Zoekresultaten voor: nabootsing

VRIJESCHOOL – Menskunde en pedagogie – nabootsing (14-3)

. Op deze blog wordt in verschillende artikelen ingegaan op het belang van de nabootsing bij de ontwikkeling van het kleine kind tot mens. In een artikel over ‘aandacht‘ staat een opmerking van Arie Bos uit zijn ‘Mijn hersenen denken … Lees verder

VRIJESCHOOL – Menskunde en pedagogie – nabootsing (2)

. Nabootsing Het verschijnsel ‘nabootsing’ is overbekend. Vooral bij degenen die veel met kleine kinderen in aanraking komen. Men staat er nauwelijks bij stil, omdat het de natuurlijkste zaak ter wereld gelijkt. Toch is er iets merkwaardigs met die nabootsing. … Lees verder

VRIJESCHOOL – Kleuterklas – nabootsing

  De nabootsing bij het kind Dat kinderen alles nadoen wat er om hen heen gebeurt, is bekend. Iedereen heeft wel eens meegemaakt hoe kleine kinderen naast volwassenen gaan staan en hun gebaren nadoen; zij bewegen hun benen, hun handen … Lees verder

VRIJESCHOOL – Menskunde en pedagogie – nabootsing

  DOOR DE NABOOTSING VINDT HET KIND ZIJN WEG NAAR DE WERELD. Als wij het kleine kind na de geboorte en gedurende de eerste jaren gadeslaan wat zijn fysieke lichaam en zijn psychisch-geestelijke vermogens betreft, dan zien wij hoe onaf … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – Algemene menskunde – voordracht 12 (12-3)

. Enige opmerkingen bij blz. 176 vertaling . ALGEMENE MENSKUNDE – voordracht 12 . Blz. 175       vert.  176 Verbondenheid met de wereld Vanuit verschillende invalshoeken heeft Steiner geprobeerd de verbondenheid van de mens met de wereld te verduidelijken. … Lees verder

VRIJESCHOOL Rudolf Steiner over pedagogie(k) – GA 304 – voordracht 5

. Hier volgt een eigen vertaling. Bij het vertalen heb ik ernaar gestreefd Steiners woorden zo veel mogelijk in gangbaar Nederlands weer te geven. Met wat moeilijkere passages heb ik geprobeerd de bedoeling over te brengen, soms met behulp van … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – Algemene menskunde (9-1-1-1/23)

. Enkele gedachten bij blz. 135/136 in de vertaling van 1993. ALGEMENE MENSKUNDE ALS BASIS VOOR DE PEDAGOGIE luidt de titel van de vertaling van GA* 293 [1]. De voordrachten die Steiner hield hadden tot doel uiteen te zetten wat vrijeschoolpedagogie omvat. Van 21 … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – Algemene menskunde – voordracht 11 (11-7)

. Enkele gedachten bij blz. 170-172 in de vertaling van 1993. . ALGEMENE MENSKUNDE ALS BASIS VOOR DE PEDAGOGIE . luidt de titel van de vertaling van GA* 293 [1]. De voordrachten die Steiner hield hadden tot doel uiteen te zetten wat vrijeschoolpedagogie … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – Algemene menskunde – voordracht 11 (11-6)

. Enkele gedachten bij blz. 168/169 in de vertaling van 1993. . ALGEMENE MENSKUNDE ALS BASIS VOOR DE PEDAGOGIE . luidt de titel van de vertaling van GA* 293 [1]. De voordrachten die Steiner hield hadden tot doel uiteen te zetten wat vrijeschoolpedagogie … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – Algemene menskunde – voordracht 11 (11-5-1)

. Enkele gedachten bij blz. 167/168 in de vertaling van 1993. . ALGEMENE MENSKUNDE ALS BASIS VOOR DE PEDAGOGIE . luidt de titel van de vertaling van GA* 293 [1]. De voordrachten die Steiner hield hadden tot doel uiteen te zetten wat … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – Algemene menskunde – voordracht 11 (11-5)

. Enkele gedachten bij blz. 167/168 in de vertaling van 1993. . ALGEMENE MENSKUNDE ALS BASIS VOOR DE PEDAGOGIE . luidt de titel van de vertaling van GA* 293 [1]. De voordrachten die Steiner hield hadden tot doel uiteen te zetten wat vrijeschoolpedagogie … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – Algemene menskunde – voordracht 11 (11-4)

. Enkele gedachten bij blz. 166 in de vertaling van 1993. . ALGEMENE MENSKUNDE ALS BASIS VOOR DE PEDAGOGIE . luidt de titel van de vertaling van GA* 293 [1]. De voordrachten die Steiner hield hadden tot doel uiteen te zetten wat vrijeschoolpedagogie … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – Algemene menskunde – voordracht 11 (11-3)

. Enkele gedachten bij blz. 166 in de vertaling van 1993. . ALGEMENE MENSKUNDE ALS BASIS VOOR DE PEDAGOGIE . luidt de titel van de vertaling van GA* 293 [1]. De voordrachten die Steiner hield hadden tot doel uiteen te zetten wat vrijeschoolpedagogie … Lees verder

VRIJESCHOOL Rudolf Steiner over pedagogie(k) – GA 304 – voordracht 4

. Hier volgt een eigen vertaling. Bij het vertalen heb ik ernaar gestreefd Steiners woorden zo veel mogelijk in gangbaar Nederlands weer te geven. Met wat moeilijkere passages heb ik geprobeerd de bedoeling over te brengen, soms met behulp van … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rekenen in beweging – slot (1-2)

. REKENEN IN BEWEGING . Korte toelichting bij enkele gebruikte begrippen Analyse en synthese ‘Uitgaan van het geheel’ is een van de pijlers van de didactiek in de onderbouw. In de analyse gaat het erom dat de kinderen vanuit een … Lees verder