Zoekresultaten voor: periode

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over periodeonderwijs

  PERIODEONDERWIJS Hier volgen uit de pedagogische voordrachten Gesamt Ausgabe 293 t/m 311 Steiners voornaamste opmerkingen over periodeonderwijs. Wir machen nicht den Stundenplan so, daß wir die erste Stunde schreiben, die zweite lesen und so weiter, son­dern wir fassen durch … Lees verder

VRIJESCHOOL – Periode-onderwijs (2)

  Periode-onderwijs Voordat een boer kan oogsten moet hij eerst zeer intensief het land bewerken: ploegen, eggen en met zorg inzaaien. Dan kan hij niet veel meer doen, maar moet hij het zaad aan de donkere aarde en de elementen … Lees verder

VRIJESCHOOL – Periode-onderwijs (1)

  Periode-onderwijs Een van de dingen, die de vrijeschool onderscheidt van andere schooltypen is het zogenaamde periode-onderwijs. Dit betekent, dat de eerste twee lesuren van de dag, als de kinderen nog fris zijn, enkele weken lang steeds aan hetzelfde vak … Lees verder

VRIJESCHOOL – 7e klas – scheikunde (2-1)

. Toen zo’n 100 jaar geleden in Stuttgart de vrijeschool van start ging, was er geen kant-en-klaar leerplan.  In verschillende voordrachten had Steiner wel van allerlei over de vakken opgemerkt, maar meestal in grote trekken. De leerkrachten voor de klas … Lees verder

VRIJESCHOOL – Biografieën – Geert Groote

. Maarten Ploeger, Jonas 25, 17 augustus 1984 . Een ‘ modern ’ zoeker naar het zuiver spirituele Op de grens van Middeleeuwen en Renaissance, de tijd waarin een heroriëntering ten aanzien van geestelijke verworvenheden opbloeit, leeft Geert Groote. Geert … Lees verder

VRIJESCHOOL –– Het leerplan – Caroline von Heydebrand (9e klas)

. Kort na het overlijden van Rudolf Steiner in maart 1925 verscheen voor de eerste keer een schriftelijke weergave van het leerplan van de vrijeschool. Die werd samengesteld door Caroline von Heydebrand die vanaf het begin in 1919 aan de vrijeschool … Lees verder

VRIJESCHOOL – 100 jaar vrijeschool

. SLUIMERENDE ACHTERGRONDEN                         uit/in het archief   Niet alleen in de jaren ’60, ’70 van de vorige eeuw, zelfs in de jaren ’80 nog, bestond er bij sommige … Lees verder

VRIJESCHOOL – Biografieën – Albrecht Dürer

. Leo J. Capit, Panorama, nadere gegevens onbekend . ALBRECHT DÜRER DE ONRUST WAS ZIJN MEESTER ALBRECHT DÜRER werd in Neurenberg geboren op 14 mei 1471. Hij stierf op 6 april 1528. Aanvankelijk zou hij goudsmid worden, evenals zijn uit … Lees verder

VRIJESCHOOL – Jaarfeesten – Kerstmis (34)

. Steiner riep de leerkrachten op zich grondig te verdiepen in alles waarmee ze bezig zijn. Dat geldt zeker ook voor de jaarfeesten.  Over Kerstmis zijn op deze blog veel artikelen verschenen die tot verdieping kunnen leiden. Daar horen ook … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over het leerplan van klas 7

. Voor een goed begrip van het leerplan, de leerstof e.d. is het zeer aan te bevelen de artikelen: Rudolf Steiner over het leerplan en Rudolf Steiner over het kind, de leerkracht, ontwikkeling, lesstof en leerplan eerst te lezen. In de pedagogische voordrachten GA 293 … Lees verder

VRIJESCHOOL –– Het leerplan – Caroline von Heydebrand (7e klas)

. Kort na het overlijden van Rudolf Steiner in maart 1925 verscheen voor de eerste keer een schriftelijke weergave van het leerplan van de vrijeschool. Die werd samengesteld door Caroline von Heydebrand die vanaf het begin in 1919 aan de vrijeschool in … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over dierkunde (GA 205)

. In Steiners pedagogische voordrachten [GA 293-311] vinden we concrete aanwijzingen en achtergronden voor het dierkundeonderwijs. Buiten deze voordrachten heeft hij ook vanuit de meest verschillende invalshoeken gesproken en geschreven over de verhouding mens-dier. In GA 205, voordracht 12, gaat … Lees verder

VRIJESCHOOL – Sterrenkunde (1-2-2)

. Rinke Visser, Jonas jrg.10, nr 6 . Astrologie, astronomie en astrosofie Astrologie, astronomie en astrosofie, drie gebieden waarin de mens de door hem gevoelde verbinding met de kosmos heeft uitgedrukt. Wat is hun onderlinge verhouding, wat zijn hun onderlinge … Lees verder

VRIJESCHOOL – Ritme (3-22)

. Johannes Knijpenga, Jonas jrg.10, nr.11 . MAANKRACHTEN . Er zijn in het leven verschillende ritmen, die meer of minder belangrijk zijn voor het begrip van onze levensloop en de hantering daarvan. Een daarvan is dat van de perioden van … Lees verder

VRIJESCHOOL – Kinderbespreking (1-4/3)

. (tekst in blauw van mij) In de vorige artikelen over ‘kinderbespreking’ (1-4 e.v.) [1] ging het om het thema ‘te sterke of te zwakke Ik-ontwikkeling. In het m.i. zeer waardevolle boek: ; Pedagogie, een kunst, een kunde’ behandelt Christie … Lees verder