Zoekresultaten voor: leerplan

VRIJESCHOOL –– Het leerplan – Caroline von Heydebrand (3e klas)

. Kort na het overlijden van Rudolf Steiner in maart 1925 verscheen voor de eerste keer een schriftelijke weergave van het leerplan van de vrijeschool. Die werd samengesteld door Caroline von Heydebrand die vanaf het begin in 1919 aan de vrijeschool in … Lees verder

VRIJESCHOOL – Het leerplan – Caroline von Heydebrand (2e klas)

. Kort na het overlijden van Rudolf Steiner in maart 1925 verscheen voor de eerste keer een schriftelijke weergave van het leerplan van de vrijeschool. Die werd samengesteld door Caroline von Heydebrand die vanaf het begin in 1919 aan de vrijeschool in … Lees verder

VRIJESCHOOL – Het leerplan – Caroline von Heydebrand (1e klas)

. Kort na het overlijden van Rudolf Steiner in maart 1925 verscheen voor de eerste keer een schriftelijke weergave van het leerplan van de vrijeschool. Die werd samengesteld door Caroline von Heydebrand die vanaf het begin in 1919 aan de vrijeschool … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over het leerplan van klas 2

. Voor een goed begrip van het leerplan, de leerstof e.d. is het zeer aan te bevelen de artikelen: Rudolf Steiner over het leerplan en Rudolf Steiner over het kind, de leerkracht, ontwikkeling, lesstof en leerplan eerst te lezen. In de pedagogische voordrachten GA 293 … Lees verder

VRIJESCHOOL – Het leerplan

. Pieter HA Witvliet: . GEZICHTSPUNTEN OVER HET LEERPLAN We zouden het leerplan van de vrijescholen enerzijds een opsomming kunnen noemen van de leerstof die per leerjaar met de kinderen behandeld wordt. In de pedagogische voordrachten GA 293-311 heeft Rudolf … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over het leerplan van klas 1

. Voor een goed begrip van het leerplan, de leerstof e.d. is het zeer aan te bevelen de artikelen: Rudolf Steiner over het leerplan en Rudolf Steiner over het kind, de leerkracht, ontwikkeling, lesstof en leerplan eerst te lezen. In de … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over het kind, de leerkracht, ontwikkeling, lesstof en leerplan

. Het staat vast dat er op een school moet worden geleerd. Ook op de vrijeschool. In het onderwijs wordt ook wel opgevoed. Op de meeste scholen zijn er gedragsregels, worden de kinderen aangespoord hun handen te wassen na toiletbezoek … Lees verder

VRIJESCHOOL – Het leerplan – Rudolf Grosse

. In zijn boek ‘Erlebte Pädagogik’ schrijft de – inmiddels overleden Zwitserse vrijeschoolleerkracht Rudolf Grosse – een verhandeling over het leerplan van de vrijeschool. In eerdere bijdragen over het leerplan kwamen aspecten aan de orde zoals: waarop is dit leerplan … Lees verder

VRIJESCHOOL – Het leerplan – Caroline von Heydebrand (1-1)

. Kort na het overlijden van Rudolf Steiner in maart 1925 verscheen voor de eerste keer een schriftelijke weergave van het leerplan van de vrijeschool. Dit werd samengesteld door Caroline von Heydebrand die vanaf het begin in 1919 aan de … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over het leerplan

. Het leerplan van de vrijeschool is in grote trekken gebaseerd op de opvattingen van Rudolf Steiner over de ontwikkeling van kinderen. Leerstof zag hij in de eerste plaats niet als doel op zich, maar als een middel om kinderen … Lees verder

VRIJESCHOOL – Haeckel en het leerplan – samenvatting (7)

. Pieter HA Witvliet Tekst in groen van Steiner – zwart de vertaling; in blauw van mij Haeckel? In zijn ‘Lexicon antroposofie‘ schrijft Henk van Oort: Biogenetische grondwet – geformuleerd door de Duitse filosoof Ernst Haeckel (1834-1919). ‘De ontwikkeling van … Lees verder

VRIJESCHOOL – Muziek – over het leerplan

. MUZIKALE OPVOEDING Aspecten van het leerplan van de onder- en middenbouw Uit vele publicaties die de laatste tijd* zijn verschenen, kan je wel wat wetenswaardigheden en wat bedenkelijk is, halen aangaande de werking van bepaalde muziek die een bewustzijnsveranderende … Lees verder

VRIJESCHOOL – 3e klas – kind en leerplan

. VAN ARK, BIEZENKIST EN KRIBBE Leerplan en kinderen van de 3e klas Zonnige blik in de ogen, en de mond letterlijk, niet figuurlijk, vol tanden. Flink uit de kluiten gewassen, goed gevormd, een echt mensje, dat opgewekt naar zwembad … Lees verder

VRIJESCHOOL – 5e klas – uit het leerplan

. De kopjes zijn door mij aangebracht. LEERPLAN VAN DE VIJFDE KLAS De 5e-klasser Een grootse adem gaat door het leerplan van de vijfde klas. De belangstelling voor de buitenwereld wordt mondiaal in de aardrijkskunde en geschiedenis. Maar ook wordt … Lees verder

VRIJESCHOOL – Kleuterklas – leerplan en rooster

. Onderstaand artikel komt uit de broschure ‘Het binnenste buiten’. Het is een beschrijving van een schoolwerkplan. Het is niet DE beschrijving van wat er in vrijeschoolkleuterklassen gebeur(t)de, toen dit rapport werd geschreven. Maar veel van wat erin staat, vind … Lees verder