Zoekresultaten voor: wat staat op

WAT STAAT OP DEZE BLOG

. Ondanks regelmatige controle komt het voor dat bepaalde links niet werken. Waarschuw me s.v.p.     pieterhawitvliet voeg toe apenstaartje gmail punt com . VRIJESCHOOL in beeld: bordtekeningen; schilderingen, tekeningen enz. voor klas 1 t/m/ 7 U vindt via … Lees verder

VRIJESCHOOL – Vertelstof – algemeen (2)

. DE WERELDVERHALEN IN DE VRIJESCHOOL ALS SPIEGELING VAN HET LEVEN TUSSEN DOOD EN NIEUWE GEBOORTE De vertelstof en het leven tussen dood en nieuwe geboorte De werking van het vertellen in de onderbouw Als klein kind verschijnt de mens … Lees verder

VRIJESCHOOL – Vertelstof – algemeen (1-1)

. NIKS GEEN MAATSCHAPPELIJKE PROBLEMEN Op de vrijescholen wor­den nog gewoon sprook­jes en legendes verteld. Waarom eigenlijk? Ruud Gersons, over het wat en hoe van een ogenschijn­lijk ouderwets gebruik. Op veel basisscholen worden maatschappe­lijke onderwerpen als discriminatie, werk­loosheid, reclame, alcohol … Lees verder

VRIJESCHOOL – Opvoedingsvragen (13-5)

. Sterrenkinderen Zijn kinderen tegenwoordig anders dan twintig jaar* geleden? Als je nu kinderen opvoedt, is dat waarschijnlijk geen vraag die je erg bezighoudt. Toch is het relevant, omdat een toenemend aantal kinderen niet meer blijkt te passen in de … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – Algemene menskunde voordracht 4 (4-3-1))

. Enkele gedachten bij blz. 67 en 68 in de vertaling van 1993. ALGEMENE MENSKUNDE ALS BASIS VOOR DE PEDAGOGIE luidt de titel van de vertaling van GA* 293 [1]. De voordrachten die Steiner hield hadden tot doel uiteen te zetten wat … Lees verder

VRIJESCHOOL – Menskunde en pedagogie – nabootsing (14-3)

. Op deze blog wordt in verschillende artikelen ingegaan op het belang van de nabootsing bij de ontwikkeling van het kleine kind tot mens. In een artikel over ‘aandacht‘ staat een opmerking van Arie Bos uit zijn ‘Mijn hersenen denken … Lees verder

VRIJESCHOOL – Sociale driegeleding (5-5)

. Op zoek naar de menselijke maat Hoe groot mag een organisatie worden, om toch nog mensvriendelijk te blijven? Kun je dat met getallen uitdrukken? Lex Bos, organisatie-deskundige, meent van niet. ‘Ik ga steeds meer ontdekken dat het probleem van … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over vertellen (GA 303)

. Het vak vertellen neemt op de vrijeschool een belangrijke plaats in. Rudolf Steiner sprak er herhaaldelijk over in zijn pedagogische voordrachten GA 293 t/m 311 De belangrijkste opmerkingen vind je hier uit: Rudolf Steiner over vertellen vertellen met een boek … Lees verder

VRIJESCHOOL – Toets (2)

. Met grote regelmaat staan er opiniestukjes in de krant over het toetsen op de basisschool. Er zijn voor- en tegenstanders, hoewel de laatsten meer van zich laten horen. Zie bv. Opspattend grind    opspattend grind   opspattend grind    opspattend grind. … Lees verder

VRIJESCHOOL – Plantkunde – bomen

.   De inhoud van onderstaand artikel is over het algemeen geen leerstof voor de kinderen. De leerkracht echter, die wél een aantal bomen behandelt, kan er zijn (in)zicht mee verruimen, al naar gelang of deze materie haar/hem aanspreekt. Eldert … Lees verder

VRIJESCHOOL – Plantkunde – plantendelen – vrucht olijf

. Olijfolie is geen onbekende meer in de Nederlandse keuken. Dat is peper b.v. oook niet, maar dat is al eeuwen geleden naar ons land gehaald. De olijfolie is in dit opzicht nog ‘jong’, nog maar een jaar of dertig … Lees verder

VRIJESCHOOL – 100 jaar vrijeschool

. Met name in de jaren ’70 van de vorige eeuw stond de idee van de sociale driegeleding nog op een bepaalde manier in de belangstelling van de vrijeschoolbeweging. Vanuit de overheid kwam er steeds meer regelgeving die voor de … Lees verder

VRIJESCHOOL – Grohmann – leesboek voor de dierkunde (13) – olifanten

. GERBERT GROHMANN             ‘LEESBOEK VOOR DE DIERKUNDE’ blz. 106                                                                … Lees verder

VRIJESCHOOL – Vertelstof – biografieën – Pico della Mirandola

. Bron: Ewald Vanvugt,Volksrant, 10-12-1988* . Het is zo’n vijf eeuwen geleden dat niemand in Europa openlijk de roomse kerk kon kritiseren, op straffe van excommunicatie of brandstapel. Een belangrijke figuur in de geschiedenis van de mensenrechten is Giovanni Pico … Lees verder

VRIJESCHOOL – Niet-Nederlandse talen* – klas 2 of 3 – Frans

. In veel vrijescholen worden in de klassen 1 en 2 Engels en/of Duits gegeven. Met Frans wordt meestal in klas 3 begonnen. In Duitsland ligt dat iets anders, want hier is Duits geen andere taal zoals bij ons; vandaar … Lees verder