Zoekresultaten voor: wat staat op

WAT STAAT OP DEZE BLOG

. VRIJESCHOOL in beeld: bordtekeningen; schilderingen, tekeningen, transparanten enz. voor klas 1 t/m 7; jaarfeesten; jaartafels U vindt via onderstaande rubrieken de weg naar meer dan 2300 artikelen RUDOLF STEINER alle artikelen –wat zegt hij over—— waar vind je Steiner over … Lees verder

VRIJESCHOOL – Opvoedingsvragen – media (19-12/3)

. In mijn jeugd zei mijn grootmoeder nog weleens ‘dat iets van de duivel’ was. Als kind begreep ik dat niet zo goed, maar het is me toch bijgebleven. Terugkijkend op wat mijn oma bedoelde, zie ik nu dat de … Lees verder

VRIJESCHOOL – 100 jaar vrijeschool – uitgangspunten achterhaald?

. 100 jaar vrijeschool – uitgangspunten actueler dan ooit of achterhaald? Dat ‘100 jaar vrijeschool’ is voor verschillende mensen aanleiding om te zeggen dat het -100 jaar bestaand – niet meer van deze tijd is, kan zijn. Dat de tijd … Lees verder

VRIJESCHOOL – Vertelstof – algemeen (2)

. DE WERELDVERHALEN IN DE VRIJESCHOOL ALS SPIEGELING VAN HET LEVEN TUSSEN DOOD EN NIEUWE GEBOORTE De vertelstof en het leven tussen dood en nieuwe geboorte De werking van het vertellen in de onderbouw Als klein kind verschijnt de mens … Lees verder

VRIJESCHOOL – Vertelstof – algemeen (1-1)

. NIKS GEEN MAATSCHAPPELIJKE PROBLEMEN Op de vrijescholen wor­den nog gewoon sprook­jes en legendes verteld. Waarom eigenlijk? Ruud Gersons, over het wat en hoe van een ogenschijn­lijk ouderwets gebruik. Op veel basisscholen worden maatschappe­lijke onderwerpen als discriminatie, werk­loosheid, reclame, alcohol … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over rekenen – GA 305

. GA 305 Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst Opvoeding en onderwijs Blz. 109  vert. 95 Voordracht 5, Oxford 21 augustus 1922 Früh ist das Kind bereits veranlagt für die ersten Elemente der Rechenkunst. Aber gerade bei der Rechenkunst kann man … Lees verder

VRIJESCHOOL – 7e klas – Sterrenkunde (1-1/11)

. (POOL)DRAAK Dit sterrenbeeld dat we de draak noemen, kent de mens al sinds onheugelijke tijden. De sterren die erbij horen slingeren op een karakteristieke manier en niet te missen, tussen de beide sterrenbeelden van de Beren door. Vroege Griekse … Lees verder

VRIJESCHOOL – Nederlandse taal – woordallerlei (103)

. (Voor: vanaf klas 6) Er zijn altijd wel gelegenheden om in je klas iets interessants te vertellen, of wat misschien minder interessant is, toch interessant(er) te maken. Dat kan bv. te maken hebben met ‘de actualiteit’. Zo’n belangrijk onderwerp … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – Algemene menskunde – voordracht 12 (12-1)

. Enkele gedachten bij blz. 173/174  in de vertaling van 1993. . ALGEMENE MENSKUNDE ALS BASIS VOOR DE PEDAGOGIE . luidt de titel van de vertaling van GA* 293 [1]. De voordrachten die Steiner hield hadden tot doel uiteen te zetten wat vrijeschoolpedagogie … Lees verder

WAT VIND JE OP DEZE BLOG?

. Via onderstaande rubrieken vind je de weg naar meer dan 2300 artikelen. In het zoekblokje (op deze pagina rechtsboven) een trefwoord ingeven, leidt ook vaak tot artikelen waar het betreffende woord in voorkomt.Wanneer er meerdere koppen van artikelen worden … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over rekenen – GA 304

. ga 304 Erziehungs- und Unterrichtsmethoden auf anthroposophischer Grundlage OPVOED- EN ONDERWIJSMETHODEN VANUIT DE ANTROPOSOFIE Blz. 73/74  vert. 73/74 Voordracht 3, Dornach 26 september 1921 Die pädagogische Bedeutung der Erkenntnis vom gesunden und kranken Menschen Wenn das Kind uns übergeben … Lees verder

VRIJESCHOOL – 7e klas – sterrenkunde (1-1/10)

. DOLFIJN Een legende van wel 2000 jaar oud verhaalt ons hoe deze dolfijn aan de hemel kwam te staan. Het is de legende van Arion, een zanger die toen in Griekenland beroemd was en overal bekend. Over hem wordt … Lees verder

VRIJESCHOOL – Schilderen

. Brunhild Müller, Erziehungskunst jrg. 50 nr.3 1986 . hoe kinderen met waterverf schilderen . Het twee-driejarige kind kan al met penseel en verf omgaan. Spontaan grijpt het naar een penseel, doopt het in een potje met verf en verdeelt … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over rekenen – GA 303

. ga 303 DIE GESUNDE ENTWICKLUNG DES MENSCHENWESENS GEZONDMAKEND ONDERWIJS Blz. 170/171     vert. 185/186 Voordracht 9, Dornach 31 december 1921 Das Kind vom siebenten bis zehnten Jahre: Pädagogik und Didaktik Für das Rechnen ist in der Tat das Kind … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – Algemene menskunde – voordracht 11 (11-7-3/1)

. Enkele gedachten bij blz. 170-172 in de vertaling van 1993. . ALGEMENE MENSKUNDE ALS BASIS VOOR DE PEDAGOGIE In [11-7] wijst Steiner op het feit dat je met het geven van je onderwijs een bepaalde invloed kan uitoefenen op de levenskrachten van het … Lees verder