Zoekresultaten voor: wat staat op

WAT STAAT OP DEZE BLOG

. VRIJESCHOOL in beeld: bordtekeningen; schilderingen, tekeningen, transparanten enz. voor klas 1 t/m 7; jaarfeesten; jaartafels U vindt via onderstaande rubrieken de weg naar meer dan 2300 artikelen RUDOLF STEINER alle artikelen –wat zegt hij over—— waar vind je Steiner over … Lees verder

VRIJESCHOOL – Opvoedingsvragen – media (19-12/3)

. In mijn jeugd zei mijn grootmoeder nog weleens ‘dat iets van de duivel’ was. Als kind begreep ik dat niet zo goed, maar het is me toch bijgebleven. Terugkijkend op wat mijn oma bedoelde, zie ik nu dat de … Lees verder

VRIJESCHOOL – 100 jaar vrijeschool – uitgangspunten achterhaald?

. 100 jaar vrijeschool – uitgangspunten actueler dan ooit of achterhaald? Dat ‘100 jaar vrijeschool’ is voor verschillende mensen aanleiding om te zeggen dat het -100 jaar bestaand – niet meer van deze tijd is, kan zijn. Dat de tijd … Lees verder

VRIJESCHOOL – Vertelstof – algemeen (2)

. DE WERELDVERHALEN IN DE VRIJESCHOOL ALS SPIEGELING VAN HET LEVEN TUSSEN DOOD EN NIEUWE GEBOORTE De vertelstof en het leven tussen dood en nieuwe geboorte De werking van het vertellen in de onderbouw Als klein kind verschijnt de mens … Lees verder

VRIJESCHOOL – Vertelstof – algemeen (1-1)

. NIKS GEEN MAATSCHAPPELIJKE PROBLEMEN Op de vrijescholen wor­den nog gewoon sprook­jes en legendes verteld. Waarom eigenlijk? Ruud Gersons, over het wat en hoe van een ogenschijn­lijk ouderwets gebruik. Op veel basisscholen worden maatschappe­lijke onderwerpen als discriminatie, werk­loosheid, reclame, alcohol … Lees verder

VRIJESCHOOL – Menskunde en pedagogie(k)

. W. Bühler, arts, Weleda Berichten nr. 86, juni 1970 . DE INVLOED VAN DE WIL OP DE STOFWISSELING . De mensen moeten een groot deel van hun dagelijkse arbeid gebruiken voor de vervaardiging en het verwerken van al die … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over plantkunde – alle artikelen

. In verschillende pedagogische voordrachten ging Steiner in op ‘plantkunde’. Hier volgen zijn uitspraken uit de voordrachten GA 293 t/m 311 (buiten de genoemde heb ik in andere ped. voordrachten niets gevonden) GA = Gesamt Ausgabe – het verzamelde werk van Steiner GA … Lees verder

VRIJESCHOOL – Ritme (3-24)

. Dr.Georg Unger, Weledaberichten nr. 82. juli 1969 . HET LEVENSRITME IN HET TECHNISCH TIJDPERK . Op elk niveau van het bestaan ziet de mens zichzelf in tegenstellingen geplaatst. Op het organische gebied moet hij een evenwicht zoeken tussen honger … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over plantkunde – GA 294

. ga 294 Erziehungskunst- methodisch-didaktisches Opvoedkunst Blz. 50-51  vert. 59-60 Voordracht 3, Stuttgart 23 augustus 1919 Wir sollten zum Beispiel eines nicht versäumen – wenn wir mit den Kindern, die wir unterrichten, nun auch, was ebenfalls geschehen wird, in die … Lees verder

WAT VIND JE OP DEZE BLOG?

. Via onderstaande rubrieken vind je de weg naar meer dan 2300 artikelen. In het zoekblokje (op deze pagina rechtsboven) een trefwoord ingeven, leidt ook vaak tot artikelen waar het betreffende woord in voorkomt.Wanneer er meerdere koppen van artikelen worden … Lees verder

VRIJESCHOOL – 7e klas – Sterrenkunde (1-1/13)

. VOERMAN Deze voerman is eigenlijk iemand die de teugels in handen heeft, zoals uit zijn andere naam Heniochus blijkt of een wagenmenner, want de Grieken hebben verschillende van hun beroemde wagenmenners in dit sterrenbeeld gezien. Volgens de mythologie was … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over rekenen – GA 311

. ga 311 Die Kunst des Erziehens aus dem Erfassen der Menschenwesenheit De kunst van het opvoeden vanuit het besef: wat is de mens Blz. 77  vert. 77 Voordracht 4, Torquay 15 augustus 1924 Gewiß, es wird gegen diesen Epochenunterricht … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over huiswerk (GA 310)

. In een aantal pedagogische voordrachten heeft Steiner het ook over huiswerk. Zoals met zoveel onderwerpen: ook al zijn de gezichtspunten zo’n 100 jaar geleden uitgesproken, voor vandaag de dag bevatten ze nog altijd wezenlijke inhoud. GA 310 Der pädagogische … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over huiswerk (GA 303)

. In een aantal pedagogische voordrachten heeft Steiner het ook over huiswerk. Zoals met zoveel onderwerpen: ook al zijn de gezichtspunten zo’n 100 jaar geleden uitgesproken, voor vandaag de dag bevatten ze nog altijd wezenlijke inhoud. ga 303 Die gesunde … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over huiswerk – alle artikelen

. In verschillende pedagogische voordrachten ging Steiner in op ‘huiswerk’. Hier volgen zijn uitspraken uit de voordrachten GA 293 t/m 311 (buiten de genoemde heb ik in andere ped. voordrachten niets gevonden) GA = Gesamt Ausgabe – het verzamelde werk … Lees verder