Zoekresultaten voor: periode

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over periodeonderwijs

  PERIODEONDERWIJS Hier volgen uit de pedagogische voordrachten Gesamt Ausgabe 293 t/m 311 Steiners voornaamste opmerkingen over periodeonderwijs. Wir machen nicht den Stundenplan so, daß wir die erste Stunde schreiben, die zweite lesen und so weiter, son­dern wir fassen durch … Lees verder

VRIJESCHOOL – Periode-onderwijs (2)

  Periode-onderwijs Voordat een boer kan oogsten moet hij eerst zeer intensief het land bewerken: ploegen, eggen en met zorg inzaaien. Dan kan hij niet veel meer doen, maar moet hij het zaad aan de donkere aarde en de elementen … Lees verder

VRIJESCHOOL – Periode-onderwijs (1)

  Periode-onderwijs Een van de dingen, die de vrijeschool onderscheidt van andere schooltypen is het zogenaamde periode-onderwijs. Dit betekent, dat de eerste twee lesuren van de dag, als de kinderen nog fris zijn, enkele weken lang steeds aan hetzelfde vak … Lees verder

VRIJESCHOOL – Kinderen van toen

. Yvonne Mathon, Margriet, datum onbekend. . En dat noemden ze toen kinderen…… De Graham Children (William Hobarth 1742) Prachtig opgepoetst staan ze daar, net kleine engeltjes. Broos kijken ze boven hun onkinderlijke decolleté uit en met spitse vingertjes houden … Lees verder

VRIJESCHOOL – Vertelstof – biografieën – Pico della Mirandola

. Bron: Ewald Vanvugt,Volksrant, 10-12-1988* . Het is zo’n vijf eeuwen geleden dat niemand in Europa openlijk de roomse kerk kon kritiseren, op straffe van excommunicatie of brandstapel. Een belangrijke figuur in de geschiedenis van de mensenrechten is Giovanni Pico … Lees verder

VRIJESCHOOL – Ontwikkelingsfasen (1-7)

. In 1998 gaf de firma Weleda het blad ‘Puur kind’ uit. Daarin werd veel aandacht besteed aan het jongere kind – vanaf de geboorte tot een jaar of drie, vier. Zoals het meestal gaat met artikelen die als basis antroposofische menskunde … Lees verder

VRIJESCHOOL – Sociale driegeleding (9-7)

. In dit artikel uit 1974 worden een aantal gezichtspunten uitgewerkt die uiterst actueeel zijn, m.n. bij wat er gebeurt en zou moeten gebeuren tussen producent en consumement.  Maar ook de tegenstelling atbeid en vrijetijd wordt door velen nog zo … Lees verder

VRIJESCHOOL – Vertelstof – biografieën – Willem van Oranje (2)

. Arnold Henny, Jonas 22, 24-06-1983 . Willem van Oranje 1533-1584 . Er is al dikwijls op gewezen dat de levensloop van Willem van Oranje zich in twee verschillende fasen voltrekt. De eerste helft – 1533-1559 – is een periode … Lees verder

VRIJESCHOOL – 100 jaar vrijeschool (7-3)

.   SLUIMERENDE ACHTERGRONDEN                         uit/in het archief Niet alleen werd er in de jaren 1970 en daarna gezocht naar een nieuwe vormen van salariëring. Ook werd er gezocht naar … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over pedagogie(k) GA 297 – vragenbeantwoording

. Hier volgt een eigen vertaling. Bij het vertalen heb ik ernaar gestreefd Steiners woorden zo veel mogelijk in gangbaar Nederlands weer te geven. Met wat moeilijkere passages heb ik geprobeerd de bedoeling over te brengen, soms met behulp van … Lees verder

VRIJESCHOOL – Jaarfeesten – Pasen (45)

. Loïs Eijgenraam*, Vrije Opvoedkunst,, april 2014 . De Stille of Goede week In het ‘Lied voor de Goede Week‘ wordt de Stille of Goede Week bezongen, een bijzondere week in het christelijk jaar. leder jaar mogen wij opnieuw meebeleven … Lees verder

VRIJESCHOOL – 100 jaar vrijeschool (7-1)

.   SLUIMERENDE ACHTERGRONDEN                         uit/in het archief Niet alleen werd er in de jaren 1970 en daarna gezocht naar een nieuwe vormen van salariëring. Ook werd er gezocht … Lees verder

VRIJESCHOOL – Menskunde en pedagogie (18-6)

. Signe Roll Wickberg, Die Menschenschule, 27e jrg. nr.2 1953 . De kracht van de fantasie en de herinnering in de opvoeding Door de psychologie die aan de pedagogiek van de vrijescholen ten grondslag ligt, kan je tot het inzicht … Lees verder

VRIJESCHOOL – Opspattend grind (64)

. Eindtoets in groep 8 achterhaald aldus docent Pieter Abrahams in Trouw, 18-02-2019 (Tekst in blauw van mij: phaw) Abrahams noemt de Cito-toets een scherprechter, een beul dus eigenlijk, die de koppen mag laten rollen. Er is de afgelopen jaren … Lees verder

VRIJESCHOOL – Het leerplan

. Pieter HA Witvliet: . GEZICHTSPUNTEN OVER HET LEERPLAN We zouden het leerplan van de vrijescholen enerzijds een opsomming kunnen noemen van de leerstof die per leerjaar met de kinderen behandeld wordt. In de pedagogische voordrachten GA 293-311 heeft Rudolf … Lees verder