Zoekresultaten voor: periode

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over periodeonderwijs

  PERIODEONDERWIJS Hier volgen uit de pedagogische voordrachten Gesamt Ausgabe 293 t/m 311 Steiners voornaamste opmerkingen over periodeonderwijs. Wir machen nicht den Stundenplan so, daß wir die erste Stunde schreiben, die zweite lesen und so weiter, son­dern wir fassen durch … Lees verder

VRIJESCHOOL – Periode-onderwijs (2)

  Periode-onderwijs Voordat een boer kan oogsten moet hij eerst zeer intensief het land bewerken: ploegen, eggen en met zorg inzaaien. Dan kan hij niet veel meer doen, maar moet hij het zaad aan de donkere aarde en de elementen … Lees verder

VRIJESCHOOL – Periode-onderwijs (1)

  Periode-onderwijs Een van de dingen, die de vrijeschool onderscheidt van andere schooltypen is het zogenaamde periode-onderwijs. Dit betekent, dat de eerste twee lesuren van de dag, als de kinderen nog fris zijn, enkele weken lang steeds aan hetzelfde vak … Lees verder

VRIJESCHOOL – Sociale driegeleding (9-2)

. Zie voor een inleiding op deze artikelen deel 1 Een artikel – vanuit weer andere motieven – over het basisinkomen stond op 7 juli 2018 in Trouws Letter en Geest. De eigenlijke vraag luidt niet of het basisinkomen financierbaar is Een … Lees verder

VRIJESCHOOL – Ritme (3-19/1)

. slapeloosheid   ‘Ik heb de hele nacht geen oog dicht gedaan’ Het slapen blijkt vaak een moeizaam verworven toestand te zijn, die men dikwijls alleen bereikt door het innemen van slaapmiddelen, wanneer hulpmiddeltjes als schaapjes tellen en warme melk … Lees verder

VRIJESCHOOL – Ontwikkelingsfasen (1-6)

. En morgen gezond weer op Behalve uitrusten en groeien, gebeurt er nog meer in de slaap van een kind: hij leert. De indrukken die hij overdag opnam, bergt hij ’s nachts op in zijn lichaam. Daarmee kan hij de … Lees verder

VRIJESCHOOL – Opvoedingsvragen (4-5)

. Eten als peuterwapen Wanneer een kind niet wil eten, kan dat allerlei redenen hebben. Het kan de vorige dag een keer laat zijn geworden waardoor het simpelweg te moe is om te eten. Dan is de remedie: gewoon gauw … Lees verder

VRIJESCHOOL – Ritme (3-18)

. slapen/waken . Overlevingskansen en het omgaan met dag en nacht Dag en nacht – waken en slapen: een ritme dat niet door ieder als vanzelfsprekend wordt ervaren. De een wordt ’s ochtends fris en verkwikt wakker, de ander heeft … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – Algemene menskunde voordracht 2 (2-6-1)

. In dit artikel ging het om ‘De mens als kosmisch wezen’ Daarin werd opgenomen uit GA 294, 2e voordracht Steiners uiteenzetting over de samenhang van de mens met de kosmos, met als uitgangspunt het ademen. Op andere plaatsen spreekt … Lees verder

VRIJESCHOOL – 11e klas – alle artikelen

. Op deze blog staan niet veel artikelen over de bovenbouw van de vrijeschool: de middelbare school.  Dat heeft te maken met het feit dat ik onderbouwleerkracht was en weinig artikelen heb bewaard die over de bovenbouw gingen. Toch heb … Lees verder

VRIJESCHOOL – 7e klas – aardrijkskunde

. landschappen en mensen in andere werelddelen: Azië Mensvorming door aardrijkskunde (5) In de twee laatste jaren* waarin je klassenleraar bent komt het tot een afsluiting wat de behandeling van de landen betreft. Bouwend op het meer systematische overzicht van de … Lees verder

VRIJESCHOOL – geschiedenis – onderbouw

. GESCHIEDENIS IN DE BENEDENBOUW (een bijdrage…) ‘Het is niet goed als je alleen maar in het heden leeft… Je moet ook weten wie Indië ontdekt heeft, het is gewoon goed om dat te weten.’ Aldus het heldere antwoord van … Lees verder

VRIJESCHOOL – Leerproblemen (1-3)

. OMGEKEERDE ORIËNTATIE Na een lezing over rekenzwakte werd ik* aangesproken door de klassenleerkracht van onze 5e klas met het verzoek naar een van zijn leerlingen te kijken die veel van de problemen vertoonde, die ik de revue had laten … Lees verder

VRIJESCHOOL – 5e klas – aardrijkskunde

. OPMAAT TOT EEN AARDRIJKSKUNDEPERIODE, klas V Wanneer de kinderen in een aardrijkskundeperiode de aarde gaan ontdekken, denk je weer even terug aan de jaren die daarvoor liggen, waarin de heemkunde werd besproken, in de derde klas. In de vierde … Lees verder

VRIJESCHOOL – Opvoedingsvragen (4-4)

. In 1998 gaf de firma Weleda het blad ‘Puur kind’ uit.  Daarin werd veel aandacht besteed aan het jongere kind – vanaf de geboorte tot een jaar of drie, vier. Zoals het meestal gaat met artikelen die als basis antroposofische menskunde … Lees verder