Zoekresultaten voor: bewegend deel

VRIJESCHOOL – 1e klas – ‘bewegend deel’

. Pieter HA Witvliet . EEN BEGIN VAN DE OCHTEND IN DE  1E KLAS . Een paar keer heb ik de mogelijkheid genoemd om ’s morgens met je 1e klas in de kring te beginnen. Terwijl jij nog bij de … Lees verder

VRIJESCHOOL – De ochtendspreuk (3)

. DE OCHTENDSPREUK Over het dagelijkse begin van de ochtend op de vrijeschool Toen zoiets eigenlijk al niet meer gebruikelijk was, liet onze leraar Duits, als hij ’s morgens met lesgeven begon en ons begroet had, door de klassenvertegenwoordiger een … Lees verder

VRIJESCHOOL – 1e klas – touwtjespringen

. ‘Als al je kinderen in de 1e klas tegen de kerst kunnen touwtjespringen, heb je het beter gedaan dan wanneer ze dat nog niet kunnen, maar wel alle letters kennen.’ Ik weet niet we de uitspraak ooit deed, maar … Lees verder

VRIJESCHOOL – 2e klas – hinkelen

.. Zoals het bikkelen niet per se voorbehouden is aan de 1e klas, maar door de verschillende moeilijkheidsgraden ook in hogere klassen gespeeld kan worden, zo is ook het hinkelen in de 1e of de 3e mogelijk. Hinkelen is een oud … Lees verder

VRIJESCHOOL – 1e klas – bikkelen

, Het bikkelspel dat hier wordt beschreven is niet eenvoudig en kan dan ook zeker nog in hogere klassen worden gedaan. Als leekracht moet je het zelf ook wel kunnen, maar vooral de regels kennen. Bewegen is een ruim begrip. … Lees verder

VRIJESCHOOL – Zintuigen – evenwichtszin (4-1)

. DE EVENWICHTSZIN Oefenen in het zelf ~ standig zijn Een van de twaalf zintuigen door Rudolf Steiner beschreven is de evenwichtszin. Het is het zintuig waar­mee kinderen in hun spel graag experi­menteren. Ook voor volwassenen is dit zintuig van … Lees verder

VRIJESCHOOL 1e klas – alle artikelen

. Rudolf Steiner over de 1e klas Waarom kom je op school. De eerste schooldag in de 1e klas (1) Pieter HA Witlviet over: voorbeeld van hoe het in de klas kan gaan; waarom op school; onze handen; beschouwing over … Lees verder

VRIJESCHOOL – 1e klas – 1e schooldag

. Pieter HA Witvliet.   DE EERSTE SCHOOLDAG IN DE 1E KLAS. Nooit zal ik ze vergeten: de eerste uren in de nieuwe eerste klassen die ik leiden mocht. Een nieuwe groep kinderen, vol verwachting over wat komen gaat. In … Lees verder

VRIJESCHOOL – Menskunde en pedagogie – alle artikelen

. Vanaf deze pagina word je doorverwezen naar artikelen over…….(in alfabetische volgorde, volg link bij het aangegeven nummer:  . [1] Algemene menskunde[16] Autoriteit[19] Bewegen[2] Etherlijf (kind en etherlijf)[18] Geheugen, herinneren[4] Gezondmakend onderwijs[5] Intelligentie (hand en intelligentie)[17] IJzer[8] Kinderbespreking[12] Leerplan Steiner/Heydebrandi.v.m. Haeckel[13] Lopen, spreken, … Lees verder

VRIJESCHOOL Rudolf Steiner over pedagogie(k) – GA 304 – voordracht 7

. Hier volgt een eigen vertaling. Bij het vertalen heb ik ernaar gestreefd Steiners woorden zo veel mogelijk in gangbaar Nederlands weer te geven. Met wat moeilijkere passages heb ik geprobeerd de bedoeling over te brengen, soms met behulp van … Lees verder

VRIJESCHOOL Rudolf Steiner over pedagogie(k) – GA 304 – voordracht 6

. Hier volgt een eigen vertaling. Bij het vertalen heb ik ernaar gestreefd Steiners woorden zo veel mogelijk in gangbaar Nederlands weer te geven. Met wat moeilijkere passages heb ik geprobeerd de bedoeling over te brengen, soms met behulp van … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – Algemene menskunde – voordracht 2 (2-5-3/1)

. Dr.W.Bühler, Weledaberichten nr. 80, 12-1968 . DE „ZIEL” VAN HET HART Het bericht van de eerste harttransplantatie heeft — meer dan welke andere gebeurtenis in de geschiedenis van de medische wetenschap ook — de mensheid daarom zo geschokt, omdat … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over rekenen – GA 295

. GA 295 Werkbespreking 1, Stuttgart 21 augustus 1919 Blz. 16-17  vert. 17 Wir werden uns genau überlegen, welcher Lehrstoff einer gewissen Altersstufe des Kindes entspricht, und dann werden wir diesen Lehr­stoff, das Lesen zum Beispiel, durch eine gewisse Zeit … Lees verder

VRIJESCHOOL Rudolf Steiner over pedagogie(k) – GA 304 – voordracht 4

. Hier volgt een eigen vertaling. Bij het vertalen heb ik ernaar gestreefd Steiners woorden zo veel mogelijk in gangbaar Nederlands weer te geven. Met wat moeilijkere passages heb ik geprobeerd de bedoeling over te brengen, soms met behulp van … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rekenen in beweging – slot (1-2)

. REKENEN IN BEWEGING . Korte toelichting bij enkele gebruikte begrippen Analyse en synthese ‘Uitgaan van het geheel’ is een van de pijlers van de didactiek in de onderbouw. In de analyse gaat het erom dat de kinderen vanuit een … Lees verder