Zoekresultaten voor: temperamenten

VRIJESCHOOL – Menskunde en pedagogie -temperamenten (15-1/3)

. Werken met temperamenten (3) Flegmatisch en cholerisch boos worden… In de serie Werken met temperamenten een derde en laatste artikel over de flegmatische en cholerische mens. ‘Het is opvallend hoe dikwijls iemand met een flegmatisch temperament op grond van … Lees verder

VRIJESCHOOL -Menskunde en pedagogie – temperamenten (15-1/2)

. Werken met temperamenten (2) Melancholisch en sanguinisch natafelen In Jonas nummer 12 schreef Dik Crum een inleiding over de vernieuwingen in de traditionele temperamentenleer. In onderstaand artikel beschrijft hij het ontstaan van een overheersend melancholisch of sanguinisch temperament en … Lees verder

VRIJESCHOOL – Menskunde en pedagogie -temperamenten (15-1/1)

. Werken met temperamenten Uitdaging aan een beeldend voorstellingsvermogen Heeft de temperamentenleer afgedaan door de ontwikkeling van de psychologie, of is de toenemende belangstelling voor de vier karaktertypen terecht? Dik Crum zet, alvorens de vier temperamenten in volgende artikelen nader … Lees verder

VRIJESCHOOL – Menskunde en pedagogie – temperamenten (15-2)

. De temperamenten In de Grieks-Romeinse cultuur werden de vier temperamenten bekeken vanuit het vloeistof-element, de sapstromen in het lichaam. Het woord ‘temperament’ betekent ‘menging’. Volgens Hippocrates en later Galenus waren de belangrijke lichaamssappen: bloed (sanguis), zwarte gal (melanchos), slijm … Lees verder

VRIJESCHOOL – Vormtekenen (2-0)

. Pieter HA Witvliet . In de Duitse reeks ‘Menskunde en opvoeding‘ verscheen bij de Bond van vrijescholen in Duitsland, in 1985 als nr. 47 de band ‘Vormtekenen‘. Berthold-Andrea, Bühler (E), Jünemann, Kranich en Schuberth verzorgden de verschillende hoofdstukken. Er … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over vormtekenen (GA 295)

. Een van de unieke vrijeschoolvakken is het vormtekenen. In zijn pedagogische voordrachtenreeksen GA 293 t/m/ 311 legt Steiner uit wat hij met dit vak beoogt en geeft hij aanwijzingen hoe het (niet) te geven. GA 295 Hier (mit der … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over vormtekenen – alle artikelen

. Een kleine inhoudsopgave bij de opmerkingen die Rudolf Steiner in de pedagogische voordrachten (GA 293-311) maakte over vormtekenen.  De bladzijden verwijzen naar de vertaling GA 293   vertaald  →  artikel In voordracht 3 en 8 opmerkingen over resp. ‘geometrische vormen’ … Lees verder

VRIJESCHOOL – Vormtekenen (1-1)

. Een van de unieke vrijeschoolvakken is het vormtekenen. In zijn pedagogische voordrachtenreeksen GA 293 t/m/ 311 legt Steiner uit wat hij met dit vak beoogt en geeft hij aanwijzingen hoe het (niet) te geven. Er zijn verschillende soorten vormtekeningen … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – Algemene menskunde voordracht 8 (8-4-6)

. Artikel in opbouw . DE TWAALF ZINTUIGEN 6. GEZICHTSZIN Blz. 134  vert. 131/133 Die nächsten Sinne: Geruchssinn, Geschmackssinn, Sehsinn, Wärmesinn, sind hauptsächlich Gefühlssinne. Ten tweede zijn er de reukzin, de smaakzin, de gezichtszin en de warmtezin. Dat zijn voornamelijk … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – Algemene menskunde – voordracht 8 (8-2)

. Enkele gedachten bij blz. 122/123/124 in de vertaling van 1993. ALGEMENE MENSKUNDE ALS BASIS VOOR DE PEDAGOGIE luidt de titel van de vertaling van GA* 293 [1]. De voordrachten die Steiner hield hadden tot doel uiteen te zetten wat vrijeschoolpedagogie omvat. Van 21 … Lees verder

VRIJESCHOOL – 7e klas – scheikunde (2-2)

. Toen zo’n 100 jaar geleden in Stuttgart de vrijeschool van start ging, was er geen kant-en-klaar leerplan.  In verschillende voordrachten had Steiner wel van allerlei over de vakken opgemerkt, maar meestal in grote trekken. De leerkrachten voor de klas … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over pedagogie(k) – GA 297 – vragenbeantwoording

. Hier volgt een eigen vertaling. Bij het vertalen heb ik ernaar gestreefd Steiners woorden zo veel mogelijk in gangbaar Nederlands weer te geven. Met wat moeilijkere passages heb ik geprobeerd de bedoeling over te brengen, soms met behulp van … Lees verder

VRIJESCHOOL – Het leerplan – Caroline von Heydebrand (2e klas)

. Kort na het overlijden van Rudolf Steiner in maart 1925 verscheen voor de eerste keer een schriftelijke weergave van het leerplan van de vrijeschool. Die werd samengesteld door Caroline von Heydebrand die vanaf het begin in 1919 aan de vrijeschool in … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – Algemene menskunde – voordracht 4 (4-3-5)

. Enkele gedachten bij blz. 70 – 73 in de vertaling van 1993. ALGEMENE MENSKUNDE ALS BASIS VOOR DE PEDAGOGIE luidt de titel van de vertaling van GA* 293 [1]. De voordrachten die Steiner hield hadden tot doel uiteen te zetten … Lees verder

VRIJESCHOOL – Het leerplan – Caroline von Heydebrand (1e klas)

. Kort na het overlijden van Rudolf Steiner in maart 1925 verscheen voor de eerste keer een schriftelijke weergave van het leerplan van de vrijeschool. Die werd samengesteld door Caroline von Heydebrand die vanaf het begin in 1919 aan de vrijeschool … Lees verder