Zoekresultaten voor: bewegen

VRIJESCHOOL – Bewegen in de klas

. De Vrije School Den Haag startte vier jaar geleden* met het project de ‘bewegende klas’. Bankjes blijken geschikt als hindernisbaan. Meer bewegen leidt tot betere leerprestaties, zo claimen sommige wetenschappers. In het Duitse vrijeschoolonderwijs zijn bewegende klassen al heel … Lees verder

VRIJESCHOOL – Het effect van bewegen op leerprestaties

. Het effect van bewegen op leerprestaties is de kop van een artikel dat op 9 mei 2015 verscheen in het Onderwijsblad. Zomaar wat er op los bewegen maakt kinderen niet slimmer. Effect op gezondheid en sociaal-emotionele vaardigheden is er … Lees verder

VRIJESCHOOL – Bewegen

. Vrijeschoolleerkracht Joep Eikenboom schrijft sinds enkele jaren op zijn blog AUDREY MCALLEN’S ‘THE EXTRA LESSON’ zeer belangrijke artikelen over de ontwikkeling van kinderen waarbij de gezichtspunten van Audrey McAllen uitgangspunt zijn. De artikelen van Joep vormen voor een belangrijk … Lees verder

VRIJESCHOOL – 1e klas – ‘bewegend deel’

1e klas: alle artikelen EEN BEGIN VAN DE OCHTEND IN DE  1E KLAS Een paar keer heb ik de mogelijkheid genoemd om ’s morgens met je 1e klas in de kring te beginnen. Terwijl jij nog bij de deur stond … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over pedagogie(k) – GA 297A – voordracht 1

. Hier volgt een eigen vertaling. Bij het vertalen heb ik ernaar gestreefd Steiners woorden zo veel mogelijk in gangbaar Nederlands weer te geven. Met wat moeilijkere passages heb ik geprobeerd de bedoeling over te brengen, soms met behulp van … Lees verder

WAT VIND JE OP DEZE BLOG?

. Ondanks regelmatige controle komt het voor dat bepaalde links niet werken. Waarschuw me s.v.p.     pieterhawitvliet voeg toe apenstaartje gmail punt com . VRIJESCHOOL in beeld: bordtekeningen; schilderingen, tekeningen, transparanten enz. voor klas 1 t/m 7; jaarfeesten; jaartafels … Lees verder

VRIJESCHOOL – Sterrenkunde (1-7)

. Artikel opgenomen in een bundel met artikelen over sterrenkunde vrijeschool Eindhoven . En toch beweegt ze In 1543 schreef de astronoom Copernicus in zijn beroemde boek „De revolutionibus orbi-um coelestrium”: Praktisch alle geleerden zijn het er over eens, dat … Lees verder

VRIJESCHOOL – Opvoedingsvragen (19-8)

. In deze rubriek ‘opvoedingsvragen nr. 19’ gaat het om de invloed van tv op kinderen. Ik krijg de indruk dat we er weinig bij stilstaan. Jaren geleden hoorde je meer over ‘tv en agressie’ enz. Uit dat verleden staan … Lees verder

VRIJESCHOOL – 7e klas – scheikunde (2-3)

. Het is bijna roerend om te zien hoe Kolisko de leerlingen iets moois mee wil geven. Een veel ruimere blik dan alleen puur de feiten. Hij komt m.i. tot mooie karakteristieken, maar het artikel wekt de indruk dat het … Lees verder

VRIJESCHOOL – 7e klas – sterrenkunde (2-5)

. In de 1e jaarging (1933) van het blad Vrije Opvoedkunst verscheen (al) een artikel over sterrenkunde.  Met recht een artikel uit ‘de oude doos’ wat de leeftijd betreft. Maar veel van de inhoud is nog altijd te gebruiken in … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – Algemene menskunde – voordracht 1 (1-7-1-1)

. Hans Bom, Jonas 7, 23-11-1984 . Persoonlijkheid en individualiteit . HET MASKER VAN DE SPELER . Twee begrippen die voor twee verschillende kwaliteiten staan. Deze kwaliteiten zijn binnen de mens nauw verweven maar als je goed kijkt, wel te … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over het leerplan van klas 9

. Voor een goed begrip van het leerplan, de leerstof e.d. is het zeer aan te bevelen de artikelen: Rudolf Steiner over het leerplan en Rudolf Steiner over het kind, de leerkracht, ontwikkeling, lesstof en leerplan eerst te lezen. In de pedagogische voordrachten GA 293 … Lees verder

VRIJESCHOOL – Ontwikkelingsfasen (1-9)

. In 1998 gaf de firma Weleda het blad ‘Puur kind’ uit.  Daarin werd veel aandacht besteed aan het jongere kind – vanaf de geboorte tot een jaar of drie, vier. Zoals het meestal gaat met artikelen die als basis antroposofische menskunde … Lees verder

VRIJESCHOOL – Opvoedingsvragen

. Ingrid Gouda Quint in gesprek met Monique Wortelboer, Weleda Puur Kind, herfst 2006, nr. 18 . Opvoeden is meebewegen op de stroom . Kinderen hebben andere behoeften dan volwassenen, en daardoor een ander tempo. Zitten zij net lekker te … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – Algemene menskunde – voordracht 6 (6-5)

. Groen: woorden van Steiner; zwart: de vertaling daarvan; blauw: mijn woorden. ALGEMENE MENSKUNDE ALS BASIS VOOR DE PEDAGOGIE luidt de titel van de vertaling van GA* 293 [1]. De voordrachten die Steiner hield hadden tot doel uiteen te zetten wat vrijeschoolpedagogie omvat. Van 21 augustus … Lees verder