Zoekresultaten voor: 8e klas

VRIJESCHOOL – 8e klas – meetkunde (1-1)

. In de meetkundeperioden in klas 6 leren de kinderen de hoeken kennen. Meestal komt in de 8e klas iets van stereometrie aan bod en vaak zie je daar dat de Platonische lichamen worden behandeld. Hieronder een paar voorbeelden en … Lees verder

VRIJESCHOOL –– Het leerplan – Caroline von Heydebrand (8e klas)

. Kort na het overlijden van Rudolf Steiner in maart 1925 verscheen voor de eerste keer een schriftelijke weergave van het leerplan van de vrijeschool. Die werd samengesteld door Caroline von Heydebrand die vanaf het begin in 1919 aan de vrijeschool in … Lees verder

VRIJESCHOOL – Algebra en rekenen 7e/8e klas (5)

. Ernst Bindel, Erziehungskunst 19e jrg nr.10 1955 . Introductie van de negatieve getallen optellen en aftrekken van positieve en negatieve getallen Het leerplan van de vrijeschool plaatst de introductie van de negatieve getallen  en het rekenen ermee in het … Lees verder

VRIJESCHOOL – 8e klas – scheikunde

. Dit artikel is uit 1926, uit een van de eerste brochures van de Vrije School Den Haag. Over deze brochure                    Hier te downloaden Ondanks het bijna 100-jarig bestaan van het … Lees verder

VRIJESCHOOL – 8e klas – natuurkunde (1-2)

. De Duitse vrijeschoolleerkracht Walter Kraul schreef in Erziehungskunst* enkele brieven aan een jongere collega over de opzet van de natuurkundeperiode in de 8e klas: EEN VOORSTEL VOOR DE NATUURKUNDEPERIODE IN DE 8E KLAS (2) Beste collega! In het februarinummer … Lees verder

VRIJESCHOOL – 8e klas – natuurkunde (1-1)

. De Duitse vrijeschoolleerkracht Walter Kraul schreef in Erziehungskunst enkele brieven aan een jongere collega over de opzet van de natuurkundeperiode in de 8e klas: een voorstel voor de natuurkundeperiode in de 8e klas Beste collega! Je moet in je … Lees verder

VRIJESCHOOL – 7e, 8e klas – taal: opstellen in ‘stijl’ (3)

. Dit artikel is het vervolg op ‘deel 1’ en deel 2.  Ik heb het in de oorspronkelijke spelling laten staan.  . OPSTELLEN VAN KINDEREN (vervolg) In de twee vorige nummers  van „Ostara” schreef ik over het taalonderwijs in de zevende en … Lees verder

VRIJESCHOOL – 7e, 8e klas – taal: opstellen in ‘stijl’ (2)

. Dit artikel is het vervolg op ‘deel 1’. Ik heb het in de oorspronkelijke spelling laten staan.  OPSTELLEN VAN KINDEREN. (Vervolg) In het vorige nummer van „Ostara” kon ik aan de hand van eenige voorbeelden van kinderopstellen laten zien … Lees verder

VRIJESCHOOL – 7e, 8e klas – taal: opstellen in ‘stijl’ (1)

. Een artikel  ‘uit de oude doos’, maar zoals zo vaak dan, zou het ook van veel recentere datum kunnen zijn. (Ik heb de spelling niet aangepast). Wat Rudolf Steiner belangrijk vond bij het maken van opstellen was vooral het … Lees verder

VRIJESCHOOL – 8e klas: alle artikelen

. Caroline von Heydebrand: over: het leerplan van de 8e klas Rudolf Steiner over: het leerplan van de 8e klas Algebra – zie rekenen Geschiedenis: alle artikelen Meetkunde: Meetkunde klas 8 t/m 12 [1-1] Regelmatige veelvlakken Onbekend over: vier-, acht-, … Lees verder

VRIJESCHOOL – 8e klas – geschiedenis – alle artikelen

  [1] Industriële revolutie Uit ‘IJzeren engelen’ over: ontwikkeling stoommachine; Newcomen, Smeaton, Savery, Trevithick, James Watt [2] Industriële revolutie Uit ‘IJzeren engelen’ over: verdere ontwikkeling stoommachine; Papi, Roebuck, Boulton, Murdock, James Watt (2); ijzer door de eeuwen heen; zwaard; Germaanse helden met … Lees verder

VRIJESCHOOL – 6e, 7e, 8e klas – breinbrekers

. HET CAUSALE DENKEN TEGEN HET 12e JAAR   Er zijn heel wat ‘gewone‘ raadsels; rekenraadsels en daarnaast ook de zgn. breinbrekers. Vanaf klas 6, maar zeker daarna, kunnen ze de leerlingen letterlijk aan het denken zetten. Ik kon er … Lees verder

VRIJESCHOOL – 6e, 7e en 8e klas – rekenen – rekenraadsels

  . Hieronder volgen rekenopgaven met een enigszins verrassend karakter. Niet alle leerlingen zijn daarin geïnteresseerd, maar sommige wel en er zijn ogenblikken dat zij het heerlijk vinden om aan deze opgaven te werken; ook voor het ‘zeer begaafde’ kind … Lees verder

VRIJESCHOOL – Algebra en rekenen 7e/8e klas (4)

. Arnold Bernhard, Erziehungskunst nr.4 1989 . WAAROM WORDT MIN KEER MIN PLUS? . vermenigvuldiging en deling met positieve en negatieve getallen Voor de vermenigvuldiging en deling met positieve en negatieve getallen gaan we weer uit van de rekenpraktijk: 3 … Lees verder

VRIJESCHOOL- Algebra en rekenen – 7e/8e klas (3)

. Arnold Bernhard, Erziehungskunst nr.3 jrg.1989  . MET REKENEN BIJ HET LEVEN AANSLUITEN Eerste kennismaking met negatieve getallen Het laten kennismaken met de negatieve getallen is een proces dat zich over een langere tijd kan uitstrekken; stap voor stap kan … Lees verder