Zoekresultaten voor: goud

VRIJESCHOOL – 7e klas – scheikunde (2-3)

. Het is bijna roerend om te zien hoe Kolisko de leerlingen iets moois mee wil geven. Een veel ruimere blik dan alleen puur de feiten. Hij komt m.i. tot mooie karakteristieken, maar het artikel wekt de indruk dat het … Lees verder

VRIJESCHOOL – 4e klas – aardrijkskunde (6)

. Wie een 4e klas heeft en voor het eerst aardrijkskunde geeft, gaat met de klas een stads- of dorpswandeling maken om vanuit historische gegevens een indruk te krijgen van hoe het daar allemaal begonnen is. De vele – soms … Lees verder

VRIJESCHOOL – Opvoedingsvragen

. Ingrid Gouda Quint in gesprek met Monique Wortelboer, Weleda Puur Kind, herfst 2006, nr. 18 . Opvoeden is meebewegen op de stroom . Kinderen hebben andere behoeften dan volwassenen, en daardoor een ander tempo. Zitten zij net lekker te … Lees verder

VRIJESCHOOL – Biografieën – Albrecht Dürer

. Leo J. Capit, Panorama, nadere gegevens onbekend . ALBRECHT DÜRER DE ONRUST WAS ZIJN MEESTER ALBRECHT DÜRER werd in Neurenberg geboren op 14 mei 1471. Hij stierf op 6 april 1528. Aanvankelijk zou hij goudsmid worden, evenals zijn uit … Lees verder

VRIJESCHOOL – Kerstspel

. Pieter HA Witvliet KERSTSPEL IN JIP-EN-JANNEKETAAL . Nee, dit is ABSOLUUT GEEN PLEIDOOI om voortaan een andere taal in het Kerstspel uit Oberufer te gaan gebruiken. Iedere vorm van aanpassing – hoe mooi verder van taal – haalt het niet bij … Lees verder

VRIJESCHOOL – Over de kleuren op de muren van de lokalen (1-1/1)

. Oene Schreuder, vrijeschool Wageningen, nadere gegevens onbekend   OVER KLEUREN EN WANDVERSIERING IN VRIJESCHOLEN . I KLEUREN IN DE KLAS In een tweetal artikelen (het eerste in deze, het tweede in de vólgende schoolkrant) wilde ik graag ingaan op … Lees verder

VRIJESCHOOL – Sint-Maarten – het lichtje

. Over de symboliek van de lantaarn Het dichtst bij de symboliek van de ‘lichtjesdrager’ – het Ik van de mens – staat voor het fysieke, aardse lichaam: de koolraap. In het spraakgebruik ook wel ‘knol’ genoemd, maar niet te … Lees verder

VRIJESCHOOL – Grohmann – leesboek voor de dierkunde (12))

. GERBERT GROHMANN             ‘LEESBOEK VOOR DE DIERKUNDE’ blz. 90                                                                … Lees verder

VRIJESCHOOL – Sociale driegeleding (10-4)

. Vandaag is het 100 jaar geleden dat er officieel een einde kwam aan Wereldoorlog 1. 40 jaar geleden schreef Arnold Henny in het blad Jonas een serie artikelen over Europa. Hij besteedde ook aandacht aan de Vrede van Versailles … Lees verder

VRIJESCHOOL – Plantkunde – bomen

.   De inhoud van onderstaand artikel is over het algemeen geen leerstof voor de kinderen. De leerkracht echter, die wél een aantal bomen behandelt, kan er zijn (in)zicht mee verruimen, al naar gelang of deze materie haar/hem aanspreekt. Eldert … Lees verder

VRIJESCHOOL – Plantkunde – plantendelen – vrucht olijf

. Olijfolie is geen onbekende meer in de Nederlandse keuken. Dat is peper b.v. oook niet, maar dat is al eeuwen geleden naar ons land gehaald. De olijfolie is in dit opzicht nog ‘jong’, nog maar een jaar of dertig … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over pedagogie(k) – GA 297 – voordracht 7

. Hier volgt een eigen vertaling. Bij het vertalen heb ik ernaar gestreefd Steiners woorden zo veel mogelijk in gangbaar Nederlands weer te geven. Met wat moeilijkere passages heb ik geprobeerd de bedoeling over te brengen, soms met behulp van … Lees verder

VRIJESCHOOL – Jaarfeesten – Pasen (47)

. Willem Veltman, Vrije Opvoedkunst nr. 1/2 2013 . Het kruis —Een Paasbeschouwing Het kruis is een alledaags teken, maar evenzeer een aanduiding van een onverbiddelijk kwaad, bijvoorbeeld in de uitdrukking ‘je moet je kruis leren dragen’. Het is het … Lees verder

VRIJESCHOOL – Pasen (46)

. Hoewel het vieren van jaarfeesten een onderdeel is van wat op de vrijeschool gebeurt, geeft Steiner er in zijn pedagogische voordrachten geen aanwijzingen voor. Dat er over de jaarfeesten op deze blog van alles is te vinden, betekent niet … Lees verder

VRIJESCHOOL – Dierkunde

. Jan Graafland*, Stroom*, jrg.2 okt.2006 Bijen nabeeld Een bijenzwerm is neergestreken in een Sleedoornstruik. De donkere beweeglijke klont van 25.000 bijen begint meteen met het bouwen van raten. Deze worden gefabriceerd met de was die door de bijen wordt … Lees verder