Zoekresultaten voor: gezondmakend onderwijs

VRIJESCHOOL – Gezondmakend onderwijs (1)

In het Duitse tijdschrift voor vrijeschoolpedagogie ‘Erziehungskunst’ verscheen in januari van dit jaar het resultaat van een onderzoek naar de gezondheidstoestand van oud-vrijeschoolleerlingen: zijn oud-vrijeschoolleerlingen gezonder? : De vrijeschoolpedagogie legt een bijzonder accent op de gezonde ontwikkeling van het kind, … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over gezondmakend onderwijs (4)

In ‘Rudolf Steiner over kinderbespreking’ is een aantal malen sprake geweest van ‘waarnemen’. ‘Onbevangen en intens, fijnzinnig – dat bijna letterlijk kan worden genomen: precies in de zintuiglijke waarneming. In deel 3 van deze artikelenreeks staan de voornaamste opmerkingen van … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over gezondmakend onderwijs (3)

. De tekst in groen is van Steiner, in zwart de vertaling. De tekst in blauw is van mij. Pieter HA Witvliet . Voor een goed begrip: zie de verschenen artikelen  1   en  2   Deel 2  eindigde met de tegenstelling ‘bloed-zenuw’. In … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over gezondmakend onderwijs – alle artikelen

. (1) Uit GA 300b; uit GA 304 harmonisch; evenwicht; ‘helen’;’genezen’; normaal; ziek; gezond (2) Uit GA 293 polariteit: zenuw-bloed; voorstellingsbeeld-fantasiebeeld; ritme; ritme in de lesopbouw; zuurstof-koolzuur; hygiëne m.b.t. stof [3]  Uit GA 293, 300b, 303, 304a voorstelling-fantasie; te veel geheugenwerk: … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over gezondmakend onderwijs (2)

. De groene tekst is het Duits van Steiner – daarop volgt de vertaling in zwart. De tekst in blauw is van mij. In deel 1 eindigde ik met: Wanneer we gezondheid dan opvatten als een evenwichtstoestand, dan is de vraag wat … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over gezondmakend onderwijs (1)

. RUDOLF STEINER OVER GEZONDMAKEND ONDERWIJS In zijn pedagogische voordrachten heeft Steiner het herhaaldelijk over ‘gezondmakend onderwijs’. Uit deze pedagogische voordrachten, GA 293-311 zijn hier de voornaamste opmerkingen weergegeven. De groene tekst is het Duits van Steiner – de vertaling … Lees verder

VRIJESCHOOL – Menskunde en pedagogie (18-6)

. Signe Roll Wickberg, Die Menschenschule, 27e jrg. nr.2 1953 . De kracht van de fantasie en de herinnering in de opvoeding Door de psychologie die aan de pedagogiek van de vrijescholen ten grondslag ligt, kan je tot het inzicht … Lees verder

VRIJESCHOOL – 100 jaar vrijeschool – en verder

. Navigatie voor bezield onderwijs Werkplaats voor de wil   OPROEP VOOR DE TOEKOMST door VALENTIN WEMBER Zaterdag 10 november 2018 werd al weer het 10e symposium gehouden over gezondmakend onderwijs in Nederland. Het thema was deze keer ‘Navigatie voor bezield … Lees verder

VRIJESCHOOL – 1e klas – schrijven en lezen (2-10)

. Opgericht: ‘Platform “Met ons kun je Schrijven en Lezen’.: over schrijven en lezen op de vrijeschool: ‘Er vindt momenteel een discussie plaats onder leerkrachten van vrijescholen over het leren schrijven en leren lezen in de eerste klas van de … Lees verder

VRIJESCHOOL – Opspattend grind (50)

. MOTIEF van 19 maart 2018 heeft als kop: Maak helder wat je doet en waarom Mensen die zich verdiepen in Steiners ‘Algemene menskunde‘ komt deze zin bekend voor: Maar we moeten ons bewust zijn van de achtergronden, de fundamenten … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – Algemene menskunde – voordracht 1 (1-8)

. Enkele gedachten bij blz. 24 in de vertaling van 1993. ALGEMENE MENSKUNDE ALS BASIS VOOR DE PEDAGOGIE luidt de titel van de vertaling van GA* 293 [1]. De voordrachten die Steiner hield hadden tot doel uiteen te zetten wat vrijeschoolpedagogie omvat. Van 21 … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over pedagogie(k) – GA 301 – voordracht 14

. Hier volgt een eigen vertaling. Bij het vertalen heb ik ernaar gestreefd Steiners woorden zo veel mogelijk in gangbaar Nederlands weer te geven. Met wat moeilijkere passages heb ik geprobeerd de bedoeling over te brengen, soms met behulp van … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over dierkunde (GA 303)

. GA=Gesamt Ausgabe, de genummerde boeken en voordrachten van Rudolf Steiner. Na de tekst in groen, volgt steeds de vertaling; opmerkingen in blauw van mij. RUDOLF STEINER OVER DIERKUNDE GA 303  9e voordracht  vertaald: gezondmakend onderwijs Wir mussen durchaus alles, … Lees verder

VRIJESCHOOL – De schoolarts (1-1)

. Rudolf Steiner, die op verschillende manieren invulling heeft gegeven aan ‘gezondmakend onderwijs’, vond het wenselijk dat een vrijeschool een schoolarts zou kunnen raadplegen wanneer haar of zijn visie zou kunnen bijdragen aan een betere ontwikkeling van een kind. Veel … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over pedagogie(k) – GA 309 – voordracht 5

. Hier volgt een eigen vertaling. Bij het vertalen heb ik ernaar gestreefd Steiners woorden zo veel mogelijk in gangbaar Nederlands weer te geven. Met wat moeilijkere passages heb ik geprobeerd de bedoeling over te brengen, soms met behulp van … Lees verder