Zoekresultaten voor: muziek

VRIJESCHOOL – Muziek – Bach – getallensymboliek

. ‘Eigenlijk begrijpen we er niets van’ Onlangs* verscheen bij De Walburg Pers het boek Bach en het getal van Kees van Houten en Marinus Kasbergen. Een muzikale analyse waaruit blijkt dat werk van Bach tot in de kleinste details … Lees verder

VRIJESCHOOL – Muziek – over het leerplan

. MUZIKALE OPVOEDING Aspecten van het leerplan van de onder- en middenbouw Uit vele publicaties die de laatste tijd* zijn verschenen, kan je wel wat wetenswaardigheden en wat bedenkelijk is, halen aangaande de werking van bepaalde muziek die een bewustzijnsveranderende … Lees verder

VRIJESCHOOL – Muziek – notenschrift

. OVER HET NOTENSCHRIFT Sinds eeuwen viert de Christenheid op 24 juni het feest van de geboorte van Johannes de Doper; in de heiligenverering heeft hij een grote plaats verworven, mede door zijn speciale verbinding en vriendschap met Jezus: “Van … Lees verder

VRIJESCHOOL – Muziek – lagere klassen

  OVER HET AANLEREN VAN HET NOTENSCHRIFT ‘Hoe leert u in het muziekonderwijs in de vrijeschool het notenschrift aan?’ wordt mij* dikwijls gevraagd. Mijn antwoord: ‘Ik weet het niet – ik ken niet alle muziekleerkrachten.’ ‘Doet iedereen dan maar wat … Lees verder

VRIJESCHOOL – Muziek (2)

. HET   BLOKFLUITEN   IN   DE   VRIJESCHOOL “Zeg vliegje, vliegje, kleine guit! “Wat doe jij op m!n mooie fluit?” “Och, ‘k rek m’n pootjes maar een beetje, ‘k vind ’t hier gezellig, weet je. Eerst de kleine achteraan, En dan mag de voorste … Lees verder

VRIJESCHOOL – Muziek

. mens en muziek – muziek en kinderen Wie zich in onze tijd met Mens en Muziek bezighoudt, moet zich realiseren dat onze relatie met de muziek totaal veranderd is in – zeg maar – de laatste honderd jaar. Onze technische … Lees verder

WAT VIND JE OP DEZE BLOG?

. Ondanks regelmatige controle komt het voor dat bepaalde links niet werken. Waarschuw me s.v.p.     pieterhawitvliet voeg toe apenstaartje gmail punt com . VRIJESCHOOL in beeld: bordtekeningen; schilderingen, tekeningen, transparanten enz. voor klas 1 t/m 7; jaarfeesten; jaartafels … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over het leerplan van klas 2

. Voor een goed begrip van het leerplan, de leerstof e.d. is het zeer aan te bevelen de artikelen: Rudolf Steiner over het leerplan en Rudolf Steiner over het kind, de leerkracht, ontwikkeling, lesstof en leerplan eerst te lezen. In de pedagogische voordrachten GA 293 … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over euritmie (GA 295)

. RUDOLF STEINER OVER EURITMIE GA 295 beknopte inhoud: Vert. blz. 161 Leerplanaanwijzingen voor de klassen 1 t/m 8, in samenhang met gezichtspunten over gymnastiek. Nun kommt uns im offiziellen Lehrplan eines zugute: da ist in den ersten drei Schuljahren … Lees verder

VRIJESCHOOL – Opspattend grind (66)

.     Muziek op school: daar kun je koningin Maxima wel voor uitnodigen, of Jet Bussemaker.     Maar waarom nou net een foto met de meest slechte fluithouding die je kan bedenken: fluit als trompet, vingers niet op … Lees verder

VRIJESCHOOL – Vertelstof – biografieën – Willem van Oranje (2)

. Arnold Henny, Jonas 22, 24-06-1983 . Willem van Oranje 1533-1584 . Er is al dikwijls op gewezen dat de levensloop van Willem van Oranje zich in twee verschillende fasen voltrekt. De eerste helft – 1533-1559 – is een periode … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over pedagogie(k) GA 297 – vragenbeantwoording

. Hier volgt een eigen vertaling. Bij het vertalen heb ik ernaar gestreefd Steiners woorden zo veel mogelijk in gangbaar Nederlands weer te geven. Met wat moeilijkere passages heb ik geprobeerd de bedoeling over te brengen, soms met behulp van … Lees verder

VRIJESCHOOL – Ontwikkelingsfasen’- puberteit (1-1)

. Schoolarts in Stroom*, jrg.2, nr.4 2006 . puber’tijd’ Achteraf is het altijd makkelijk om te zeggen dat de puberteit echt voorbij gaat. Maar dat deze levensfase voor puber en voor ouders flink lastig kan zijn, blijkt maar al te … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over euritmie GA 308

. RUDOLF STEINER OVER EURITMIE GA 308 beknopte inhoud: (blz.: vertaling) Blz. 82: astraallijf is muziek; astraallijf en toonladder: schouders, armen Blz. 83: e.d.; spraak en Ik; Blz. 84: taalgenius en Ik; euritmie: tooneuritmie voor astraallijf,  woordeuritmie voor Ik Blz. … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – De pedagogische basis van de vrijeschool GA 24/GA 298

. Bij mijn bewaarde vrijeschoolachtergrondinformatie kwam ik dit boekje tegen, dat nog uit de allereerste tijd van de 1e vrijeschool in Nederland, de VrijeSchool Den Haag, moet stammen. Uit een reactie – zie onder – blijkt dat het uit 1926 … Lees verder