Zoekresultaten voor: wat staat op

WAT STAAT OP DEZE BLOG

Ondanks regelmatige controle komt het voor dat bepaalde links niet werken. Waarschuw me s.v.p.     pieterhawitvliet voeg toe apenstaartje gmail punt com . VRIJESCHOOL in beeld: bordtekeningen; schilderingen, tekeningen, transparanten enz. voor klas 1 t/m 7; jaarfeesten; jaartafels U … Lees verder

VRIJESCHOOL – 100 jaar vrijeschool – uitgangspunten achterhaald?

. 100 jaar vrijeschool – uitgangspunten actueler dan ooit of achterhaald? Dat ‘100 jaar vrijeschool’ is voor verschillende mensen aanleiding om te zeggen dat het -100 jaar bestaand – niet meer van deze tijd is, kan zijn. Dat de tijd … Lees verder

VRIJESCHOOL – Vertelstof – algemeen (2)

. DE WERELDVERHALEN IN DE VRIJESCHOOL ALS SPIEGELING VAN HET LEVEN TUSSEN DOOD EN NIEUWE GEBOORTE De vertelstof en het leven tussen dood en nieuwe geboorte De werking van het vertellen in de onderbouw Als klein kind verschijnt de mens … Lees verder

VRIJESCHOOL – Vertelstof – algemeen (1-1)

. NIKS GEEN MAATSCHAPPELIJKE PROBLEMEN Op de vrijescholen wor­den nog gewoon sprook­jes en legendes verteld. Waarom eigenlijk? Ruud Gersons, over het wat en hoe van een ogenschijn­lijk ouderwets gebruik. Op veel basisscholen worden maatschappe­lijke onderwerpen als discriminatie, werk­loosheid, reclame, alcohol … Lees verder

VRIJESCHOOL – Jaarfeesten – carnaval (1-2)

. Peter v.d Linden*, schoolblad vrijeschool Den Haag, nadere gegevens onbekend . MASKERS . Het is wel eens interessant om je af te vragen hoe mensen ertoe gekomen zijn zichzelf achter een masker te verbergen, of laten wij zeggen: om … Lees verder

VRIJESCHOOL – 8e klas – meetkunde (1-1)

. In de meetkundeperioden in klas 6 leren de kinderen de hoeken kennen. Meestal komt in de 8e klas iets van stereometrie aan bod en vaak zie je daar dat de Platonische lichamen worden behandeld. Hieronder een paar voorbeelden en … Lees verder

VRIJESCHOOL – astronomie

. Artikelen voor de bovenbouw die hier worden gepubliceerd hebben alle betrekking op de tijd dat de bovenbouw nog veel meer vrijeschoolbovenbouw kon zijn dan nu het geval is. De exameneisen hebben steeds meer inbreuk gemaakt en daardoor afbreuk gedaan aan … Lees verder

VRIJESCHOOL – Spel – knikkeren (1-2)

. Straks komen de kinderen weer – als hadden ze het afgesproken – vrijwel altijd tegelijkertijd met een knikkerzak naar school. Daarover is in dit artikel al e.e.a. gezegd. In het artikel dat volgt, geeft de schrijver een terugblik op … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over het leerplan van klas 9

. Voor een goed begrip van het leerplan, de leerstof e.d. is het zeer aan te bevelen de artikelen: Rudolf Steiner over het leerplan en Rudolf Steiner over het kind, de leerkracht, ontwikkeling, lesstof en leerplan eerst te lezen. In de pedagogische voordrachten GA 293 … Lees verder

VRIJESCHOOL – Opspattend grind (76)

. Ja zeker – in de goede, oude tijd – zaten vrijeschoolleerlingen tot en met de 12e klas bij elkaar, alle talenten vertegenwoordigd. Een speerpunt, deze sociale kant van het vrijeschoolonderwijs: ik heb het er in lezingen vaak over gehad: … Lees verder

VRIJESCHOOL – 7e klas – scheikunde (2-2)

. Toen zo’n 100 jaar geleden in Stuttgart de vrijeschool van start ging, was er geen kant-en-klaar leerplan.  In verschillende voordrachten had Steiner wel van allerlei over de vakken opgemerkt, maar meestal in grote trekken. De leerkrachten voor de klas … Lees verder

VRIJESCHOOL – 7e klas – scheikunde (2-0)

. Pieter HA Witvliet . SCHEIKUNDE – EEN PAAR ESSENTIES In zijn artikel over scheikunde in de 7e klas – een van de eerste artikelen over dit vak in de geschiedenis van de vrijeschool – volgt Eugen Kolisko zoveel mogelijk … Lees verder

VRIJESCHOOL – Het leerplan – alle artikelen

. RUDOLF STEINER: HET LEERPLAN Zijn opmerkingen uit de pedagogische voordrachten GA 293 – 311 over de menskundige achtergronden m.b.t. de ontwikkeling van kinderen in de verschillende leeftijden. DE KLASSEN Zijn opmerkingen uit de pedagogische voordrachten GA 293 – 311 … Lees verder

VRIJESCHOOL – 4e klas – aardrijkskunde (6)

. Wie een 4e klas heeft en voor het eerst aardrijkskunde geeft, gaat met de klas een stads- of dorpswandeling maken om vanuit historische gegevens een indruk te krijgen van hoe het daar allemaal begonnen is. De vele – soms … Lees verder

VRIJESCHOOL – 7e klas – scheikunde (2-1)

. Toen zo’n 100 jaar geleden in Stuttgart de vrijeschool van start ging, was er geen kant-en-klaar leerplan.  In verschillende voordrachten had Steiner wel van allerlei over de vakken opgemerkt, maar meestal in grote trekken. De leerkrachten voor de klas … Lees verder