Zoekresultaten voor: schilderen

VRIJESCHOOL – Schilderen

. Brunhild Müller, Erziehungskunst jrg. 50 nr.3 1986 . hoe kinderen met waterverf schilderen . Het twee-driejarige kind kan al met penseel en verf omgaan. Spontaan grijpt het naar een penseel, doopt het in een potje met verf en verdeelt … Lees verder

VRIJESCHOOL – Schilderen

. Schilderen Van alle schone kunsten zouden we de muziek de minst stoffelijke kunst kunnen noemen. Weliswaar gebonden aan een instrument, is de muziek zelf niet gebonden aan bepaalde materialen. Een muziekstuk bestaat niet uit het hout van een viool … Lees verder

VRIJESCHOOL – 3e klas – schilderen

. 3E KLAS: SCHILDEREN – DE SCHEPPING Toen de vrijeschoolonderbouw nog uit 8 klassen bestond – ooit was dat zo – werd er in elke klas 1 uur per week geschilderd. Ook toen de 8e klas bij de bovenbouw ging … Lees verder

VRIJESCHOOL – 4e klas – dierkunde – tekenen/schilderen

. De eerste biologieles in de vierde klas, beginnend met mens-en dierkunde, stelt de leerkracht al gauw voor de  dringende vraag: hoe ontwikkel ik bij de kinderen het vermogen om een voorstellingsbeeld van iets wat besproken is, dat ze denkend … Lees verder

VRIJESCHOOL – Sociale driegeleding (4-6)

. We kijken er al lang niet meer van op: milieu- en klimaatproblemen, oorlogsgeweld, sociale ongelijkheid. In de jaren 70 van de vorige eeuw – dus zo’n 50 jaar geleden – werd er ook al gewaarschuwd, voorspeld. Maar ‘men’ ging … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – Algemene menskunde – voordracht 11 (11-7-3/1)

. Enkele gedachten bij blz. 170-172 in de vertaling van 1993. . ALGEMENE MENSKUNDE ALS BASIS VOOR DE PEDAGOGIE In [11-7] wijst Steiner op het feit dat je met het geven van je onderwijs een bepaalde invloed kan uitoefenen op de levenskrachten van het … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over rekenen – GA 294

. Om iets duidelijk(er) te maken, zet Steiner graag het een tegenover het ander. In de 1e voordracht van GA 294 neemt hij het schrijven en lezen als een tegenstelling tot wat rekenen is: . GA 294 Voordracht 1, Stuttgart … Lees verder

VRIJESCHOOL Rudolf Steiner over pedagogie(k) – GA 304 – voordracht 4

. Hier volgt een eigen vertaling. Bij het vertalen heb ik ernaar gestreefd Steiners woorden zo veel mogelijk in gangbaar Nederlands weer te geven. Met wat moeilijkere passages heb ik geprobeerd de bedoeling over te brengen, soms met behulp van … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rekenen in beweging – hoofdstuk 8

. REKENEN IN BEWEGING. Hoofdstuk 8: Extra zorg voor bepaalde leerlingen 8.1 Rekenproblemen: kenmerken en oorzaken8.2 Voorwaarden voor rekenen, menskundig bezien8.3 Diagnostiseren en hulpverlenen8.3.1 Een algemeen onderzoek8.3.2 Een rekendiagnostisch gesprek8.3.3 Maatwerk voor individuele leerlingen8.4 Hoogvliegers willen ook wel eens wat!Terzijde: … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rekenen in beweging – hoofdstuk 6

. REKENEN IN BEWEGING. Hoofdstuk 6: Reken-wiskundewerk vanaf klas 4 6.1 Decimale breuken6.2 De wereld in verhoudingen6.3 Procenten6.4 GeometrieTerzijde: Van oefenuren naar zelfstandig werken Hier en daar is sprake van geld, dus van de gulden en de bijbehorende munten. Ik … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – Algemene menskunde – voordracht 9 (9-1-3-1/10)

. Enkele gedachten bij blz. 135/136 in de vertaling van 1993. . ALGEMENE MENSKUNDE ALS BASIS VOOR DE PEDAGOGIE . luidt de titel van de vertaling van GA* 293 [1]. De voordrachten die Steiner hield hadden tot doel uiteen te zetten wat vrijeschoolpedagogie omvat. … Lees verder

VRIJESCHOOL – 7e klas – scheikunde (3-3)

. kalk en zout   Een eerste kennismaking met de scheikunde* Op het eerste gezicht kan de opvatting over het scheikundeonderwijs op de vrijeschool niet gebruikelijk lijken. Anders is, met name in de onderbouw, dat we afzien van chemische formules, … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over pedagogie(k) – GA 304 – inhoudsopgave

. RUDOLF STEINER GA 304 ERZIEHUNGS- UND UNTERRICHTSMETHODEN AUF ANTHROPOSOPHISCHER GRUNDLAGE 9 openbare voordrachten gehouden tussen 23 februari 1921 en 16 september 1922 in verschillende steden. (Dornach 1979) OPVOED- EN ONDERWIJSMETHODEN VANUIT DE ANTROPOSOFIE . Voordracht 1 – elders uitgegeven … Lees verder

VRIJESCHOOL – 7e klas – scheikunde (3-2)

. Evenals in de artikelen over scheikunde van Kolisko – die von Kügelgen als basis heeft gebruikt – vinden we hier opvattingen die in wezen antroposofie genoemd kunnen worden.Op deze blog vind je een hele reeks opmerkingen van Steiner waarom … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over pedagogie(k) – GA 304 -voordracht 3

. Hier volgt een eigen vertaling. Bij het vertalen heb ik ernaar gestreefd Steiners woorden zo veel mogelijk in gangbaar Nederlands weer te geven. Met wat moeilijkere passages heb ik geprobeerd de bedoeling over te brengen, soms met behulp van … Lees verder