Zoekresultaten voor: temperament

VRIJESCHOOL – Menskunde en pedagogie -temperamenten (15-1/3)

. Werken met temperamenten (3) Flegmatisch en cholerisch boos worden… In de serie Werken met temperamenten een derde en laatste artikel over de flegmatische en cholerische mens. ‘Het is opvallend hoe dikwijls iemand met een flegmatisch temperament op grond van … Lees verder

VRIJESCHOOL -Menskunde en pedagogie – temperamenten (15-1/2)

. Werken met temperamenten (2) Melancholisch en sanguinisch natafelen In Jonas nummer 12 schreef Dik Crum een inleiding over de vernieuwingen in de traditionele temperamentenleer. In onderstaand artikel beschrijft hij het ontstaan van een overheersend melancholisch of sanguinisch temperament en … Lees verder

VRIJESCHOOL – Menskunde en pedagogie -temperamenten (15-1/1)

. Werken met temperamenten Uitdaging aan een beeldend voorstellingsvermogen Heeft de temperamentenleer afgedaan door de ontwikkeling van de psychologie, of is de toenemende belangstelling voor de vier karaktertypen terecht? Dik Crum zet, alvorens de vier temperamenten in volgende artikelen nader … Lees verder

VRIJESCHOOL – Menskunde en pedagogie – temperamenten (15-2)

. De temperamenten In de Grieks-Romeinse cultuur werden de vier temperamenten bekeken vanuit het vloeistof-element, de sapstromen in het lichaam. Het woord ‘temperament’ betekent ‘menging’. Volgens Hippocrates en later Galenus waren de belangrijke lichaamssappen: bloed (sanguis), zwarte gal (melanchos), slijm … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rekenen – 1e klas (4) – temperament (4)

1e klas: rekenen: alle artikelen;  1e klas: alle artikelen aftrekken melancholisch en sanguinisch   PEDAGOGIEK De pedagogiek is de wetenschap van de ontwikkeling van een kind tot aan zijn volwassenheid. Pedagogiek is afgeleid van het Griekse woord paidagoogia, wat letterlijk … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rekenen – 1e klas (3) – temperament (3)

. 1e klas: rekenen: alle artikelen;  1e klas: alle artikelen delen cholerisch en flegmatisch   PEDAGOGIEK De pedagogiek is de wetenschap van de ontwikkeling van een kind tot aan zijn volwassenheid. Pedagogiek is afgeleid van het Griekse woord paidagoogia, wat … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rekenen – 1e klas (2) – temperament (2)

. 1e klas: rekenen: alle artikelen;  1e klas: alle artikelen vermenigvuldigen sanguinisch en melancholisch   PEDAGOGIEK De pedagogiek is de wetenschap van de ontwikkeling van een kind tot aan zijn volwassenheid. Pedagogiek is afgeleid van het Griekse woord paidagoogia, wat … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rekenen – 1e klas ( 1) -Temperament (1)

. 1e klas: rekenen: alle artikelen;  1e klas: alle artikelen   optellen: flegmatisch en cholerisch   PEDAGOGIEK De pedagogiek is de wetenschap van de ontwikkeling van een kind tot aan zijn volwassenheid. Pedagogiek is afgeleid van het Griekse woord paidagoogia, … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – Algemene menskunde – voordracht 9 (9-1-2-2/21)

. . Enkele gedachten bij blz. 135/136 in de vertaling van 1993.. ALGEMENE MENSKUNDE ALS BASIS VOOR DE PEDAGOGIE. luidt de titel van de vertaling van GA* 293 [1]. De voordrachten die Steiner hield hadden tot doel uiteen te zetten wat vrijeschoolpedagogie omvat.Van 21 … Lees verder

VRIJESCHOOL – Vertelstof – sprookjes (2-4/16)

. In de kleuterklas en de 1e klas van de vrijeschool worden sprookjes verteld. Die werden en worden op allerlei manieren verklaard, uitgelegd. Ook door de achtergronden van de vrijeschoolpedagogie, het antroposofische mensbeeld, is er een bepaalde taal te lezen … Lees verder

VRIJESCHOOL – Vertelstof – sprookjes (2-4/13)

.   In de kleuterklas en de 1e klas van de vrijeschool worden sprookjes verteld. Die werden en worden op allerlei manieren verklaard, uitgelegd.Ook door de achtergronden van de vrijeschoolpedagogie, het antroposofische mensbeeld, is er een bepaalde taal te lezen … Lees verder

VRIJESCHOOL – Algemene menskunde – voordracht 9 (9-1-2-2/1)

. Enkele gedachten bij blz. 135/136 in de vertaling van 1993. ALGEMENE MENSKUNDE ALS BASIS VOOR DE PEDAGOGIE luidt de titel van de vertaling van GA* 293 [1]. De voordrachten die Steiner hield hadden tot doel uiteen te zetten wat vrijeschoolpedagogie omvat.Van 21 augustus … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – Algemene menskunde – voordracht 9 (9-1-2-1/volgnr) inhoudsopgave

Inhoudsopgave van alle door Steiner in de pedagogische voordrachten en enkele andere gemaakte opmerkingen over de ontwikkeling van het kind tussen de tandenwisseling.en de puberteit.Hier die over de tandenwisseling.   [9-1-2-1/1]GA 34Voor geboorte: fysiek omsloten door omgeving (moeder); 1e 7 … Lees verder

VRIJESCHOOL – Ontwikkelingsfasen

. Hoe kunnen antroposofische inzichten in de ontwikkeling van het kind helpen bij de dagelijkse opvoeding. Hester Anschütz beschrijft als moeder en vanuit de praktijk hoe dat voor haar is.   Hester Anschütz in Motief nr. 186, 2014 Kinderen en … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – Algemene menskunde – voordracht 9 (9-1-2-1/8)

Enkele gedachten bij blz. 135/136 in de vertaling van 1993. ALGEMENE MENSKUNDE ALS BASIS VOOR DE PEDAGOGIE luidt de titel van de vertaling van GA* 293 [1]. De voordrachten die Steiner hield hadden tot doel uiteen te zetten wat vrijeschoolpedagogie omvat.Van 21 augustus tot … Lees verder