Zoekresultaten voor: 2e klas rekenen alle

VRIJESCHOOL – Rekenen – 2e klas – alle artikelen

. [1]  De 4 bewerkingen door de jaren heen Georg Hofmann over: de 4 bewerkingen in sommen voor de verschillende klassen: voor kleine getallen, grotere, gewone breuken, decimaalbreuken, negatieve getallen en algebra [2]  Rekenen moet plezier geven Martin Keller over: schriftelijk … Lees verder

VRIJESCHOOL – Het leerplan – Caroline von Heydebrand (2e klas)

. Kort na het overlijden van Rudolf Steiner in maart 1925 verscheen voor de eerste keer een schriftelijke weergave van het leerplan van de vrijeschool. Die werd samengesteld door Caroline von Heydebrand die vanaf het begin in 1919 aan de vrijeschool in … Lees verder

VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over het leerplan van klas 2

. Voor een goed begrip van het leerplan, de leerstof e.d. is het zeer aan te bevelen de artikelen: Rudolf Steiner over het leerplan en Rudolf Steiner over het kind, de leerkracht, ontwikkeling, lesstof en leerplan eerst te lezen. In de pedagogische voordrachten GA 293 … Lees verder

VRIJESCHOOL – Algebra en rekenen 7e/8e klas (5)

. Ernst Bindel, Erziehungskunst 19e jrg nr.10 1955 . Introductie van de negatieve getallen optellen en aftrekken van positieve en negatieve getallen Het leerplan van de vrijeschool plaatst de introductie van de negatieve getallen  en het rekenen ermee in het … Lees verder

VRIJESCHOOL – 8e -12e klas – meetkunde

. Dit is een overzicht van onderwerpen die in de verschillende klassen van de bovenbouw aan de orde komen. Of wellicht kwamen. Het is mij niet bekend hoeveel mogelijkheden de middelbare vrijescholen nog hebben om, door exameneisen, het vrijeschoolleerplan nog … Lees verder

VRIJESCHOOL – 6e klas – Aardrijkskunde

. EEN EERSTE BLIK OP DE HELE WERELD Mensvorming door aardrijkskunde (4) Aardrijkskunde is op de vrijeschool geen bijvak, maar is even belangrijk als bijv. biologie, natuur- en scheikunde. Dat heeft verschillende redenen. De gebieden op aarde vormen met hun bijzondere … Lees verder

VRIJESCHOOL – Aardrijkskunde – overzicht klas 4 t/m 12

. MENSVORMING DOOR AARDRIJKSKUNDE mogelijkheden van een miskend vak De politiek-maatschappelijke omwenteling die we vandaag op aarde doormaken, gaat ook aan de kinderen niet voorbij en dat moet ook niet. Alleen daarom al komt het aardrijkskunde-onderwijs tegenwoordig een belangrijkere plaats … Lees verder

VRIJESCHOOL – 6e klas – meetkunde (2-3/4)

. 1e week    2e week    3e week 4e week Dit is de laatste week van de periode. Het kan zijn dat je door omstandigheden een periode had van maar drie weken. Dan moet je een andere keus maken, dan ik … Lees verder

VRIJESCHOOL – 6e klas – natuurkunde (2-1)

. NATUURKUNDE IN DE 6E KLAS De drie stappen in de methode van het vak nauurkunde –     een basisoefening van de ‘ Filosofie van de vrijheid’ De ‘Pädagogischer Jugendkurs’ [1] door Rudolf Steiner gehouden in oktober 1922 in … Lees verder

VRIJESCHOOL – 6e, 7e klas – natuurkunde – overzicht

. Hieronder volgt een schematisch overzicht van de onderwerpen van het vak natuurkunde in klas 6 en 7. Het is gemaakt in de tijd dat klas 7 nog bij de basisschool hoorde. Nu dat niet meer zo is, lijkt het … Lees verder

VRIJESCHOOL – 3e klas – handschaduwbeelden

. Handschaduwbeelden Na de 1e klas is het meestal wel gebeurd met de vingerspelletjes. Het is echter wel goed om steeds iets met de vingers of handen te doen. Die bewegingen leiden – mits geoefend – tot behendigheid – de … Lees verder

VRIJESCHOOL – Meetkunde – alle artikelen

. [1] Meetkunde E.A.Karl Stockmeyers bijeen gezochte uitspraken van Rudolf Steiner over meetkunde. [2-1] 6e klas ‘Het binnenste buiten‘ over: hoofddoel; graden; hoeken; driehoeken; hoogtelijn, loodlijn, bissectrice; meetkundegedicht over deze lijnen [2-2] 6e klas Pieter HA Witvliet over: wat is … Lees verder

VRIJESCHOOL – 2e klas – impressie (1)

. ‘Uit de oude doos’. Een artikel uit 1930, maar met nog springlevende menskundige opvattingen.  HET ONDERWIJS IN DE TWEEDE KLASSE Het juiste tijdstip, waarop het schoolonderwijs voor het kind aanvangen kan, is dat, waarop de tandwisseling plaats heeft. Het … Lees verder

VRIJESCHOOL – 8e klas: alle artikelen

. Caroline von Heydebrand: over het leerplan van de 8e klas Algebra-zie rekenen Geschiedenis: alle artikelen Meetkunde: Meetkunde klas 8 t/m 12 Nederlandse taal Een 8ste-klasser Literatuur: beschrijvingen leren maken; hoe doe je een boekbespreking; leren luisteren naar elkaar; poëzie; … Lees verder

VRIJESCHOOL – 5e klas – geschiedenis (2-4)

. zie de inleiding op deze artikelen De volkerensmeltkroes aan de Eufraat en TiGris Er is misschien geen streek op aarde, waar zoveel verschillende volkeren zijn samengekomen. In vele sagen wordt de wieg der mensheid in Mesopotamië gelegd. voor de … Lees verder