VRIJESCHOOL – Nederlandse taal – taalspelletjes

.

Zo tegen de leeftijd van ruwweg 12 jaar begint in de meeste kinderen het nieuwe vermogen te rijpen om te kunnen denken in een ‘oorzaak – gevolg’- verband.

Er is een bepaald abstraherend vermogen voor nodig dat een mens ‘van nature’ ontwikkelt en als dat er dan is, kun je het gebruiken en dan kun je het ook inzetten om problemen op te lossen. Door met die problemen bezig te zijn, is daar soms plotseling het ‘aha-beleven’

Vind het verborgen woord

[2-1]

Probeer vanaf de letter met punt – S – met de overige letters een woord te vormen.
Je mag alle richtingen op, maar 1 letter mag maar 1 keer worden gebruikt en je mag een gepasseerde letter niet nog eens passeren.

Oplossing:
s p o r t b e r i c h t =    sportbericht

[1-18]

Per KOLOM  van drie woorden ontbreekt in ieder woord dezelfde combinatie van drie letters.

De ontbrekende combinaties van de 3 kolommen vormen achter elkaar gelezen een woord. Welk woord is dat?

…NARK                                       AA…S                        …ADE

GE…N                                         BIJE…S                      RE…EN

ERE…RD                                     0…AR                        BEHA…

Oplossing:

In de eerste kolom ontbreken de letters WOO  woonark, gewoon, erewoord;
in de 2e: NWA    aanwas, bijenwas, onwaar
in de 3e: GEN  genade, regenen, behagen

Samen vormen ze het woord : WOO  NWA  GEN = WOONWAGEN

[1-17]

Per KOLOM  van drie woorden ontbreekt in ieder woord dezelfde combinatie van drie letters.

De ontbrekende combinaties van de 3 kolommen vormen achter elkaar gelezen een woord. Welk woord is dat? 

WITG…                                      V…IES                              GED…

…ERS                                         OV…AST                         …EVING

SCH…ER                                   HE…IJK                         P…UIN

Oplossing:

In de eerste kolom ontbreken de letters: OUD   witgoud  ouders  schouder
In de tweede: ERL   verlies   overlast   heerlijk
In de derde ING  geding   ingeving  pinguin

Het gezochte woord is dan: OUD   ERL   ING  =    OUDERLING

[1-16]

Per KOLOM  van drie woorden ontbreekt in ieder woord dezelfde combinatie van drie letters.

De ontbrekende combinaties van de 3 kolommen vormen achter elkaar gelezen een woord. Welk woord is dat? 

…OUW                                               K…T                                   AN…

ST…ORD                                           …DIER                                BELE…UK

LO…RUG                                           ACTE…                              LI…OEL

Oplossing:

In de 1e kolom ontbreken de letters  OPB   opbouw  stopbord   loopbrug
In de 2e:  REN  krent   rendier   acteren
In de 3e: GST   angst   belegstuk   ligstoel

De ontbrekende stukken OPB  REN  GST vormen het gevraagde woord: OPBRENGST

[1-15]

Per KOLOM  van drie woorden ontbreekt in ieder woord dezelfde combinatie van drie letters.

De ontbrekende combinaties van de 3 kolommen vormen achter elkaar gelezen een woord. Welk woord is dat?

AT…T                                                      S…PEI                                                   …REE

FRI…                                                      TAM…                                                    KR…

PRO…T                                                  ,,,BOER                                                   AG…E

Oplossing:

De 1e kolom mist de letters:  TES     attest, frites, protest
De 2e: TAM  stampei, tamtam, tamboer
De 3e: ENT  entree, krent, agent

De letters vormen samen het woord: TES TAM ENTTESTAMENT

[1-14]

Per KOLOM  van drie woorden ontbreekt in ieder woord dezelfde combinatie van drie letters.

De ontbrekende combinaties van de 3 kolommen vormen achter elkaar gelezen een woord. Welk woord is dat?

…PERS                                                 …RA                                      D…CT

HAND…T                                            GEN…AN                              SAT…

…TING                                                TER…IR                                AFFA…

Oplossing:

In de 1e kolom ontbreken de letters   VES     vespers,  handvest,  vesting
In de 2e: TIA   tiara    gentiaan   tertiair
In de 3e: IRE  direct  satire  affaire

Het gezochte woord bestaat uit VES  TIA  IRE  = VESTIAIRE

[1-13]

Per KOLOM  van drie woorden ontbreekt in ieder woord dezelfde combinatie van drie letters.

De ontbrekende combinaties van de 3 kolommen vormen achter elkaar gelezen een woord. Welk woord is dat?

TAAR                                       KR…                                    M…T

S…EN                                          P…ER                                  …AN

NEK…                                        …IEK                                  GO…SH

Oplossing:

In de 1e kolom ontbreken de letters TAR   tartaar  starten   nektar
In de 2e: ANT   krant   panter   antiek
In de 3e: ULA   mulat   ulaan   goulash

Het gezochte woord is:  TAR ANT ULA = TARANTULA

[1-12]

Per KOLOM  van drie woorden ontbreekt in ieder woord dezelfde combinatie van drie letters.

De ontbrekende combinaties van de 3 kolommen vormen achter elkaar gelezen een woord. Welk woord is dat?

...SIST                                           BAN…                                  …LET

…ALT                                            …TER                                   VOET…

AL…T                                           …TING                                   …LADE

In de 1e kolom ontbreken de letters: BAS   bassist   basalt   albast
In de 2e KET  banket   ketter   ketting
In de 3e BAL  ballet  voetbal  ballade

Het gevraagde woord is: BAS  KET  BAL = BASKETBAL

[1-11]

Per KOLOM  van drie woorden ontbreekt in ieder woord dezelfde combinatie van drie letters.

De ontbrekende combinaties van de 3 kolommen vormen achter elkaar gelezen een woord. Welk woord is dat?

...ZIK                                         …ATE                                       H…DIS

WIM...                                        …OOR                                     …NDA

EX…T                                        ….BLOU                                  J…R

In de 1e kolom ontbreken de letters: PER    perzik   wimper   expert
In de 2e: SON  sonate  sonoor  blouson
Inde 3e: AGE   hagedis  agenda jager

Het gezochte woord is: PER SON AGE = PERSONAGE

[1-10] 

Per KOLOM  van drie woorden ontbreekt in ieder woord dezelfde combinatie van drie letters.

De ontbrekende combinaties van de 3 kolommen vormen achter elkaar gelezen een woord. Welk woord is dat?

HA…L                                               GEW…                                   …TERS

…ECH                                               SP…                                        BR…

…CIE                                                 BE…                                       TR…T

In de 1e kolom ontbreken de letters SPE   haspel  speech  specie
In de 2e: ELD   geweld  speld  beeld
In de 3e OOS  oosters   broos    troost

Het gezochte woord is: SPE  ELD OOS = SPEELDOOS

[1-9]

Per KOLOM  van drie woorden ontbreekt in ieder woord dezelfde combinatie van drie letters.

De ontbrekende combinaties van de 3 kolommen vormen achter elkaar gelezen een woord. Welk woord is dat?

S…PER                                      RIM…                                              …AAK

...BOER                                     …DEL                                              G…S

…ELIJK                                    BAM ...                                             SCH…

Oplossing:

In de 1e kolom ontbreken de letters TAM   stamper   tamboer   tamelijk
In de 2e: BOE   rimboe  boedel   bamboe
In de 3e: RIJN  rijnaak  grijns  schrijn

Het gevraagde woord is: TAM  BOE  RIJN  = TAMBOERIJN

[1-8]

Per KOLOM  van drie woorden ontbreekt in ieder woord dezelfde combinatie van drie letters.

De ontbrekende combinaties van de 3 kolommen vormen achter elkaar gelezen een woord. Welk woord is dat?

S…KER                                   VE…ES                                  SN…

BES…                                     K…AAR                                  …AZE

…ORT                                    OP…AAR                               B…ET

Oplossing:

In de 1e kolom ontbreken de letters TEK  stekker  bestek  tekort
In de 2e: ENB   veenbes  kenbaar  openbaar
In de 3e
OEK     snoek   oekaze   bezoek

Het gevraagde woord is:  TEK ENB OEK  TEKENBOEK

[1-7]

Per KOLOM  van drie woorden ontbreekt in ieder woord dezelfde combinatie van drie letters.

De ontbrekende combinaties van de 3 kolommen vormen achter elkaar gelezen een woord. Welk woord is dat?

DAM…                                                    I…IE                                          STR…

P…EI                                                       SP…G                                        R…IJS

IJSK…                                                    PER…                                         IDI…

Oplossing:

In de eerste kolom ontbreekt de lettercombinatie: AST  astronoom  pastei   ijskast

In de tweede RON   ironie    sprong    perron

In de derde OOM    stroom     roomijs   idioom

Het gezochte woord is   AST RON OOM = ASTRONOOM

[1-6]

Per KOLOM  van drie woorden ontbreekt in ieder woord dezelfde combinatie van drie letters.

De ontbrekende combinaties van de 3 kolommen vormen achter elkaar gelezen een woord. Welk woord is dat?

...KKER                                         STR…                                 KOEW…

EK…R                                          …ELS                                   B…EL

A…RIX                                        M…SEL                              PL…EN

Oplossing:

In de 1e kolom ontbreken de letters: STE:  stekker  ekster  asterix
In de 2e: ENGstreng  engels  mengel
In de 3e  EITkoeweit  beitel   pleiten

De drie groepen vormen het woord  STE  ENG  EIT  = STEENGEIT

0-0-o

[1-5]

Per KOLOM  van drie woorden ontbreekt in ieder woord dezelfde combinatie van drie letters.

De ontbrekende combinaties van de 3 kolommen vormen achter elkaar gelezen een woord. Welk woord is dat?

…PITA                                               …RIET                                     SJ…

…TIE                                                 COCK…                                    …BES

…TESS                                               S…S                                         KW…

Oplossing:

In de 1e kolom ontbreekt HOS  (hospita,  hostie,  hostess)
In de 2e: PIT (pitriet,  cockpit, spits)
In de 3e: AAL (sjaal,  aalbes,  kwaal)

HOS  PIT  AAL vormen samen HOSPITAAL

0-0-0

[1-4]

Per KOLOM  van drie woorden ontbreekt in ieder woord dezelfde combinatie van drie letters.

De ontbrekende combinaties van de 3 kolommen vormen achter elkaar gelezen een woord. Welk woord is dat?

PAR…                                              ZEN…                               BAN…E

…KER                                             …TIG                                …BOEK

BI…                                                MOD…                              …LOON

In de 1e kolom ontbreken de letters: DON  (pardon, donker, bidon)

In de 2e kolom: DER  (zender, dertig, modder)

In de 3e kolom: DAG  (bandage, dagboek, dagloon)

De drie combinaties vormen samen het woord: DON  DER  DAG = DONDERDAG

0-0-0

[1-3]
Per KOLOM  van drie woorden ontbreekt in ieder woord dezelfde combinatie van drie letters.

De ontbrekende combinaties van de 3 kolommen vormen achter elkaar gelezen een woord. Welk woord is dat?

DE…                                         GE…HT                                    …REN

…RUPT                                   …ORD                                        AC…F

…VEE                                     …EPT                                          …RIG

Oplossing:

In de 1e kolom ontbreken de letters COR   (decor, corrupt, corvee)
In de 2e: REC (gerecht, record, recept)
In de 3e: TIE (tieren, actief, tierig)

De drie combinaties vormen samen het woord: COR REC TIE = CORRECTIE

0-0-0

[1-2]
Per KOLOM  van drie woorden ontbreekt in ieder woord dezelfde combinatie van drie letters.

De ontbrekende combinaties van de 3 kolommen vormen achter elkaar gelezen een woord. Welk woord is dat?

…TEK                                            …LET                                   …RUK

AS…T                                            …RME                                 …RONK

…LUIT                                          S…NDE                              …OEND

Oplossing:

In de eerste kolom ontbreken de letters: BES  (bestek, asbest, besluit)
In de tweede: CHA  (chalet, charme, schande)
In de derde: AFD  (afdruk, afdronk, afdoend)

De drie combinaties vormen samen het woord: BES CHA AFD = BESCHAAFD

0-0-0

[1-1]
Per KOLOM ↓ van drie woorden ontbreekt in ieder woord dezelfde combinatie van drie letters.

De ontbrekende combinaties  van de 3 kolommen vormen achter elkaar gelezen een woord. Welk woord is dat?

SO… T                                                      AP…                                …DE

…TIG                                                    …UW                                G…D

OBE… K                                              S…D                                  B…GELD

Oplossing:

In de eerste kolom ontbreken de letters LIS    solist   listig    obelisk

In de tweede: PEL    appel    peluw    speld

In de derde: AAR      aarde    gaard   baargeld

Het gezochte woord is: LIS PEL AAR = LISPELAAR

0-0-0

Alle taalraadsels

Alle rekenraadsels

Alle breinbrekers

Alle ‘gewone’ raadsels

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.