Zoekresultaten voor: wat staat op

WAT STAAT OP DEZE BLOG

Ondanks regelmatige controle komt het voor dat bepaalde links niet werken. Waarschuw me s.v.p.     pieterhawitvliet voeg toe apenstaartje gmail punt com . VRIJESCHOOL in beeld: bordtekeningen; schilderingen, tekeningen, transparanten enz. voor klas 1 t/m 7; jaarfeesten; jaartafels U … Lees verder

VRIJESCHOOL – 100 jaar vrijeschool – uitgangspunten achterhaald?

. 100 jaar vrijeschool – uitgangspunten actueler dan ooit of achterhaald? Dat ‘100 jaar vrijeschool’ is voor verschillende mensen aanleiding om te zeggen dat het -100 jaar bestaand – niet meer van deze tijd is, kan zijn. Dat de tijd … Lees verder

VRIJESCHOOL – Vertelstof – algemeen (2)

. DE WERELDVERHALEN IN DE VRIJESCHOOL ALS SPIEGELING VAN HET LEVEN TUSSEN DOOD EN NIEUWE GEBOORTE De vertelstof en het leven tussen dood en nieuwe geboorte De werking van het vertellen in de onderbouw Als klein kind verschijnt de mens … Lees verder

VRIJESCHOOL – Vertelstof – algemeen (1-1)

. NIKS GEEN MAATSCHAPPELIJKE PROBLEMEN Op de vrijescholen wor­den nog gewoon sprook­jes en legendes verteld. Waarom eigenlijk? Ruud Gersons, over het wat en hoe van een ogenschijn­lijk ouderwets gebruik. Op veel basisscholen worden maatschappe­lijke onderwerpen als discriminatie, werk­loosheid, reclame, alcohol … Lees verder

VRIJESCHOOL – Opvoedingsvragen (21-1)

. Joyce Honing wn Petra Weeda, Weleda Puur Kind, herst 2004, nr. 4 . Straffen: soms heeft je kind het gewoon nodig Straffen is niet het makkelijkste stuk van de opvoeding. Toch kan het corrigeren van gedrag bijdragen aan het … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over pedagogie(k) – GA 297 – vragenbeantwoording

. Hier volgt een eigen vertaling. Bij het vertalen heb ik ernaar gestreefd Steiners woorden zo veel mogelijk in gangbaar Nederlands weer te geven. Met wat moeilijkere passages heb ik geprobeerd de bedoeling over te brengen, soms met behulp van … Lees verder

VRIJESCHOOL – Jaarfeesten – Michaël (51)

. Diederick Sprangers, Antroposana jrg.2, nr.4, okt. 2006 . Van heldenmoed tot hartewarmte Bewustzijns- en hartekrachten vieren Onze tijd stelt hoge eisen aan onze individuele ontwikkeling als mens. Beelden uit mythen en legenden kunnen ons daarbij tot hulp en inspiratie … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner in de vrijeschool (GA 218-3)

. 100 JAAR VRIJESCHOOL . Op 7 september 2019 was het 100 jaar geleden dat in Stuttgart ’s werelds eerste vrijeschool werd geopend. De Waldorfschool – genoemd naar de Waldorf-Astoria sigarettenfabriek – werd officieel geopend door directeur Emil Molt. Na … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner in de vrijeschool (GA 298)

. 100 JAAR VRIJESCHOOL Vandaag* is het 100 jaar geleden dat in Stuttgart ’s werelds eerste vrijeschool werd geopend. De Waldorfschool – genoemd naar de Waldorf-Astoria sigarettenfabriek – werd officieel geopend door de directeur van de fabriek, Emil Molt. Hij … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – Algemene menskunde – voordracht 5 (5-2)

  . Enkele gedachten bij blz. 82 t/m 88 in de vertaling van 1993. ALGEMENE MENSKUNDE ALS BASIS VOOR DE PEDAGOGIE luidt de titel van de vertaling van GA* 293 [1]. De voordrachten die Steiner hield hadden tot doel uiteen te zetten … Lees verder

VRIJESCHOOL – Het Finse epos ‘Kalewala’ (1-1)

. Het blad ‘Vrije Opvoedkunst‘ van 5 mei 1990 gaat over de waarde van het Finse verhaal ‘Kalewala’. Daarin een artikel over ‘De Kalewala’ als vertelstof. Rudolf Steiner noemt in zijn pedagogische voordrachten dit verhaal als vertelstof niet. En bv. … Lees verder

VRIJESCHOOL – Vrijheid (7-1/6)

. In de jaren ’75-’76 van de vorige eeuw leefde de idee van de sociale driegeleding in de vrijescholen veel meer dan nu. Met name de vrijheid van inrichting van het vrijeschoolonderwijs kwam door de regeringsplannen steeds meer onder druk … Lees verder

VRIJESCHOOL – 2e klas – vertelstof (3-14)

. ELISABETH VAN THÜRINGEN . Een van de legendes die vrijwel in elke 2e klas van de vrijeschool wordt verteld, is die van Elisabeth van Thüringen. Hier volgt een achtergrondartikel over haar leven. De schrijfster geeft ook haar heel persoonlijke … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over het leerplan van klas 3

. Voor een goed begrip van het leerplan, de leerstof e.d. is het zeer aan te bevelen de artikelen: Rudolf Steiner over het leerplan en Rudolf Steiner over het kind, de leerkracht, ontwikkeling, lesstof en leerplan eerst te lezen. In de pedagogische voordrachten GA 293 … Lees verder

VRIJESCHOOL – 7e klas – voedingsleer – suiker (1-3)

. In de 7e klas wordt in een periode over de samenhang mens-voeding gesproken. Daarbij komen ook de zgn. voedings- en genotsmiddelen aan de beurt. Daaronder valt de suiker. Suiker speelt in de voedings- en genotmiddeleninustrie een grote rol. Eb … Lees verder