang volgen. Dat de klas, wat het leerplan betreft, ver achter was, laat zich denken. Feitelijk stonden we pas aan het begin, van het vijfde leerjaar. Zaak was nu, het tempo zoodanig te versnellen, dat de achterstand op den duur kon worden ingehaald. En als ik nu naga, wat in het afgeloopen jaar bereikt is, geloof ik er op te kunnen vertrouwen, dat de klas bij het begin van het 8ste leerjaar gelijk zal zijn.

De intrede in het 12de jaar is van bizondere beteekenis. In dezen leeftijd komt het kind veel sterker in zijn skelet, dan dit voorheen het geval was. Het jongere kind bedient zich met vanzelfsprekende bevalligheid van zijn spieren, die gevoed worden door den rhytmisch bewegenden bloedstroom. Nu bemachtigt de jonge mensch zijn skelet, waarbij hij als het ware van de spieren via de zenuwen naar het beenderstelsel overgaat. Zijn bewegingen verliezen rhythme en bevalligheid; ze worden hoekig, onhandig, willekeurig. Het kind komt in de „vlegeljaren” en weet niet recht, wat het met zijn ledematen zal aanvangen.

Alles echter, wat in ’t leven en de wetenschap onderhevig is aan mechanische wetten, kan den scholier thans met nut en zonder schade nader gebracht worden, omdat zijn ziele-geesteswezen zich nu sterker met het mechanische van zijn beenderstelsel verbindt.

Een rij van nieuwe gebieden, waar zijn dorst naar weten bevrediging kan vinden, kan hem nu geopend worden en daarom werd met de vakken uit het leerplan der zesde klasse, die deze behoefte bevredigen, een begin gemaakt.

In twee perioden werd de meetkunde behandeld, waarbij, naast het maken van werkstukken, besproken werden: driehoeken, vierhoeken, veelhoeken, den regelmatigen zes- en achthoek.

In de Physica werd van het muzikale uit „het geluid” behandeld, terwijl, aansluitend bij het schilder- en teekenonderwijs, een periode werd gegeven over licht- en kleurverschijnselen. Een begin te maken met warmteleer, electriciteit en magnetisme moest worden uitgesteld tot de 7de klas. De bovengenoemde vakken vinden, volgens het leerplan, in de 7de klas een uitgebreider voortzetting. Bij rekenen en Ned. taal kon reeds veel uit het zesde klasse-leerplan behandeld worden. Werkelijk achter is de klas nog met Aardrijkskunde, Geschiedenis en kennis der Natuur (Nat. historie). —

Als men nu bedenkt, dat in deze klasse veel nieuwe leerlingen opgenomen werden, waarvan er tien het geheele leerjaar volgden, terwijl voor hen de school en de leerwijze en de leerstof, geheel of grootendeels nieuw waren, terwijl het onderwijs in Fransch, Duitsch en Engelsch voor vele dezer kinderen bizondere moeilijkheden opleverde, waarbij dan nog als geheel nieuw vak Latijn en Grieksch kwam (met 4 lesuren per week), kan er tevredenheid zijn met de resultaten, dit jaar bereikt en, gezien de opgewekte belangstelling der kinderen, met gerustheid de arbeid in de zevende klasse worden tegemoet gezien.

Als een factor van groote beteekenis, ook voor het verder werken in onze school, moet ik nog wijzen op de groote saamhoorigheid en de sterke verbinding met de „Vrije School”, die zich bij de nieuwe leerlingen op even gelukkige wijze ontwikkelde, als ze bij de andere bleef bestaan. Dit heeft me bizonder verheugd en diep bevredigd, als een belangrijk resultaat van Dr. Steiners paedagogiek.

J. P. SOETEKOUW, Ostara 3e jrg. 5/6, oktober 1930

 

6e klas: alle artikelen

 

980

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.