Zoekresultaten voor: temperament

VRIJESCHOOL – Menskunde en pedagogie -temperamenten (15-1/3)

. Werken met temperamenten (3) Flegmatisch en cholerisch boos worden… In de serie Werken met temperamenten een derde en laatste artikel over de flegmatische en cholerische mens. ‘Het is opvallend hoe dikwijls iemand met een flegmatisch temperament op grond van … Lees verder

VRIJESCHOOL -Menskunde en pedagogie – temperamenten (15-1/2)

. Werken met temperamenten (2) Melancholisch en sanguinisch natafelen In Jonas nummer 12 schreef Dik Crum een inleiding over de vernieuwingen in de traditionele temperamentenleer. In onderstaand artikel beschrijft hij het ontstaan van een overheersend melancholisch of sanguinisch temperament en … Lees verder

VRIJESCHOOL – Menskunde en pedagogie -temperamenten (15-1/1)

. Werken met temperamenten Uitdaging aan een beeldend voorstellingsvermogen Heeft de temperamentenleer afgedaan door de ontwikkeling van de psychologie, of is de toenemende belangstelling voor de vier karaktertypen terecht? Dik Crum zet, alvorens de vier temperamenten in volgende artikelen nader … Lees verder

VRIJESCHOOL – Menskunde en pedagogie – temperamenten (15-2)

. De temperamenten In de Grieks-Romeinse cultuur werden de vier temperamenten bekeken vanuit het vloeistof-element, de sapstromen in het lichaam. Het woord ‘temperament’ betekent ‘menging’. Volgens Hippocrates en later Galenus waren de belangrijke lichaamssappen: bloed (sanguis), zwarte gal (melanchos), slijm … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rekenen – 1e klas (4) – temperament (4)

1e klas: rekenen: alle artikelen;  1e klas: alle artikelen aftrekken melancholisch en sanguinisch   PEDAGOGIEK De pedagogiek is de wetenschap van de ontwikkeling van een kind tot aan zijn volwassenheid. Pedagogiek is afgeleid van het Griekse woord paidagoogia, wat letterlijk … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rekenen – 1e klas (3) – temperament (3)

. 1e klas: rekenen: alle artikelen;  1e klas: alle artikelen delen cholerisch en flegmatisch   PEDAGOGIEK De pedagogiek is de wetenschap van de ontwikkeling van een kind tot aan zijn volwassenheid. Pedagogiek is afgeleid van het Griekse woord paidagoogia, wat … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rekenen – 1e klas (2) – temperament (2)

. 1e klas: rekenen: alle artikelen;  1e klas: alle artikelen vermenigvuldigen sanguinisch en melancholisch   PEDAGOGIEK De pedagogiek is de wetenschap van de ontwikkeling van een kind tot aan zijn volwassenheid. Pedagogiek is afgeleid van het Griekse woord paidagoogia, wat … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rekenen – 1e klas ( 1) -Temperament (1)

. 1e klas: rekenen: alle artikelen;  1e klas: alle artikelen   optellen: flegmatisch en cholerisch   PEDAGOGIEK De pedagogiek is de wetenschap van de ontwikkeling van een kind tot aan zijn volwassenheid. Pedagogiek is afgeleid van het Griekse woord paidagoogia, … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – Algemene menskunde – voordracht 4 (4-3-5)

. Enkele gedachten bij blz. 70 – 73 in de vertaling van 1993. ALGEMENE MENSKUNDE ALS BASIS VOOR DE PEDAGOGIE luidt de titel van de vertaling van GA* 293 [1]. De voordrachten die Steiner hield hadden tot doel uiteen te zetten … Lees verder

VRIJESCHOOL – Het leerplan – Caroline von Heydebrand (1-1)

. Kort na het overlijden van Rudolf Steiner in maart 1925 verscheen voor de eerste keer een schriftelijke weergave van het leerplan van de vrijeschool. Die werd samengesteld door Caroline von Heydebrand die vanaf het begin in 1919 aan de vrijeschool … Lees verder

VRIJESCHOOL – Sociale driegeleding (10-3)

. Vandaag is het 100 jaar geleden dat er officieel een einde kwam aan Wereldoorlog 1. 40 jaar geleden schreef Arnold Henny in het blad Jonas een serie artikelen over Europa. Hij besteedde ook aandacht aan de Vrede van Versailles … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over het leerplan van klas 1

. Voor een goed begrip van het leerplan, de leerstof e.d. is het zeer aan te bevelen de artikelen: Rudolf Steiner over het leerplan en Rudolf Steiner over het kind, de leerkracht, ontwikkeling, lesstof en leerplan eerst te lezen. In de … Lees verder

VRIJESCHOOL – 1e klas – rekenen

  Dit artikel is uit 1926, uit een van de eerste brochures van de Vrije School Den Haag. Over deze brochure                    Hier te downloaden Ondanks het bijna 100-jarig bestaan van het … Lees verder

VRIJESCHOOL – 100 jaar vrijeschool (7)

.   SLUIMERENDE ACHTERGRONDEN                         uit/in het archief Tijdens de oprichting van de eerste vrijeschool in Stuttgart sprak Rudolf Steiner verschillende keren over een ‘Weltschulverein’. m.n. in GA 300A … Lees verder

VRIJESCHOOL – Schaatsen

Het komt nog weleens voor dat er ijs ligt en dat het voor de school of de leekracht een vraag is: ‘Wat doen we’. Het schaatsen staat weer even ijn de belangstelling. Wat goed dat je dan ale leerkracht van … Lees verder