Tagarchief: kampvuur

VRIJESCHOOL – Jaarfeesten – St.- Jan (16)

.

HET SINT-JANSVUUR

Het was op Sint-Jan, 24 juni. De schemering begon reeds te dalen, de reusachtige stapel hout rees spookachtig op tegen de lucht, de Oostzee glansde in de laatste avondkleuren door de bomen. Wij be­sloten een strandwandeling te maken tot middernacht. De avond was van toverachtige schoonheid: sterren begonnen aan de hemel te glinsteren, de maan verspreidde zijn zachte licht en aan de hori­zon, in het noordwesten, was nog een laatste spoor van de rood- en geelachtige kleuren van de onderge­gane sintjanszon te zien. De stilte van de nacht, de eenzame natuur en haar plotselinge geluiden waren wij immers helemaal niet meer gewend.
Toen kwamen ons uit het donker fakkels tegemoet, gedragen door enkele leden van de jeugdkring. Op een open plek in het bos verzamelden wij ons om de brandstapel. Met de brandende toortsen werd het Sint-Jansvuur ontstoken. Een reusachtige steekvlam schoot omhoog, knetterend en indrukwekkend. Wij zongen gemeenschappelijk de canon:  “Flamme jmpor, leuchte uns..*.”, daarna begon de recitatie van “Zündet das Feuer an…” uit Pandora van Goethe.
Hoe machtig was dit vuur – een geweldig centrum! Een korte toespraak versterkte dit beleven, daarna dansten wij, volksdansen, waarbij af en toe een taxerende blik op de hoogte van de vlammen werd geworpen – of men het reeds kon wagen? En werkelijk – een stoutmoedig paar sprong net over het vuur, een tweede volgde en toen was er geen houden meer aan. Wie de moed had sprong. Later roken onze kleren branderig en verschroeid. Nadat het vuur was gedoofd gingen wij rondom de warmtehaard liggen, zingend, peinzend of zwijgend en tenslotte sliepen de meesten, in hun slaapzakken gewikkeld.

De koelte van de ochtend wekte ons bijtijds, zodat we de zonsopgang en het jubelende vogelconcert konden beleven.

Wat betekent tegenwoordig zo’n Sint-Jansvuur voor ons?

Wie kent niet de “Begeisterung” voor een hoog ideaal, waarvoor mensen kunnen ont­vlammen?

De lettergreep “be” duidt aan “in staat zijn tot”. Bij “Begeisterung” is er sprake van de Geest die ons doet ontvlammen; hij veroorzaakt de versterking  van ons levenslicht. Bij ons Sint-Jansvuur kunnen we dit gemeenschappelijk beleven. Dit feest is genoemd naar Johannes de Doper, die zegt: “hij zal wassen,  ik minder worden’,’ en “Ik doop u met water, Hij echter zal u met de Heilige Geest dopen”.

Morgenstern roept ons toe:

— wehe wachst du zagen Mutes
über deinem Lebenslicht,
dessen Flamme gar nichts wert,
wenn sie nicht ihr Wachs verzehrt—— ”

Morgenstern spreekt van het innerlijk vuur. Het Sint-Jansvuur kan in deze zin een actief antwoord zijn tegenover de wereld, waarvan Nietzsche zegt:

“Ja, ich weiss, woher ich stamme!
ungesättigt, gleich der Flamme
glühe und verzehr ich mich.
Licht ist alles, was ich fasse,
Kohle alles, was ichh lasse,
Flamme bin ich sicherlich!”

Zoals in het Oude Testament b.v. God door het vuur in het brandende braambos tot Moses sprak of op de berg Sinaï van buiten werkzaam was en daarmee aan de mensen een richting wees, zo is voor de jeugd in het gemeenschappelijke beleven het vuur een levend beeld van een innerlijk ideaal waarnaar men kan streven en waarvoor men in Be -geisterung, in geestdrift, ontvlamt.

Elsabe Barfod, schoolkrant vrijeschool Den Haag, datum niet bekend

.

St.-Jan: alle artikelen
.

Jaarfeesten: alle artikelen

.

192-182

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.