Zoekresultaten voor: muziek

VRIJESCHOOL – Muziek – Bach – getallensymboliek

. ‘Eigenlijk begrijpen we er niets van’ Onlangs* verscheen bij De Walburg Pers het boek Bach en het getal van Kees van Houten en Marinus Kasbergen. Een muzikale analyse waaruit blijkt dat werk van Bach tot in de kleinste details … Lees verder

VRIJESCHOOL – Muziek – over het leerplan

. MUZIKALE OPVOEDING Aspecten van het leerplan van de onder- en middenbouw Uit vele publicaties die de laatste tijd* zijn verschenen, kan je wel wat wetenswaardigheden en wat bedenkelijk is, halen aangaande de werking van bepaalde muziek die een bewustzijnsveranderende … Lees verder

VRIJESCHOOL – Muziek – notenschrift

. OVER HET NOTENSCHRIFT Sinds eeuwen viert de Christenheid op 24 juni het feest van de geboorte van Johannes de Doper; in de heiligenverering heeft hij een grote plaats verworven, mede door zijn speciale verbinding en vriendschap met Jezus: “Van … Lees verder

VRIJESCHOOL – Muziek – lagere klassen

  OVER HET AANLEREN VAN HET NOTENSCHRIFT ‘Hoe leert u in het muziekonderwijs in de vrijeschool het notenschrift aan?’ wordt mij* dikwijls gevraagd. Mijn antwoord: ‘Ik weet het niet – ik ken niet alle muziekleerkrachten.’ ‘Doet iedereen dan maar wat … Lees verder

VRIJESCHOOL – Muziek (2)

. HET   BLOKFLUITEN   IN   DE   VRIJESCHOOL “Zeg vliegje, vliegje, kleine guit! “Wat doe jij op m!n mooie fluit?” “Och, ‘k rek m’n pootjes maar een beetje, ‘k vind ’t hier gezellig, weet je. Eerst de kleine achteraan, En dan mag de voorste … Lees verder

VRIJESCHOOL – Muziek

. mens en muziek – muziek en kinderen Wie zich in onze tijd met Mens en Muziek bezighoudt, moet zich realiseren dat onze relatie met de muziek totaal veranderd is in – zeg maar – de laatste honderd jaar. Onze technische … Lees verder

WAT VIND JE OP DEZE BLOG?

. Ondanks regelmatige controle komt het voor dat bepaalde links niet werken. Waarschuw me s.v.p.     pieterhawitvliet voeg toe apenstaartje gmail punt com . VRIJESCHOOL in beeld: bordtekeningen; schilderingen, tekeningen, transparanten enz. voor klas 1 t/m 7; jaarfeesten; jaartafels … Lees verder

VRIJESCHOOL – Ontwikkelingsfasen’- puberteit (1-1)

. Schoolarts in Stroom*, jrg.2, nr.4 2006 . puber’tijd’ Achteraf is het altijd makkelijk om te zeggen dat de puberteit echt voorbij gaat. Maar dat deze levensfase voor puber en voor ouders flink lastig kan zijn, blijkt maar al te … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over euritmie GA 308

. RUDOLF STEINER OVER EURITMIE GA 308 beknopte inhoud: (blz.: vertaling) Blz. 82: astraallijf is muziek; astraallijf en toonladder: schouders, armen Blz. 83: e.d.; spraak en Ik; Blz. 84: taalgenius en Ik; euritmie: tooneuritmie voor astraallijf,  woordeuritmie voor Ik Blz. … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – De pedagogische basis van de vrijeschool GA 24/GA 298

. Bij mijn bewaarde vrijeschoolachtergrondinformatie kwam ik dit boekje tegen, dat nog uit de allereerste tijd van de 1e vrijeschool in Nederland, de VrijeSchool Den Haag, moet stammen. Uit een reactie – zie onder – blijkt dat het uit 1926 … Lees verder

VRIJESCHOOL – Kunstzinnig onderwijs

  Dit artikel is uit 1926, uit een van de eerste brochures van de Vrije School Den Haag. Over deze brochure                    Hier te downloaden Ondanks het bijna 100-jarig bestaan van het artikel, heeft … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over het leerplan van klas 1

. Voor een goed begrip van het leerplan, de leerstof e.d. is het zeer aan te bevelen de artikelen: Rudolf Steiner over het leerplan en Rudolf Steiner over het kind, de leerkracht, ontwikkeling, lesstof en leerplan eerst te lezen. In de … Lees verder

VRIJESCHOOL – 1e klas – rekenen

  Dit artikel is uit 1926, uit een van de eerste brochures van de Vrije School Den Haag. Over deze brochure                    Hier te downloaden Ondanks het bijna 100-jarig bestaan van het … Lees verder

VRIJESCHOOL – 100 jaar vrijeschool (6-2)

. 100 JAAR VRIJESCHOOL Of het nu de vroegere Bond van vrijescholen was of de huidige Vereniging van vrijescholen, een schoolbeweging die pal staat voor vrijheid van onderwijs, is nooit ontstaan. In de jaren zeventig, tachtig en negentig van de … Lees verder

VRIJESCHOOL – Haeckel en het leerplan – samenvatting (7)

. Pieter HA Witvliet Tekst in groen van Steiner – zwart de vertaling; in blauw van mij Haeckel? In zijn ‘Lexicon antroposofie‘ schrijft Henk van Oort: Biogenetische grondwet – geformuleerd door de Duitse filosoof Ernst Haeckel (1834-1919). ‘De ontwikkeling van … Lees verder