Zoekresultaten voor: gezondmakend onderwijs alle

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over gezondmakend onderwijs – alle artikelen

. (1) Uit GA 300b; uit GA 304 harmonisch; evenwicht; ‘helen’;’genezen’; normaal; ziek; gezond (2) Uit GA 293 polariteit: zenuw-bloed; voorstellingsbeeld-fantasiebeeld; ritme; ritme in de lesopbouw; zuurstof-koolzuur; hygiëne m.b.t. stof [3]  Uit GA 293, 300b, 303, 304a voorstelling-fantasie; te veel geheugenwerk: … Lees verder

VRIJESCHOOL – Opspattend grind – alle artikelen

. In ‘opspattend grind’ is plaats voor wat me opviel in kranten- en tijdschriftartikelen, brochures enz. aan pedagogisch nieuws, pedagogisch-didactische opvattingen. Wel zoveel mogelijk bezien tegen de achtergrond van de vrijeschoolpedagogie. Het is niet mijn bedoeling een onderwerp helemaal te bespreken, … Lees verder

VRIJESCHOOL – Gezondmakend onderwijs (4-3)

. In het Duitse tijdschrift voor vrijeschoolpedagogie ‘Erziehungskunst’ verscheen in januari van dit jaar het resultaat van een onderzoek naar de gezondheidstoestand van oud-vrijeschoolleerlingen: zijn oud-vrijeschoolleerlingen gezonder? : De vrijeschoolpedagogie legt een bijzonder accent op de gezonde ontwikkeling van het … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over gezondmakend onderwijs (4)

. In ‘Rudolf Steiner over kinderbespreking’ is een aantal malen sprake geweest van ‘waarnemen’. ‘Onbevangen en intens, fijnzinnig – dat bijna letterlijk kan worden genomen: precies, ‘fijntjes’ in de zintuiglijke waarneming. In deel 3 van deze artikelenreeks staan de voornaamste … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over gezondmakend onderwijs (3)

. De tekst in groen is van Steiner, in zwart de vertaling. De tekst in blauw is van mij. Pieter HA Witvliet . Voor een goed begrip: zie de verschenen artikelen  1   en  2   Deel 2  eindigde met de tegenstelling ‘bloed-zenuw’. In … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over gezondmakend onderwijs (2)

. De groene tekst is het Duits van Steiner – daarop volgt de vertaling in zwart. De tekst in blauw is van mij. In deel 1 eindigde ik met: Wanneer we gezondheid dan opvatten als een evenwichtstoestand, dan is de vraag wat … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over gezondmakend onderwijs (1)

. RUDOLF STEINER OVER GEZONDMAKEND ONDERWIJS In zijn pedagogische voordrachten heeft Steiner het herhaaldelijk over ‘gezondmakend onderwijs’. Uit deze pedagogische voordrachten, GA 293-311 zijn hier de voornaamste opmerkingen weergegeven. De groene tekst is het Duits van Steiner – de vertaling … Lees verder

VRIJESCHOOL – Menskunde en pedagogie – alle artikelen

. Vanaf deze pagina word je doorverwezen naar artikelen over……. (in alfabetische volgorde, te vinden bij het aangegeven nummer:  . 1] Algemene menskunde 16] Autoriteit 19] Bewegen 2] Etherlijf (kind en etherlijf) 18] Geheugen, herinneren 4] Gezondmakend onderwijs 5] Intelligentie (hand en … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over dierkunde – alle artikelen

. Een kleine inhoudsopgave bij de opmerkingen die Rudolf Steiner in de pedagogische voordrachten maakte over dierkunde. Toevoegingen in blauw zijn van mij.  GA 294    vertaling: Opvoedkunst 3e voordracht blz. 50                    … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – alle artikelen

. Onderwijskundigen van de 20e eeuw Dick Crum over: Rudolf Steiner, diens leven en werk Rudolf Steiner als pedagoog alle artikelen Rudolf Steiner als didacticus alle artikelen Rudolf Steiner over aardrijkskunde alle artikelen Rudolf Steiner over ‘antroposofisch onderwijs’ de door … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – Algemene menskunde – voordracht 9 (9-1-2-1/7)

Enkele gedachten bij blz. 135/136 in de vertaling van 1993. ALGEMENE MENSKUNDE ALS BASIS VOOR DE PEDAGOGIE luidt de titel van de vertaling van GA* 293 [1]. De voordrachten die Steiner hield hadden tot doel uiteen te zetten wat vrijeschoolpedagogie omvat.Van 21 augustus tot … Lees verder

VRIJESCHOOL – Ontwikkelingsproblemen (7)

. Toen de vrijeschool in Stuttgart in 1919 haar deuren opende, waren er onder de leerlingen ook kinderen die zich op de een of andere manier niet zo ontwikkelden als andere. We zijn geneigd te spreken van ‘niet normaal’ zich … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over spel (GA 298)

. Zie de inleiding GA 298 Blz. 75/76 Es gibt etwas im menschlichen Leben im zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebenten Lebensjahr und auch während der Schulzeit, das ist die Spielneigung des Kindes. Alles was zum Spiel des Kindes gehört, ist … Lees verder

VRIJESCHOOL – Ontwikkelingsfasen (1-9)

. In 1998 gaf de firma Weleda het blad ‘Puur kind’ uit.  Daarin werd veel aandacht besteed aan het jongere kind – vanaf de geboorte tot een jaar of drie, vier. Zoals het meestal gaat met artikelen die als basis antroposofische menskunde … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over pedagogie(k) – GA 297 – voordracht 8

. Hier volgt een eigen vertaling. Bij het vertalen heb ik ernaar gestreefd Steiners woorden zo veel mogelijk in gangbaar Nederlands weer te geven. Met wat moeilijkere passages heb ik geprobeerd de bedoeling over te brengen, soms met behulp van … Lees verder