Zoekresultaten voor: temperament

VRIJESCHOOL – Menskunde en pedagogie -temperamenten (15-1/3)

. Werken met temperamenten (3) Flegmatisch en cholerisch boos worden… In de serie Werken met temperamenten een derde en laatste artikel over de flegmatische en cholerische mens. ‘Het is opvallend hoe dikwijls iemand met een flegmatisch temperament op grond van … Lees verder

VRIJESCHOOL -Menskunde en pedagogie – temperamenten (15-1/2)

. Werken met temperamenten (2) Melancholisch en sanguinisch natafelen In Jonas nummer 12 schreef Dik Crum een inleiding over de vernieuwingen in de traditionele temperamentenleer. In onderstaand artikel beschrijft hij het ontstaan van een overheersend melancholisch of sanguinisch temperament en … Lees verder

VRIJESCHOOL – Menskunde en pedagogie -temperamenten (15-1/1)

. Werken met temperamenten Uitdaging aan een beeldend voorstellingsvermogen Heeft de temperamentenleer afgedaan door de ontwikkeling van de psychologie, of is de toenemende belangstelling voor de vier karaktertypen terecht? Dik Crum zet, alvorens de vier temperamenten in volgende artikelen nader … Lees verder

VRIJESCHOOL – Menskunde en pedagogie – temperamenten (15-2)

. De temperamenten In de Grieks-Romeinse cultuur werden de vier temperamenten bekeken vanuit het vloeistof-element, de sapstromen in het lichaam. Het woord ‘temperament’ betekent ‘menging’. Volgens Hippocrates en later Galenus waren de belangrijke lichaamssappen: bloed (sanguis), zwarte gal (melanchos), slijm … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rekenen – 1e klas (4) – temperament (4)

1e klas: rekenen: alle artikelen;  1e klas: alle artikelen aftrekken melancholisch en sanguinisch   PEDAGOGIEK De pedagogiek is de wetenschap van de ontwikkeling van een kind tot aan zijn volwassenheid. Pedagogiek is afgeleid van het Griekse woord paidagoogia, wat letterlijk … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rekenen – 1e klas (3) – temperament (3)

. 1e klas: rekenen: alle artikelen;  1e klas: alle artikelen delen cholerisch en flegmatisch   PEDAGOGIEK De pedagogiek is de wetenschap van de ontwikkeling van een kind tot aan zijn volwassenheid. Pedagogiek is afgeleid van het Griekse woord paidagoogia, wat … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rekenen – 1e klas (2) – temperament (2)

. 1e klas: rekenen: alle artikelen;  1e klas: alle artikelen vermenigvuldigen sanguinisch en melancholisch   PEDAGOGIEK De pedagogiek is de wetenschap van de ontwikkeling van een kind tot aan zijn volwassenheid. Pedagogiek is afgeleid van het Griekse woord paidagoogia, wat … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rekenen – 1e klas ( 1) -Temperament (1)

. 1e klas: rekenen: alle artikelen;  1e klas: alle artikelen   optellen: flegmatisch en cholerisch   PEDAGOGIEK De pedagogiek is de wetenschap van de ontwikkeling van een kind tot aan zijn volwassenheid. Pedagogiek is afgeleid van het Griekse woord paidagoogia, … Lees verder

VRIJESCHOOL – Vormtekenen (2-0)

. Pieter HA Witvliet . In de Duitse reeks ‘Menskunde en opvoeding‘ verscheen bij de Bond van vrijescholen in Duitsland, in 1985 als nr. 47 de band ‘Vormtekenen‘. Berthold-Andrea, Bühler (E), Jünemann, Kranich en Schuberth verzorgden de verschillende hoofdstukken. Er … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over vormtekenen (GA 295)

. Een van de unieke vrijeschoolvakken is het vormtekenen. In zijn pedagogische voordrachtenreeksen GA 293 t/m/ 311 legt Steiner uit wat hij met dit vak beoogt en geeft hij aanwijzingen hoe het (niet) te geven. GA 295 Hier (mit der … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over vormtekenen – alle artikelen

. Een kleine inhoudsopgave bij de opmerkingen die Rudolf Steiner in de pedagogische voordrachten (GA 293-311) maakte over vormtekenen.  De bladzijden verwijzen naar de vertaling GA 293   vertaald  →  artikel In voordracht 3 en 8 opmerkingen over resp. ‘geometrische vormen’ … Lees verder

VRIJESCHOOL – Vormtekenen – alle artikelen

. Rudolf Steiner over vormtekenen Zijn opmerkingen over vormtekenen uit de pedagogische voordrachten 293 t/m 311 [1-1] Vormtekenen Pieter HA Witvliet over: de verschillende soorten vormtekeningen: temperamentsoefeningen, voorbereidende schrijfoefeningen; geometrische vormen; (a)-symmetrische vormen; vlechtvormen; meetkundige figuren, dynamisch tekenen. Welke doe je … Lees verder

VRIJESCHOOL – Vormtekenen (1-1)

. Een van de unieke vrijeschoolvakken is het vormtekenen. In zijn pedagogische voordrachtenreeksen GA 293 t/m/ 311 legt Steiner uit wat hij met dit vak beoogt en geeft hij aanwijzingen hoe het (niet) te geven. Er zijn verschillende soorten vormtekeningen … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – Algemene menskunde voordracht 8 (8-4-6)

. Artikel in opbouw . DE TWAALF ZINTUIGEN 6. GEZICHTSZIN Blz. 134  vert. 131/133 Die nächsten Sinne: Geruchssinn, Geschmackssinn, Sehsinn, Wärmesinn, sind hauptsächlich Gefühlssinne. Ten tweede zijn er de reukzin, de smaakzin, de gezichtszin en de warmtezin. Dat zijn voornamelijk … Lees verder

VRIJESCHOOL – Ontwikkelingsfasen (1-11)

. Noor Prent, Weleda Puur Kind, lente 2009 nr. 9. . De box . De box vormt door zijn beperkte afmetingen en beslotenheid een veilige speelruimte voor je baby. En als je hem goed weet te gebruiken, verandert de functie … Lees verder