Zoekresultaten voor: alle biogr

VRIJESCHOOL – Vertelstof – Biografieën – alle artikelen

  . biografieën Er doen zich in het vrijeschoolonderwijs nogal wat gelegenheden voor waarbij verteld zou kunnen worden over of uit het leven van bekende persoonlijkheden. Of dit nu bij (kunst)geschiedenis is, bij aardrijkskunde, natuur- of scheikunde, overal ontmoeten we … Lees verder

VRIJESCHOOL – Vertelstof – biografieën – Pico della Mirandola

. Bron: Ewald Vanvugt,Volksrant, 10-12-1988* . Het is zo’n vijf eeuwen geleden dat niemand in Europa openlijk de roomse kerk kon kritiseren, op straffe van excommunicatie of brandstapel. Een belangrijke figuur in de geschiedenis van de mensenrechten is Giovanni Pico … Lees verder

VRIJESCHOOL – Vertelstof – biografieën – Willem van Oranje (2)

. Arnold Henny, Jonas 22, 24-06-1983 . Willem van Oranje 1533-1584 . Er is al dikwijls op gewezen dat de levensloop van Willem van Oranje zich in twee verschillende fasen voltrekt. De eerste helft – 1533-1559 – is een periode … Lees verder

VRIJESCHOOL – Vertelstof – biografieën – Hildegard von Bingen (2)

. Over Hildegard von Bingen, hoe werd er een aantal jaren geleden over haar gedacht in haar leefomgeving. .  De ‘renaissance’ van Hildegard von Bingen bazuin van God Onder een golfplaten afdak, waar net genoeg ruimte is voor het stallen … Lees verder

VRIJESCHOOL – Vertelstof – biografieën – Hildegard von Bingen (1)

. Hildegard von Bingen 1098-1179 bazuin van het levende licht   Hildegard von Bingen, een opvallende en intrigerende middeleeuwse vrouw. Ze was zieneres, arts, natuurkundige, dichteres en componiste. Hildegard, een wonderbaarlijke vrouw die streefde naar liefde in de meest sublieme … Lees verder

VRIJESCHOOL – Biografieën – Elisabeth Kübler Ross

. Elisabeth Kübler Ross Mijn vader* stierf toen ik zestien was. Onvoorbereid, onbewust, beleefde ik aanvankelijk een gevoel van bevrijding, en dan bedoel ik de bevrijding die hij beleefde om verlost te zijn van zijn zieke lichaam. Toen daarna de … Lees verder

VRIJESCHOOL – Biografieën – Marc Chagall

. Marc Chagall, wie kent die naam niet? Het is de naam van de zoon van een straatarme kuiper. Het is de naam van een man, die jaren honger leed; die schuw en verborgen in de voor joden verboden stad … Lees verder

VRIJESCHOOL – Vertelstof – biografieën – Louis Bolk

. louis bolk 1866-1930 De vader van de foetalisatietheorie ‘De mens staat niet aan het eind, maar aan het begin van de evolutiereeks.’ Een revolutionaire uitspraak van de anatoom Louis Bolk, die zo contrasteerde met de ideeën over evolutie, dat … Lees verder

VRIJESCHOOL – Muziek – Bach – getallensymboliek

. ‘Eigenlijk begrijpen we er niets van’ Onlangs* verscheen bij De Walburg Pers het boek Bach en het getal van Kees van Houten en Marinus Kasbergen. Een muzikale analyse waaruit blijkt dat werk van Bach tot in de kleinste details … Lees verder

VRIJESCHOOL – Biografieën – Karl Marx

. Vandaag 200 jaar geleden werd Karl Marx geboren. Karl Marx 1818-1883 De filosoof van de grote ommekeer Marx deed de uitspraak: ‘De filosofen hebben tot nu toe de wereld verklaard; het komt er echter op aan haar te veranderen’. … Lees verder

VRIJESCHOOL – Vertelstof – biografieën – Antonie van Leeuwenhoek

. Antonie van Leeuwenhoek 1632-1723 Antonie* van Leeuwenhoek kreeg grote vermaardheid door microscopisch onderzoek, met behulp van zelf geslepen lenzen, die voor die tijd perfect genoemd mogen worden. Antonie van Leeuwenhoek werd geboren in Delft, op 24 oktober 1632. Van … Lees verder

VRIJESCHOOL – Sociale driegeleding – alle artikelen

. SOCIALE DRIEGELEDING Het ‘vrije’ in vrijescholen suggereert dat de scholen ‘vrij’ zijn. Maar dat zijn ze niet! Ze zijn onvrij, maar weer niet zo dat ze hun werk niet kunnen doen. Maar dit weer niet zo als hoort bij … Lees verder

VRIJESCHOOL – Vertelstof – biografieën – Filips de Goede

. Filips de Goede, hertog van Bourgondië  1396-1467 De kern van het tegenwoordige België en Nedeeland vindt zijn oorsprong in het bewind van Filips de Goede, de hertog van Bourgondië. Voor hem hadden gebieden als Holland, Zeeland, Brabant en Vlaanderen gemeenschappelijke … Lees verder

VRIJESCHOOL – Vertelstof – biografieën – Diocletianus

. Diocletianus 243-305     Een borstbeeld van de keizer Diocletianus, dat tijdens zijn regering werd gebeeldhouwd.       In de tijd dat Diocletianus opgroeide in een dorpje in wat nu Joegoslavië is, raakte het eeuwenoude Romeinse Rijk in verval. … Lees verder

VRIJESCHOOL – Vertelstof – biografieën – Elizabeth 1

. Elizabeth I  1533-1603 Een portret van Elizabeth I. Het werd in 1585 geschilderd door Nicholas Hilliard. Hilliard was waarschijnlijk ook de maker van het Armada-juweel van 1588. Elizabeth stond toen op het hoogtepunt van haar macht. Aan het eind … Lees verder