Zoekresultaten voor: bewegend deel

VRIJESCHOOL – 1e klas – ‘bewegend deel’

1e klas: alle artikelen EEN BEGIN VAN DE OCHTEND IN DE  1E KLAS Een paar keer heb ik de mogelijkheid genoemd om ’s morgens met je 1e klas in de kring te beginnen. Terwijl jij nog bij de deur stond … Lees verder

VRIJESCHOOL – De ochtendspreuk (3)

. DE OCHTENDSPREUK Over het dagelijkse begin van de ochtend op de vrijeschool Toen zoiets eigenlijk al niet meer gebruikelijk was, liet onze leraar Duits, als hij ’s morgens met lesgeven begon en ons begroet had, door de klassenvertegenwoordiger een … Lees verder

VRIJESCHOOL – 1e klas – touwtjespringen

. ‘Als al je kinderen in de 1e klas tegen de kerst kunnen touwtjespringen, heb je het beter gedaan dan wanneer ze dat nog niet kunnen, maar wel alle letters kennen.’ Ik weet niet we de uitspraak ooit deed, maar … Lees verder

VRIJESCHOOL – 2e klas – hinkelen

.. Zoals het bikkelen niet per se voorbehouden is aan de 1e klas, maar door de verschillende moeilijkheidsgraden ook in hogere klassen gespeeld kan worden, zo is ook het hinkelen in de 1e of de 3e mogelijk. Hinkelen is een oud … Lees verder

VRIJESCHOOL – 1e klas – bikkelen

, Het bikkelspel dat hier wordt beschreven is niet eenvoudig en kan dan ook zeker nog in hogere klassen worden gedaan. Als leekracht moet je het zelf ook wel kunnen, maar vooral de regels kennen. Bewegen is een ruim begrip. … Lees verder

VRIJESCHOOL – Zintuigen – evenwichtszin (9-4)

. DE EVENWICHTSZIN Oefenen in het zelf ~ standig zijn Een van de twaalf zintuigen door Rudolf Steiner beschreven is de evenwichtszin. Het is het zintuig waar­mee kinderen in hun spel graag experi­menteren. Ook voor volwassenen is dit zintuig van … Lees verder

VRIJESCHOOL 1e klas – alle artikelen

. Rudolf Steiner over de 1e klas Waarom kom je op school. 1e schooldag (1) Voorbeeld van hoe het in de klas kan gaan. Beschouwing over ‘recht en rond/krom’. 1e schooldag (2) Martin Rothe over het eerste schooluur. Voorbeeld van een … Lees verder

VRIJESCHOOL – 1e klas – 1e schooldag

. 1e klas: alle artikelen . Nooit zal ik ze vergeten: de eerste uren in de nieuwe eerste klassen die ik leiden mocht. Een nieuwe groep kinderen, vol verwachting over wat komen gaat. In hun klas had ik de stoeltjes … Lees verder

VRIJESCHOOL – Menskunde en pedagogie – alle artikelen

. Vanaf deze pagina word je doorverwezen naar artikelen over……. (in alfabetische volgorde, te vinden bij het aangegeven nummer:  . 1] Algemene menskunde 16] Autoriteit 19] Bewegen 2] Etherlijf (kind en etherlijf) 18] Geheugen, herinneren 4] Gezondmakend onderwijs 5] Intelligentie (hand en … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over pedagogie(k) – GA 297 – voordracht 8

. Hier volgt een eigen vertaling. Bij het vertalen heb ik ernaar gestreefd Steiners woorden zo veel mogelijk in gangbaar Nederlands weer te geven. Met wat moeilijkere passages heb ik geprobeerd de bedoeling over te brengen, soms met behulp van … Lees verder

VRIJESCHOOL – 3e klas taal

. Dit artikel is uit 1926, uit een van de eerste brochures van de Vrije School Den Haag. Over deze brochure                    Hier te downloaden Ondanks het bijna 100-jarig bestaan van het … Lees verder

VRIJESCHOOL – Verhalen vertellen

. In het leerplan van de vrijeschool vind je op een unieke manier gerangschikt over de verschillende leerjaren heen een grote schat aan (wereld)verhalen. Het ‘waarom’ van deze verhalen en het ‘waarom’ van vertellen is op deze blog al in … Lees verder

VRIJESCHOOL – Kleuters – leren lezen?

  Van tijd tot tijd is het kleuteronderwijs in het nieuws: meestal gaat het over ‘nog meer intellectueel onderwijs’. Ondanks pogingen van andersdenkenden, prevaleert bij de beleidsmakers de gedachte dat ‘meer en vlugger en vroeger’ nodig is voor de (kennis)economie. … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – Algemene menskunde – voordracht 2 (2-4-1)

. Enkele gedachten bij delen van blz. 40 – 44 in de vertaling van 1993. ALGEMENE MENSKUNDE ALS BASIS VOOR DE PEDAGOGIE luidt de titel van de vertaling van GA* 293 [1]. De voordrachten die Steiner hield hadden tot doel uiteen te zetten wat … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – Algemene menskunde – voordracht 2 (2-5-2)

. Enkele gedachten bij blz. 38-40 in de vertaling van 1993. ALGEMENE MENSKUNDE ALS BASIS VOOR DE PEDAGOGIE luidt de titel van de vertaling van GA* 293 [1]. De voordrachten die Steiner hield hadden tot doel uiteen te zetten wat vrijeschoolpedagogie omvat. Van 21 … Lees verder