Zoekresultaten voor: gezondmakend onderwijs

VRIJESCHOOL – Spel en speelgoed (5-5)

. SPEL EN SPEELGOED . Er was Rudolf Steiner veel aan gelegen dat het jonge kind op een verantwoorde manier zijn fantasie kan ontwikkelen. Concreet schreef hij daar al over in 1907. De tekst is later als een boekwerkje uitgegeven: … Lees verder

VRIJESCHOOL – Gezondheid, m.n. die van de leerkracht (3)

. Lisette Thooft in Motief 190 mrt 2015. SAMEN STERKER. Burn out op de vrijeschool Afgebrand raken als docent is in het onderwijs een belangrijk topic. Vrijeschoolleerkrachten lijken hier sterk vatbaar voor, je wordt immers gevoed door je idealen, omhuld … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – Algemene menskunde – voordracht 9 (9-1-2-1/8)

Enkele gedachten bij blz. 135/136 in de vertaling van 1993. ALGEMENE MENSKUNDE ALS BASIS VOOR DE PEDAGOGIE luidt de titel van de vertaling van GA* 293 [1]. De voordrachten die Steiner hield hadden tot doel uiteen te zetten wat vrijeschoolpedagogie omvat.Van 21 augustus tot … Lees verder

VRIJESCHOOL – Menskunde en pedagogie (18-6)

. Signe Roll Wickberg, Die Menschenschule, 27e jrg. nr.2 1953 . De kracht van de fantasie en de herinnering in de opvoeding Door de psychologie die aan de pedagogiek van de vrijescholen ten grondslag ligt, kan je tot het inzicht … Lees verder

VRIJESCHOOL – 100 jaar vrijeschool – en verder

. Navigatie voor bezield onderwijs Werkplaats voor de wil   OPROEP VOOR DE TOEKOMST door VALENTIN WEMBER Zaterdag 10 november 2018 werd al weer het 10e symposium gehouden over gezondmakend onderwijs in Nederland. Het thema was deze keer ‘Navigatie voor bezield … Lees verder

VRIJESCHOOL – 1e klas – schrijven en lezen (2-10)

. Opgericht: ‘Platform “Met ons kun je Schrijven en Lezen’.: over schrijven en lezen op de vrijeschool: ‘Er vindt momenteel een discussie plaats onder leerkrachten van vrijescholen over het leren schrijven en leren lezen in de eerste klas van de … Lees verder

VRIJESCHOOL – Opspattend grind (50)

. MOTIEF van 19 maart 2018 heeft als kop: Maak helder wat je doet en waarom Mensen die zich verdiepen in Steiners ‘Algemene menskunde‘ komt deze zin bekend voor: Maar we moeten ons bewust zijn van de achtergronden, de fundamenten … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – Algemene menskunde – voordracht 1 (1-8)

. Enkele gedachten bij blz. 24 in de vertaling van 1993. ALGEMENE MENSKUNDE ALS BASIS VOOR DE PEDAGOGIE luidt de titel van de vertaling van GA* 293 [1]. De voordrachten die Steiner hield hadden tot doel uiteen te zetten wat vrijeschoolpedagogie omvat. Van 21 … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over pedagogie(k) – GA 301 – voordracht 14

. Hier volgt een eigen vertaling. Bij het vertalen heb ik ernaar gestreefd Steiners woorden zo veel mogelijk in gangbaar Nederlands weer te geven. Met wat moeilijkere passages heb ik geprobeerd de bedoeling over te brengen, soms met behulp van … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over dierkunde (GA 303)

. GA=Gesamt Ausgabe, de genummerde boeken en voordrachten van Rudolf Steiner. Na de tekst in groen, volgt steeds de vertaling; opmerkingen in blauw van mij. RUDOLF STEINER OVER DIERKUNDE GA 303  9e voordracht  vertaald: gezondmakend onderwijs Wir mussen durchaus alles, … Lees verder

VRIJESCHOOL – De schoolarts (1-1)

. Rudolf Steiner, die op verschillende manieren invulling heeft gegeven aan ‘gezondmakend onderwijs’, vond het wenselijk dat een vrijeschool een schoolarts zou kunnen raadplegen wanneer haar of zijn visie zou kunnen bijdragen aan een betere ontwikkeling van een kind. Veel … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over pedagogie(k) – GA 309 – voordracht 5

. Hier volgt een eigen vertaling. Bij het vertalen heb ik ernaar gestreefd Steiners woorden zo veel mogelijk in gangbaar Nederlands weer te geven. Met wat moeilijkere passages heb ik geprobeerd de bedoeling over te brengen, soms met behulp van … Lees verder

VRIJESCHOOL – Opspattend grind (17)

          ‘GEZONDMAKEND ONDERWIJS’ Buikpijn door stress van school ZWOLLE. Spanningen op school veroorzaken vooral in november en maart bij kinderen hoofdpijn, buikpijn en gewrichtsklachten. In die maanden kloppen fors meer leerlingen aan bij het ziekenhuis. Dat … Lees verder

VRIJESCHOOL – Gezondheid, m.n. die van de leerkracht (2)

  Joop van Dam,  arts (nadere gegevens onbekend . Met vreugde in het nu aanwezig zijn. Wat zijn de momenten, waar je als individueel mens in de actualiteit staat, waar je in het nu present bent? We kijken naar drie … Lees verder

VRIJESCHOOL – Kinderbespreking (3)

. Marcel Seelen Geert Groote College, Amsterdam, Lerarenbrieven 24-01-(2013) . Labels als molenstenen (de namen van de leerlingen zijn gefingeerd) ‘Meester, niet doen, daar kan ik niet tegen, ik heb ADHD!’ Jacob kijkt naar me op. Het is de eerste … Lees verder