Zoekresultaten voor: nabootsing

VRIJESCHOOL – Menskunde en pedagogie – nabootsing (14-3)

. Op deze blog wordt in verschillende artikelen ingegaan op het belang van de nabootsing bij de ontwikkeling van het kleine kind tot mens. In een artikel over ‘aandacht‘ staat een opmerking van Arie Bos uit zijn ‘Mijn hersenen denken … Lees verder

VRIJESCHOOL – Menskunde en pedagogie – nabootsing (2)

. Nabootsing Het verschijnsel ‘nabootsing’ is overbekend. Vooral bij degenen die veel met kleine kinderen in aanraking komen. Men staat er nauwelijks bij stil, omdat het de natuurlijkste zaak ter wereld gelijkt. Toch is er iets merkwaardigs met die nabootsing. … Lees verder

VRIJESCHOOL – Kleuterklas – nabootsing

  De nabootsing bij het kind Dat kinderen alles nadoen wat er om hen heen gebeurt, is bekend. Iedereen heeft wel eens meegemaakt hoe kleine kinderen naast volwassenen gaan staan en hun gebaren nadoen; zij bewegen hun benen, hun handen … Lees verder

VRIJESCHOOL – Menskunde en pedagogie – nabootsing

  DOOR DE NABOOTSING VINDT HET KIND ZIJN WEG NAAR DE WERELD. Als wij het kleine kind na de geboorte en gedurende de eerste jaren gadeslaan wat zijn fysieke lichaam en zijn psychisch-geestelijke vermogens betreft, dan zien wij hoe onaf … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over pedagogie(k) – GA 297 – voordracht 7

. Hier volgt een eigen vertaling. Bij het vertalen heb ik ernaar gestreefd Steiners woorden zo veel mogelijk in gangbaar Nederlands weer te geven. Met wat moeilijkere passages heb ik geprobeerd de bedoeling over te brengen, soms met behulp van … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over pedagogie(k) – GA 297 – voordracht 6

. Hier volgt een eigen vertaling. Bij het vertalen heb ik ernaar gestreefd Steiners woorden zo veel mogelijk in gangbaar Nederlands weer te geven. Met wat moeilijkere passages heb ik geprobeerd de bedoeling over te brengen, soms met behulp van … Lees verder

VRIJESCHOOL – Ontwikkelingsfasen’- puberteit (1-1)

. Schoolarts in Stroom*, jrg.2, nr.4 2006 . puber’tijd’ Achteraf is het altijd makkelijk om te zeggen dat de puberteit echt voorbij gaat. Maar dat deze levensfase voor puber en voor ouders flink lastig kan zijn, blijkt maar al te … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – De pedagogische basis van de vrijeschool GA 24/GA 298

. Bij mijn bewaarde vrijeschoolachtergrondinformatie kwam ik dit boekje tegen, dat nog uit de allereerste tijd van de 1e vrijeschool in Nederland, de VrijeSchool Den Haag, moet stammen. Uit een reactie – zie onder – blijkt dat het uit 1926 … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over het leerplan van klas 1

. Voor een goed begrip van het leerplan, de leerstof e.d. is het zeer aan te bevelen de artikelen: Rudolf Steiner over het leerplan en Rudolf Steiner over het kind, de leerkracht, ontwikkeling, lesstof en leerplan eerst te lezen. In de … Lees verder

VRIJESCHOOL – Opvoedingsvragen – tv (19-5/1)

. In de jaren ’80 – ’90 van de vorige eeuw was er betrekkelijk veel aandacht voor het fenomeen ‘tv en kinderen, jeugd’.  Veel meer dan nu, lijkt het. De tv is, ook voor kinderen, een aanvaard apparaat dat er … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over pedagogie(k) – GA 297 – voordracht 5

. Hier volgt een eigen vertaling. Bij het vertalen heb ik ernaar gestreefd Steiners woorden zo veel mogelijk in gangbaar Nederlands weer te geven. Met wat moeilijkere passages heb ik geprobeerd de bedoeling over te brengen, soms met behulp van … Lees verder

VRIJESCHOOL – Vertelstof (4)

. S.Kaiser en I.v.Schmidt, Erziehungskunst, 56 jrg. nr. 12, 1992 . DE VERTELSTOF OP DE VRIJESCHOOL VAN DE 1E TOT DE 8E KLAS In het dagelijkse periodeonderwijs van de klassenleraar neemt de vertelstof een belangrijke plaats in.* Met de schoolrijpheid … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over pedagogie(k) – GA 306 – voordracht 6

. Hier volgt een eigen vertaling. Bij het vertalen heb ik ernaar gestreefd Steiners woorden zo veel mogelijk in gangbaar Nederlands weer te geven. Met wat moeilijkere passages heb ik geprobeerd de bedoeling over te brengen, soms met behulp van … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over pedagogie(k) – GA 306 – voordracht 5

. Hier volgt een eigen vertaling. Bij het vertalen heb ik ernaar gestreefd Steiners woorden zo veel mogelijk in gangbaar Nederlands weer te geven. Met wat moeilijkere passages heb ik geprobeerd de bedoeling over te brengen, soms met behulp van … Lees verder

VRIJESCHOOL – Jaarfeesten – winterstemming en zomerstemming

. In ons land, op deze plek van de aarde leven wij met het ritme van de seizoenen; zomer, herfst, winter en lente. Mensen die naar de tropen zijn geweest, geven soms aan juist het beleven van de seizoenen daar … Lees verder