Zoekresultaten voor: rekenen en temperament

VRIJESCHOOL – Rekenen – 1e klas (4) – temperament (4)

1e klas: rekenen: alle artikelen;  1e klas: alle artikelen aftrekken melancholisch en sanguinisch   PEDAGOGIEK De pedagogiek is de wetenschap van de ontwikkeling van een kind tot aan zijn volwassenheid. Pedagogiek is afgeleid van het Griekse woord paidagoogia, wat letterlijk … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rekenen – 1e klas (3) – temperament (3)

. 1e klas: rekenen: alle artikelen;  1e klas: alle artikelen delen cholerisch en flegmatisch   PEDAGOGIEK De pedagogiek is de wetenschap van de ontwikkeling van een kind tot aan zijn volwassenheid. Pedagogiek is afgeleid van het Griekse woord paidagoogia, wat … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rekenen – 1e klas (2) – temperament (2)

. 1e klas: rekenen: alle artikelen;  1e klas: alle artikelen vermenigvuldigen sanguinisch en melancholisch   PEDAGOGIEK De pedagogiek is de wetenschap van de ontwikkeling van een kind tot aan zijn volwassenheid. Pedagogiek is afgeleid van het Griekse woord paidagoogia, wat … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rekenen – 1e klas ( 1) -Temperament (1)

. 1e klas: rekenen: alle artikelen;  1e klas: alle artikelen   optellen: flegmatisch en cholerisch   PEDAGOGIEK De pedagogiek is de wetenschap van de ontwikkeling van een kind tot aan zijn volwassenheid. Pedagogiek is afgeleid van het Griekse woord paidagoogia, … Lees verder

VRIJESCHOOL – Vormtekenen (2-3/5)

. FORMENZEICHNEN                                            VORMTEKENEN Zie de inleiding Hoofdstuk 3/5 Hildegard Berthold-Andrae . HET VORMTEKENEN VOOR DE TEMPERAMENTEN (Dit is geen … Lees verder

VRIJESCHOOL – Vormtekenen (2-3/1)

. FORMENZEICHNEN                                            VORMTEKENEN Zie de inleiding Hoofdstuk 3/1 Margrit Jünemann†: DE LEERPLANAANWIJZINGEN VAN RUDOLF STEINER VOOR HET VAK VORMTEKENEN … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over vormtekenen (GA 295)

. Een van de unieke vrijeschoolvakken is het vormtekenen. In zijn pedagogische voordrachtenreeksen GA 293 t/m/ 311 legt Steiner uit wat hij met dit vak beoogt en geeft hij aanwijzingen hoe het (niet) te geven. GA 295 Hier (mit der … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over vormtekenen – alle artikelen

. Een kleine inhoudsopgave bij de opmerkingen die Rudolf Steiner in de pedagogische voordrachten (GA 293-311) maakte over vormtekenen.  De bladzijden verwijzen naar de vertaling GA 293   vertaald  →  artikel In voordracht 3 en 8 opmerkingen over resp. ‘geometrische vormen’ … Lees verder

VRIJESCHOOL – Vormtekenen (1-1)

. Een van de unieke vrijeschoolvakken is het vormtekenen. In zijn pedagogische voordrachtenreeksen GA 293 t/m/ 311 legt Steiner uit wat hij met dit vak beoogt en geeft hij aanwijzingen hoe het (niet) te geven. Er zijn verschillende soorten vormtekeningen … Lees verder

VRIJESCHOOL – Opvoedingsvragen (19-10)

. ● ●Over de invloed van radio en televisie     ●op kleuters en jonge kinderen 1 Frits Wilmar (1915 – 1992)  2 Frits Wilmar Peter van Domburg                          … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – Algemene menskunde – voordracht 4 (4-3-5)

. Enkele gedachten bij blz. 70 – 73 in de vertaling van 1993. ALGEMENE MENSKUNDE ALS BASIS VOOR DE PEDAGOGIE luidt de titel van de vertaling van GA* 293 [1]. De voordrachten die Steiner hield hadden tot doel uiteen te zetten … Lees verder

VRIJESCHOOL – 1e klas – rekenen

  Dit artikel is uit 1926, uit een van de eerste brochures van de Vrije School Den Haag. Over deze brochure                    Hier te downloaden Ondanks het bijna 100-jarig bestaan van het … Lees verder

VRIJESCHOOL – 1e klas – handenarbeid (1-3)

. Bij het bestuderen van kindertekeningen*, worden bij jonge kinderen vele vormen gevonden waarin ze hun ontwikkeling uitdrukken. Waarin iets zichtbaar wordt van henzelf. Lang geleden schreef Elisabeth Klein, vrijeschoolleerkracht – iets soortgelijks met het oog op wat de kinderen … Lees verder

VRIJESCHOOL – Sint-Maarten (24)

. SINT-MAARTEN EN ‘DELEN’ Sint-Maarten is het feest dat wij in Nederland op 11 november vieren. Het feest dat ons beelden schenkt die gaan over delen en ontvangen. Een actueel onderwerp voor alle inwoners van Europa, ‘aan de poorten’ staan … Lees verder

VRIJESCHOOL – Ontwikkelingsfasen van het kind

. In het rapport ‘Het binnenste buiten’ wordt soms korter, soms langer de ontwikkeling van het kind geschetst. Dat gebeurt op verschillende plaatsen. Hier staat alles nog eens bij elkaar: Ontwikkelingsfasen van het kind Een meer uitvoerige typering van de leeftijdsfasen die … Lees verder