Zoekresultaten voor: vrijheid van onderwijs 1-1

VRIJESCHOOL – Vrijheid van onderwijs (1-1)

.   In 1919, op 7 september, startte in Stuttgart de eerste vrijeschool. Dat is dus bijna 100 jaar geleden. In 1923 begon in Nederland de eerste vrijeschool in Den Haag. In 2023 ook een bestaan van 100 jaar! Dat … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – Algemene menskunde – voordracht 9 (9-1-1-1/20)

. Enkele gedachten bij blz. 135/136 in de vertaling van 1993. ALGEMENE MENSKUNDE ALS BASIS VOOR DE PEDAGOGIE luidt de titel van de vertaling van GA* 293 [1]. De voordrachten die Steiner hield hadden tot doel uiteen te zetten wat vrijeschoolpedagogie omvat. Van 21 … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – Algemene menskunde -voordracht 9 (9-1-1-1/14)

. Enkele gedachten bij blz. 135/136 in de vertaling van 1993. ALGEMENE MENSKUNDE ALS BASIS VOOR DE PEDAGOGIE luidt de titel van de vertaling van GA* 293 [1]. De voordrachten die Steiner hield hadden tot doel uiteen te zetten wat vrijeschoolpedagogie omvat. Van 21 … Lees verder

VRIJESCHOOL – Het leerplan – Caroline von Heydebrand (1-1)

. Kort na het overlijden van Rudolf Steiner in maart 1925 verscheen voor de eerste keer een schriftelijke weergave van het leerplan van de vrijeschool. Die werd samengesteld door Caroline von Heydebrand die vanaf het begin in 1919 aan de … Lees verder

VRIJESCHOOL – Vrijheid (7-1/2)

. In de jaren ’75-’76 van de vorige eeuw leefde de idee van de sociale driegeleding in de vrijescholen veel meer dan nu. Met name de vrijheid van inrichting van het vrijeschoolonderwijs kwam door de regeringsplannen steeds meer onder druk … Lees verder

VRIJESCHOOL – en vrijheid van onderwijs – alle artikelen

. VRIJESCHOOL EN VRIJHEID VAN ONDERWIJS . [1-1] Rudolf Steiner over: vrijeschool en driegeleding; Vóór de cursus begint die Steiner voor de eerste leraren aan de eerste vrijeschool geeft, houdt hij een voordracht over ‘vrijeschool en driegeleding‘. (Dat kan geen … Lees verder

VRIJESCHOOL – Vrijheid en onderwijs (2-3)

. Na 100 jaar vrijeschool kun je niet zeggen dat de beweging heeft bijgedragen aan een grotere ‘vrijheid van onderwijs’; aan de impuls voor een vrijer geestesleven. Zie voor meer: 100 jaar vrijeschool (1-1) In de jaren zeventig en tachtig van de … Lees verder

VRIJESCHOOL – en vrijheid van onderwijs (2-2)

. Na 100 jaar vrijeschool kun je niet zeggen dat de beweging heeft bijgedragen aan een grotere ‘vrijheid van onderwijs’; aan de impuls voor een vrijer geestesleven. Zie voor meer: 100 jaar vrijeschool (1-1) Toch waren er steeds mensen/ scholen … Lees verder

VRIJECHOOL – Religieus onderwijs

. Men kan er niet mee volstaan het onderwijs in te richten volgens de gewone menselijke omgang, maar men moet dit onderwijs vormgeven vanuit inzichten in de innerlijke mens. Rudolf Steiner, wegwijzer 12 . Toen ik op de basisschool zat – … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – Algemene menskunde – voordracht 1 (1-1)

*GA= Gesamt Ausgabe, de boeken en voordrachten van Steiner . Enkele gedachten bij blz. 17 in de vertaling 1993 ALGEMENE MENSKUNDE ALS BASIS VOOR DE PEDAGOGIE luidt de titel van de vertaling van GA* 293 [1]. De voordrachten die Steiner hield hadden … Lees verder

VRIJESCHOOL – ‘antroposofisch’ onderwijs (1-1)

  Nog 3 jaar – in Nederland nog 7 – en er is “100 jaar vrijeschool”. Je zou dan toch verwachten dat iedereen zo langzamerhand wel weet wat een vrijeschool is. Maar dat is niet zo: karrenvrachten vooroordelen of volkomen … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over periodeonderwijs

  PERIODEONDERWIJS Hier volgen uit de pedagogische voordrachten Gesamt Ausgabe 293 t/m 311 Steiners voornaamste opmerkingen over periodeonderwijs. Wir machen nicht den Stundenplan so, daß wir die erste Stunde schreiben, die zweite lesen und so weiter, son­dern wir fassen durch … Lees verder

VRIJESCHOOL – Vertelstof – algemeen (1-1)

. NIKS GEEN MAATSCHAPPELIJKE PROBLEMEN Op de vrijescholen wor­den nog gewoon sprook­jes en legendes verteld. Waarom eigenlijk? Ruud Gersons, over het wat en hoe van een ogenschijn­lijk ouderwets gebruik. Op veel basisscholen worden maatschappe­lijke onderwerpen als discriminatie, werk­loosheid, reclame, alcohol … Lees verder

VRIJESCHOOL Rudolf Steiner over pedagogie(k) – GA 304 – voordracht 4

. Hier volgt een eigen vertaling. Bij het vertalen heb ik ernaar gestreefd Steiners woorden zo veel mogelijk in gangbaar Nederlands weer te geven. Met wat moeilijkere passages heb ik geprobeerd de bedoeling over te brengen, soms met behulp van … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rekenen in beweging – slot (1-3)

. rekenen in beweging. Citaten van Rudolf Steiner met betrekking tot aanvankelijk rekenen 1. Want van al die dingen die aan de mens zo ontzettend veel kwaad doen, is hetgeen uit het rekenonderwijs komt, voor veel mensen het allerschadelijkst. De … Lees verder