Zoekresultaten voor: nabootsing

VRIJESCHOOL – Menskunde en pedagogie – nabootsing (14-3)

. Op deze blog wordt in verschillende artikelen ingegaan op het belang van de nabootsing bij de ontwikkeling van het kleine kind tot mens. In een artikel over ‘aandacht‘ staat een opmerking van Arie Bos uit zijn ‘Mijn hersenen denken … Lees verder

VRIJESCHOOL – Menskunde en pedagogie – nabootsing (2)

. Nabootsing Het verschijnsel ‘nabootsing’ is overbekend. Vooral bij degenen die veel met kleine kinderen in aanraking komen. Men staat er nauwelijks bij stil, omdat het de natuurlijkste zaak ter wereld gelijkt. Toch is er iets merkwaardigs met die nabootsing. … Lees verder

VRIJESCHOOL – Kleuterklas – nabootsing

  De nabootsing bij het kind Dat kinderen alles nadoen wat er om hen heen gebeurt, is bekend. Iedereen heeft wel eens meegemaakt hoe kleine kinderen naast volwassenen gaan staan en hun gebaren nadoen; zij bewegen hun benen, hun handen … Lees verder

VRIJESCHOOL – Menskunde en pedagogie – nabootsing

  DOOR DE NABOOTSING VINDT HET KIND ZIJN WEG NAAR DE WERELD. Als wij het kleine kind na de geboorte en gedurende de eerste jaren gadeslaan wat zijn fysieke lichaam en zijn psychisch-geestelijke vermogens betreft, dan zien wij hoe onaf … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over pedagogie(k) – GA 297 – voordracht 9

. Hier volgt een eigen vertaling. Bij het vertalen heb ik ernaar gestreefd Steiners woorden zo veel mogelijk in gangbaar Nederlands weer te geven. Met wat moeilijkere passages heb ik geprobeerd de bedoeling over te brengen, soms met behulp van … Lees verder

VRIJESCHOOL – Paradijsspel – regie-aanwijzingen (3-2)

. In 1991 verscheen bij Rudolf Steiner Verlag in Dornach, Zwitserland, WEIHNACHTSPIELE AUS ALTEM VOLKSTUM DIE OBERUFERER SPIELE KERSTSPELEN UIT DE OUDE VOLKSCULTUUR DE SPELEN UIT OBERUFER Meegedeeld door Karl Julius Schröer Toneelscènes van Rudolf Steiner Uitgave met daarbij regie-aanwijzingen … Lees verder

VRIJESCHOOL – Kinderbespreking (1-4/3)

. (tekst in blauw van mij) In de vorige artikelen over ‘kinderbespreking’ (1-4 e.v.) [1] ging het om het thema ‘te sterke of te zwakke Ik-ontwikkeling. In het m.i. zeer waardevolle boek: ; Pedagogie, een kunst, een kunde’ behandelt Christie … Lees verder

VRIJESCHOOL – kinderbespreking (1-4/2)

. In het vorige artikel (1-4/1) werd een opsomming gegeven van de gezichtspunten die Rudolf Steiner gaf over het zich te sterk en het zich te zwak manifesterende Ik in de ontwikkeling van een kind.  Dit thema werd door wijlen … Lees verder

VRIJESCHOOL – Opvoedingsvragen (19-5/5}

. In de jaren ’80 – ’90 van de vorige eeuw was er betrekkelijk veel aandacht voor het fenomeen ‘tv en kinderen, jeugd’.  Veel meer dan nu, lijkt het. De tv is, ook voor kinderen, een aanvaard apparaat dat er … Lees verder

VRIJESCHOOL – Opvoedingsvragen (19-5/4)

. In de jaren ’80 – ’90 van de vorige eeuw was er betrekkelijk veel aandacht voor het fenomeen ‘tv en kinderen, jeugd’.  Veel meer dan nu, lijkt het. De tv is, ook voor kinderen, een aanvaard apparaat dat er … Lees verder

VRIJESCHOOL –– Het leerplan – Caroline von Heydebrand (3e klas)

. Kort na het overlijden van Rudolf Steiner in maart 1925 verscheen voor de eerste keer een schriftelijke weergave van het leerplan van de vrijeschool. Die werd samengesteld door Caroline von Heydebrand die vanaf het begin in 1919 aan de vrijeschool in … Lees verder

VRIJESCHOOL – Opvoedingsvragen (19-5/3)

. In de jaren ’80 – ’90 van de vorige eeuw was er betrekkelijk veel aandacht voor het fenomeen ‘tv en kinderen, jeugd’.  Veel meer dan nu, lijkt het. De tv is, ook voor kinderen, een aanvaard apparaat dat er … Lees verder

VRIJESCHOOL – Het leerplan – Caroline von Heydebrand (2e klas)

. Kort na het overlijden van Rudolf Steiner in maart 1925 verscheen voor de eerste keer een schriftelijke weergave van het leerplan van de vrijeschool. Die werd samengesteld door Caroline von Heydebrand die vanaf het begin in 1919 aan de vrijeschool in … Lees verder

VRIJESCHOOL – Het leerplan – Caroline von Heydebrand (1e klas)

. Kort na het overlijden van Rudolf Steiner in maart 1925 verscheen voor de eerste keer een schriftelijke weergave van het leerplan van de vrijeschool. Die werd samengesteld door Caroline von Heydebrand die vanaf het begin in 1919 aan de vrijeschool … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over pedagogie(k) – GA 297 – voordracht 8

. Hier volgt een eigen vertaling. Bij het vertalen heb ik ernaar gestreefd Steiners woorden zo veel mogelijk in gangbaar Nederlands weer te geven. Met wat moeilijkere passages heb ik geprobeerd de bedoeling over te brengen, soms met behulp van … Lees verder