Zoekresultaten voor: leerplan alle

VRIJESCHOOL – Het leerplan – Caroline von Heydebrand (1-1)

. Kort na het overlijden van Rudolf Steiner in maart 1925 verscheen voor de eerste keer een schriftelijke weergave van het leerplan van de vrijeschool. Dit werd samengesteld door Caroline von Heydebrand die vanaf het begin in 1919 aan de … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over het leerplan

. Het leerplan van de vrijeschool is in grote trekken gebaseerd op de opvattingen van Rudolf Steiner over de ontwikkeling van kinderen. Leerstof zag hij in de eerste plaats niet als doel op zich, maar als een middel om kinderen … Lees verder

VRIJESCHOOL – Haeckel en het leerplan – samenvatting (7)

. Pieter HA Witvliet Tekst in groen van Steiner – zwart de vertaling; in blauw van mij Haeckel? In zijn ‘Lexicon antroposofie‘ schrijft Henk van Oort: Biogenetische grondwet – geformuleerd door de Duitse filosoof Ernst Haeckel (1834-1919). ‘De ontwikkeling van … Lees verder

VRIJESCHOOL – 11e klas – alle artikelen

. Op deze blog staan niet veel artikelen over de bovenbouw van de vrijeschool: de middelbare school.  Dat heeft te maken met het feit dat ik onderbouwleerkracht was en weinig artikelen heb bewaard die over de bovenbouw gingen. Toch heb … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over aardrijkskunde – alle artikelen

. Een kleine inhoudsopgave bij de opmerkingen die Rudolf Steiner in de pedagogische voordrachten (GA 293-311) maakte over aardrijkskunde.  GA 294    vertaling: Opvoedkunst 11e voordracht;   blz. verwijzen naar de vertaling blz. 152: na het 9e jaar; veel aanknopingspunten met andere … Lees verder

VRIJESCHOOL – 100 jaar vrijeschool – alle artikelen

. 100 jaar vrijeschool: toelichting SLUIMERENDE ACHTERGRONDEN uit/in het archief     [1-1] sluimerende achtergronden 1 100 jaar vrijeschool: een bijdrage aan meer vrijheid van onderwijs – een opdracht die Steiner de scholen meegaf – is niet gelukt; aanvaarding subsidie … Lees verder

VRIJESCHOOL – Ontwikkelingsfasen – alle artikelen

. Rudolf Steiner heeft herhaaldelijk gesproken over de ontwikkelingsfasen van het kind. Bekend is zijn indeling in de drie zevenjaarsfasen: 0 – 7; 7 – 14 en 14 – 21 jr. Artikelen over het vrijeschoolonderwijs zullen vaak deze ontwikkelingsfasen noemen.  … Lees verder

VRIJESCHOOL – Muziek – over het leerplan

. MUZIKALE OPVOEDING Aspecten van het leerplan van de onder- en middenbouw Uit vele publicaties die de laatste tijd* zijn verschenen, kan je wel wat wetenswaardigheden en wat bedenkelijk is, halen aangaande de werking van bepaalde muziek die een bewustzijnsveranderende … Lees verder

VRIJESCHOOL – 3e klas – kind en leerplan

. VAN ARK, BIEZENKIST EN KRIBBE Leerplan en kinderen van de 3e klas Zonnige blik in de ogen, en de mond letterlijk, niet figuurlijk, vol tanden. Flink uit de kluiten gewassen, goed gevormd, een echt mensje, dat opgewekt naar zwembad … Lees verder

VRIJESCHOOL en antroposofie – alle artikelen

. Rudolf Steiner over: antroposofie en vrijeschool; wereldbeschouwelijke school; antroposofische leer. [1-1]  ‘antroposofisch’ onderwijs De vrijescholen bestaan in 2019  100 jaar; in Nederland in 2023. In die 100 jaar zijn er veel (voor)oordelen (hardnekkig) blijven bestaan; over het ‘vrije’ bijv.; … Lees verder

VRIJESCHOOL – 5e klas – uit het leerplan

. De kopjes zijn door mij aangebracht. LEERPLAN VAN DE VIJFDE KLAS De 5e-klasser Een grootse adem gaat door het leerplan van de vijfde klas. De belangstelling voor de buitenwereld wordt mondiaal in de aardrijkskunde en geschiedenis. Maar ook wordt … Lees verder

VRIJESCHOOL – Kleuterklas – leerplan en rooster

. Onderstaand artikel komt uit de broschure ‘Het binnenste buiten’. Het is een beschrijving van een schoolwerkplan. Het is niet DE beschrijving van wat er in vrijeschoolkleuterklassen gebeur(t)de, toen dit rapport werd geschreven. Maar veel van wat erin staat, vind … Lees verder

VRIJESCHOOL – 7e klas – leerplan

  Er was een tijd dat een vrijeschool de klassen kleuters t/m  12 onder één dak had. Deze scholen stonden alle in grote steden. Toen het aantal basisscholen – vanaf 1975 – fors groeide in kleinere plaatsen, waren de leerlingen … Lees verder

VRIJESCHOOL – Ontwikkelingsfasen en het leerplan (12-7)

. Ontwikkelingsfasen van de mensheid en ontwikkelingsfasen van het kind . In de reeks Haeckel en het leerplan ging het erom te onderzoeken in hoeverre zijn recapitulatietheorie een of de basis vormt voor het leerplan van de vrijeschool. Je kunt … Lees verder

VRIJESCHOOL – Het leerplan en Ernst Haeckel (12-6)

  Wie het, werkend vanuit antroposofie of bijv. in het geschiedenisonderwijs van klas 5, heeft over ‘ontwikkelingsfasen’ kan het daar vanuit verschillende standpunten over hebben. Het kind van geboorte tot tandenwisseling is zo’n fase; maar ook de Oer-Perzische cultuur of … Lees verder