Zoekresultaten voor: wat staat op

VRIJESCHOOL – Opvoedingsvragen – media (19-12/3)

. In mijn jeugd zei mijn grootmoeder nog weleens ‘dat iets van de duivel’ was. Als kind begreep ik dat niet zo goed, maar het is me toch bijgebleven. Terugkijkend op wat mijn oma bedoelde, zie ik nu dat de … Lees verder

VRIJESCHOOL – 100 jaar vrijeschool – uitgangspunten achterhaald?

. 100 jaar vrijeschool – uitgangspunten actueler dan ooit of achterhaald? Dat ‘100 jaar vrijeschool’ is voor verschillende mensen aanleiding om te zeggen dat het -100 jaar bestaand – niet meer van deze tijd is, kan zijn. Dat de tijd … Lees verder

VRIJESCHOOL – Vertelstof – algemeen (2)

. DE WERELDVERHALEN IN DE VRIJESCHOOL ALS SPIEGELING VAN HET LEVEN TUSSEN DOOD EN NIEUWE GEBOORTE De vertelstof en het leven tussen dood en nieuwe geboorte De werking van het vertellen in de onderbouw Als klein kind verschijnt de mens … Lees verder

VRIJESCHOOL – Vertelstof – algemeen (1-1)

. NIKS GEEN MAATSCHAPPELIJKE PROBLEMEN Op de vrijescholen wor­den nog gewoon sprook­jes en legendes verteld. Waarom eigenlijk? Ruud Gersons, over het wat en hoe van een ogenschijn­lijk ouderwets gebruik. Op veel basisscholen worden maatschappe­lijke onderwerpen als discriminatie, werk­loosheid, reclame, alcohol … Lees verder

VRIJESCHOOL – Grohmann – ‘over de eerste dier- en plantkunde in de pedagogie van Rudolf Steiner (1/6)

. Gerbert Grohmann:. OVER DE EERSTE DIER- ENPLANTKUNDE IN DE PEDAGOGIE VAN RUDOLF STEINER deel 1 DIERVORM – MENSENGEEST . Blz. 75 Gevolgen De afwijkingen van de openbare pedagogische voordrachten t.o.v. wat in de methodisch-didactische cursus aan de orde kwam, … Lees verder

VRIJESCHOOL – De waarde van het handschrift bij lezen, schrijven en denken

. Manfred Spitzer*, Erziehungskunst juli/augustus 2022   de waarde van HET handschrift bij lezen, schrijven en denken . Sommige mediadocenten voorspellen al jaren dat het handschrift zal uitsterven door touchscreens en toetsenborden. Het is alsof je voorspelt dat muziek en … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner in de vrijeschool – GA 298 (17-06-1921)

. In de vertaling van GA 298 ‘Rudolf Steiner in der Waldorfschule‘- vertaald: ‘Beste ouders, lieve kinderen‘ zijn niet alle toespraken uit de Duitse uitgave opgenomen. GA 298 Blz. 93 Ansprache mit Aussprache an der ersten Mitgliederversammlung des Vereins «Freie Waldorfschule» Toespraak met … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over het Ik – GA 54

. Uit de voordrachten GA 34  GA 52  GA 53  GA 54  GA 55  GA 56  GA 57  GA 58  GA 59  nam ik de uitspraken van Rudolf Steiner over het fysieke lichaam. . Omdat Steiner bij zijn uitleg van de dingen … Lees verder

VRIJESCHOOL – Grohmann – ‘over de eerste dier- en plantkunde in de pedagogie van Rudolf Steiner (1/5)

. Gerbert Grohmann: . OVER DE EERSTE DIER- EN PLANTKUNDE IN DE PEDAGOGIE VAN RUDOLF STEINER deel 1 DIERVORM – MENSENGEEST Blz. 62 Hoofddieren, borstdieren, stofwisselings-ledematendieren (Aanwijzingen in openbare voordrachten van Rudolf Steiner tussen 1920 en 1924. Schijnbare tegenspraken) Nadat … Lees verder

WAT VIND JE OP DEZE BLOG?

. Via onderstaande rubrieken vind je de weg naar meer dan 2400 artikelen. In het zoekblokje (op deze pagina rechtsboven) een trefwoord ingeven, leidt ook vaak tot artikelen waar het betreffende woord in voorkomt.Wanneer er meerdere koppen van artikelen worden … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – Algemene menskunde – voordracht 9 (9-1-3/16)

. Enkele gedachten bij blz. 135/136 in de vertaling van 1993. . ALGEMENE MENSKUNDE ALS BASIS VOOR DE PEDAGOGIE . luidt de titel van de vertaling van GA* 293 [1]. De voordrachten die Steiner hield hadden tot doel uiteen te zetten wat vrijeschoolpedagogie omvat. … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner in de vrijeschool– GA 298 (11-6-1920)

. In de vertaling van GA 298 ‘Rudolf Steiner in der Waldorfschule‘- vertaald: ‘Beste ouders, lieve kinderen‘ zijn niet alle toespraken uit de Duitse uitgave opgenomen. . GA 298 DIE SCHULGEWOHNHEITEN DER NIEDERGEHENDEN ZEIT UND DIE SCHULPRAXIS DES KOMMENDEN TAGES … Lees verder

VRIJESCHOOL – 10e klas – Scheikunde

. Hans Rost, Rudolf Steinerschule Nürtingen . SCHEIKUNDE  PRACTICUM . Hoe wordt zeep gemaakt? Qua ontwikkeling zitten de leerlingen in deze klas midden in de psychische puberteit, terwijl de fysieke puberteit grotendeels voorbij is. Ze nemen de polariteiten tussen de … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over het astraallijf – GA 59

. Uit de voordrachten GA 34  GA 52  GA 53  GA 54  GA 55  GA 56  GA 57  GA 58  GA 59  nam ik de uitspraken van Rudolf Steiner over het fysieke lichaam. Omdat Steiner bij zijn uitleg van de dingen vaak ‘het ene op het andere betrekt’, in ‘tegenstellingen’ … Lees verder

VRIJESCHOOL – Grohmann – ‘over de eerste dier- en plantkunde in de pedagogie van Rudolf Steiner (1/4)

. Gerbert Grohmann: . OVER DE EERSTE DIER- EN PLANTKUNDE IN DE PEDAGOGIE VAN RUDOLF STEINER deel 1 DIERVORM – MENSENGEEST Het onderwijsvoorbeeld van inktvis, muis en mens Blz. 39 Nu komen wij bij het eigenlijke dierkundeonderwijs. Rudolf Steiner leidde … Lees verder